Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Búcsú Papp Józseftől

2011-10-31

Két héttel ezelőtt, október 2-án, vasárnap reggel, az Idősek Világnapjára készülve kaptam telefonon a hírt, hogy meghalt városunk legidősebb polgára, a 103. évében járó Papp József.

Elgondolkodtató, jelképes értékű ez az időpont... Papp József – mint az előző években mindig – az idén is mindenképpen szeretett volna eljönni a Művészetek Házába, az Idősek Napi ünnepségre. Kiderült azonban, hogy ezen a napon Józsi bácsi már egy másik ünnepségre volt hivatalos... Égi születésnapja alkalmából érdemes felidézni életét, mert Papp József nemcsak Pilisvörösvár legidősebb polgára volt, hanem áldozatos életével, bölcsességével és idős korát meghazudtoló optimizmusával mindannyiunk számára követendő példakép is.

Papp József 1909-ben született Gárdonyban, egy tízgyermekes szegény földműves család negyedik gyermekeként. Ötéves volt, amikor kitört az első világháború, melyben édesapja végig katona volt, s amelynek idején édesanyjuk néha az éhhalál széléről mentette meg gyermekeit. Papp József kora gyermekkora óta dolgozott: dinnye- és szőlőcsősz, majd tehénpásztor volt. 13 éves kora óta a maga lábán állt, maga irányította a sorsát. Kitanulta a lakatos szakmát, s a MÁV újpesti főműhelyében helyezkedett el, ahol aztán 40 éven át dolgozott.

1937-ben, 28 éves korában 4 évi kitartó udvarlás után megnősült. Egyik munkatársának húgát vette el, akivel 65 éven át éltek boldog házasságban. Nem születtek saját gyermekeik. Mégsem maradtak gyermektelenek, mert sógorának négy gyermekét magukhoz vették, és sajátjukként fölnevelték. A négy gyermek édesanyja akkor már nem élt, édesapjuk pedig halálos beteg volt. Ily módon a „gyermektelen" Papp Józsefnek hét unokája és kilenc dédunokája van.

30 éves volt, mikor kitört a második világháború. Besorozták katonának. Az oktatótiszt az akna kezelését tanította, amikor felrobbant az akna a kezében. A tiszt is, a körülötte álló 10-12 katona is azonnal meghalt. Józsi bácsi csupán lábon hordható sebesülést szenvedett...

A háború után érett férfiként élte meg az újjáépítést, az 50-es éveket, majd az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörését és bukását. 1969-ben, a gulyáskommunizmus éveiben ment nyugdíjba.

Nyugdíjasként boldogan élt Rákospalotán. Nagy kedvvel és örömmel gondozta otthonának kis háztáji gazdaságát: kertjét és szőlőjét. 1977-től járt Vörösvárra, az itt letelepedett legidősebb nevelt lányához. 2001-ben, amikor felesége elhunyt, ő is kiköltözött Pilisvörösvárra. Leánya, Marika és veje, Imre Deák Ferenc utcai házában a legnagyobb szeretetet és gondoskodást élvezte. Rendszeresen látogatta a rokonságát, sokszor volt úton Gárdony, Budapest (Rákospalota) a Vörösvár között. Mindenkit számon tartott, mindenkit ismert...

2009-ben, 100. születésnapján a népes és igen összetartó, szeretetteljes légkörben élő család nagy ünnepséget rendezett számára a Gilde étteremben. Az ünnepség előtt a család tagjai a református templomban istentiszteleten vettek részt, ahol Balogh Sándor tiszteletes ismertette az ünnepelt életútját és méltatta emberi erényeit, hűségét, türelmét, jóságát és a belőle áradó szeretetet. 102. születésnapját a Napos Oldal Szociális központban ünnepeltük új barátaival, az Idősek Napközijének tagjaival.

Papp József egész életében hívő ember volt. Édesanyja katolikus volt, édesapja református. A család minden vasárnap együtt ment a templomba, egy egész padsort megtöltöttek. Hosszú élete során több súlyos betegséget is kiállt. Fiatal korában reuma kínozta, később szívideg panaszokkal küzdött, de mindegyikből kigyógyult. Többször volt életveszélyben, de vallomása szerint Isten midig megsegítette, megmentette. Így fogalmazott: „Valaki mindig elrántott a veszélyből, Valaki mindig a jó irányba taszított. Az Isten".

A szokásos kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, Józsi bácsi 94 évesen így válaszolt: „Az, hogy az ember szeretetben éljen, mindig kiegyensúlyozott legyen. Én soha életemben nem vesztem össze senkivel, nincsenek haragosaim. Egyszóval békében, szeretetben élni önmagunkkal és a világgal: ez a hosszú élet titka. Ezt tudom tanácsolni mindenkinek."

Hogy mire emlékszik vissza legszívesebben, arról 100. születésnapján ezt mondta: „Arra, hogy bár nekem nem lehetett saját gyerekem, mégis szerető családot adott a Jóisten. Gyerekeket, unokákat, akiket felnevelhettem szeretetben, boldogságban. A szeretet mindenkor a legfontosabb. A szeretettel megy csak előbbre a világ."

A 2011. október 2-án, életének 103. évében elhunyt Papp Józsefet, a Pilisvörösvári Református Gyülekezet korelnökét a Rákospalotai köztemetőben helyezték örök nyugalomra, a református egyház szertartása szerint. Nyugodjék békében!

Gromon István

polgármester

(Megjelent: A Vörösvári Újság 2011. októberi számában.)