Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Kérdések és válaszok a vasútfejlesztéssel kapcsolatban

2011-11-30

November 15-én lakossági fórumot tartott a Művészetek Házában a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A téma a Budapest–Esztergom vasútvonal korszerűsítése volt, és az, hogy pontosan milyen változásokkal jár majd Pilisvörösváron ez a nagyberuházás. Ahogy az a lakossági fórumokon lenni szokott, az állampolgárok is feltehették kérdéseiket, és sokan éltek is ezzel a lehetőséggel.

A fórumot Gromon István polgármester nyitotta meg, majd Molnár Richárdnak, a NIF Zrt. osztályvezetőjének adta át a szót. A projekt fő irányítójaként ő adott általános tájékoztatást a beruházásról.

 Molnár Richárd elmondta, hogy a beruházás 2005-ben kezdődött, még a MÁV égisze alatt. 2007-ben került át a projekt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez. Az építési engedély 2009-ben készült el, és az északi vasúti Duna-hídtól a Piliscsabáig terjedő szakaszra vonatkozik. A hídtól a Szentendrei útig épül át a vasúti pálya 80 és 100 km/óra sebességre. A Szentendrei úttól egészen a pilisvörösvári vasútállomásig a jelenlegi egy vágány helyett kettő fog épülni. Ezáltal a vonatok sebességi határa a jelenlegi 60 km/óráról 80-ra, illetve 100-ra nőhet, de csak Pilisvörösvár határáig. A város belterületén továbbra is 60-nal haladnak majd a szerelvények. A fejlesztésekkel a vonatforgalom megnő, így a mostani 2 vonat helyett óránként 5-6 vonatpár közlekedik majd.

Kezdés 2012-ben

Pilisvörösváron a Mátyás király utcánál egy új megálló létesül P+R parkolóval, és a jelenlegi állomásoknál is megnövelik a parkolóhelyek számát. „Ha minden szerencsés, akkor nagyjából a jövő év elején el tudjuk kezdeni a vonalszakasz átépítését Pilisvörösvár és Esztergom között, és ha sikerül leszerződni a munkákra, akkor az év közepétől Pilisvörösvártól Budapestig is megkezdődhetnek az építési munkák. A pilisvörösvári vasútállomás felújítására és a 10-es úti kétszintű kereszteződés megépítésére 2013-ban kerülhet sor. [A kétszintű csomópont építési engedélyeztetésének eljárása jelenleg is folyik. - szerk.] A munkálatok befejezésének jelenlegi tervezett határideje 2014. május 15." – mondta el Molnár Richárd.

A kétszintű csomópont

A kétszintű csomópont a legtöbb vitát kiváltó része a beruházásnak. Erre azonban szükség van, hiszen már a jelenlegi vonatforgalom is dugókat okoz, így könnyen belátható, hogy a megnövelt vonatszámmal ez csak fokozódna. Az aluljáróval a gyalogos és a kerékpáros közlekedés is könnyebb lesz. A NIF folyamatosan tárgyal azokkal a lakosokkal, akiket közvetlenül is érint a beruházás ezen része.

A rendezési terv

A rendezési terv részleteit Tóth Attila, az UVATERV Zrt. tervezője ismertette. Elmondta, hogy a leginkább Pilisvörösvár állomás lesz átépítve. Itt egy buszforduló kerül kialakításra, és kb. 150-160 (aszfaltburkolattal, zöldterülettel és közvilágítással ellátott) parkolóhely lesz, ahonnan az aluljárón keresztül könnyen megközelíthető lesz a 10-es út járdája.

Az átalakítás után a Várkert utca és a Piliscsabai utca nyomvonala is módosulni fog. Ezen a szakaszon a 10-es úton 3 sávot alakítanak ki, hogy a Piliscsabai útra balra nagy ívben be lehessen fordulni. P+R parkoló létesül majd a Szabadságligeti állomásnál is, amely a Lőcsei utca és az állomás közé kerül majd, kb. 40 autónyi hellyel. A Kálvária utcai hidat szélesíteni és burkolni fogják, és egy autóforduló is lesz a híd előtt. Az Őrhegy utcai híd is burkolva lesz, itt is új hídszerkezetet helyeznek el. A Feltáró úti átjárót megszüntetik, az itt levő házakat egy új úton keresztül, a Piliscsabai útról lehet majd megközelíteni. A Mátyás király utcánál új megállót hoznak létre. A Mátyás király utca és a Görgey utca közötti átjáró a jövőben csak gyalogos közlekedésre szolgál majd, helyette a Klapka és a Ponty utca között lesz egy új közúti átjáró. A vágányok mindkét oldalán parkolók lesznek.

Lakossági kérdések, hozzászólások

Péterfy Ferenc a Ponty utcai lakosok nevében szólt. Azt sérelmezte, hogy az állomás és a házaik közé parkolók kerülnek, ez jelentős érdeksérelmet és értékveszteséget okoz nekik, ráadásul szinte bezáródnak a megnövekvő forgalmú Ponty utca és a parkolók közé. Javaslatuk szerint a a vágányok túloldalára kellene tenni a 21 parkolót, mert ott jobban elférnének. A polgármester erre válaszában elmondta, hogy teljesen megérti a Ponty utcai lakosokat, de neki és a testületnek a többség érdekeit kell képviselni, s azért született ez a döntésük, hogy a vörösvári oldalon is legyen valamennyi parkoló. A vasútnak ugyanis a másik oldalán is lesznek parkolók, de ezek inkább a szentiváni igényeket elégíti ki. Ezzel kapcsolatban november 23-ára kitűzték az egyeztető tárgyalás időpontját, melyen az érintett lakosok, a NIF és az önkormányzat képviselői is jelen lesznek.

Albel Attiláné az Attila utcából a gépkocsikihajtással kapcsolatban érdeklődött. Tóth Attila erre válaszul elmondta, hogy az Attila utcának csupán a nyomvonala módosul majd, de a 10-es úthoz való csatlakozása megmarad.

Matróz Zoltán a Pozsonyi utcából a vasút nyomvonalának szélesítésével kapcsolatban aziránt érdeklődött, hogy mennyiben fogja ez érinteni az ott lakók telkeit. Ezzel kapcsolatban a fórum végén, helyrajzi szám ismeretében mindenkinek személyesen válaszoltak a kérdésekre.

Gromon István polgármester az ülésen felhívta a figyelmet arra, hogy minden újabb ötlet, ami az engedélyes tervek módosítását igényli, az egész projekt késleltetését okozhatja, s így a megvalósulását is veszélyeztetheti. Azt pedig nem lehet tudni, hogy ha ez a beruházás meghiúsulna, akkor mikor lenne újra – vagy lenne-e egyáltalán lehetőség hasonló nagyléptékű vasúti fejlesztésre a Pilisi-medencében.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)