Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Köszönet Fogarasy Attila felelős szerkesztőnek

2011-09-30

2011. május elsején az alábbi elektronikus levél érkezett a Polgármesteri Hivatalba.

„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelettel bejelentem, hogy 2011 szeptemberétől – az új tanév kezdetétől – a Vörösvári Újság felelős szerkesztői és tördelőszerkesztői feladatait már nem tudom ellátni. Bár szerkesztői megbízatásaim az év végéig szólnak, közös megegyezéssel szeretném felbontani az önkormányzattal kötött erre vonatkozó szerződéseket.

E lépésre azért voltam kénytelen elszánni magam, mert iskolai feladataim jelentősen megnövekedtek az elmúlt két évben (osztályfőnökség, honlapszerkesztés, iskolai műsorok stb.), rengeteg időmbe és energiámba kerül ellátásuk. Egészségem megóvása érdekében is választanom kell az újságírói-szerkesztői és a tanári munka között, mivel mindkettő jelentős stresszel és fáradsággal jár. Megértésüket kérem és köszönöm! ... Tisztelettel: Fogarasy Attila felelős szerkesztő"

Váratlanul ért ez a hír. A következő napokban, hetekben több kísérletet tettem arra, hogy Felelős Szerkesztő Urat meggyőzzem arról, hogy folytassa a munkát, de sikertelenül. Az önkormányzat ezért 2011. május 26-án pályázatot írt ki a Vörösvári Újság felelős szerkesztői és tördelőszerkesztői feladatainak ellátására. Mind a felelős szerkesztői, mind a tördelőszerkesztői feladat ellátására hat-hat pályázat érkezett. A Képviselő-testület mindegyik pályázót meghallgatta, s végül mindkét feladat ellátásával 2011. szeptember 1-től a Filmkovács Bt.-t bízta meg. Munkájukhoz ezúton is sok sikert kívánok.

Felelős szerkesztő úr 2011. augusztus 22-én adta át hivatalosan a feladatokat és az eszközöket az új csapatnak, s ezzel tizenhat év után leköszönt tisztségéről.

Fogarasy Attila az újság megalakulásától, 1995 októberétől 2001-ig, majd kisebb szünet után 2003-tól 2011 augusztusáig szerkesztette az újságot. A Vörösvári Újság arculatát alapvetően ő alakította ki és határozta meg a mai napig. Munkáját pontosság, precizitás, lelkiismeretesség, felelősségtudat, helytörténeti érdeklődés, lokálpatrióta beállítódás, hagyományőrző szándék jellemezte. Igyekezett minden fontos hírt közölni, minden fontos eseményről tudósítani. Örömmel számolt be minden olyan eseményről, amely a város fejlődését jelentette. Munkájában érezhető volt, hogy nemcsak a jelennek ír, hanem az utókor számára is dokumentálni igyekszik a jelen eseményeit. Törekedett a kiegyensúlyozottságra. Igyekezett az újságban minden fontos véleménynek helyet és hangot adni, ugyanakkor csak kulturált stílusú, mások személyiségét vagy jogait nem sértő hangnemű és tartalmú cikkeket jelentetett meg. Újságírói munkája mellett az utóbbi években több helytörténeti jellegű könyvvel is gazdagította Vörösvárt: Én így imádkozom – Dr. Réthy Zoltán összegyűjtött versei (2008), Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály Önéletírása (2009), Fogadj szívedbe – Portrékötet négy pilisvörösvári képzőművészről (2010), „Hol sírjaink domborulnak" – Temetők könyve (2011, Sax Ibolyával)

Úgy gondolom, hogy Fogarasy Attila a Vörösvári Újság felelő szerkesztőjeként sokat tett Pilisvörösvárért a rendszerváltozás utáni két évtizedben. Sokféle nehézséggel és feszültséggel terhes időszakban, sokféle elvárás, igény, vélemény és nyomás szorításában, gyakran változó körülmények között, többféle szerkesztőségi csapattal együttműködve színvonalas és értékes munkát végzett.

Pilisvörösvár Város Képviselő-testülete és a magam nevében köszönöm Felelős Szerkesztő Úr tizenhat éves munkáját, tanári, írói, honlapszerkesztői és újságírói munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánok.

Pilisvörösvár, 2011. szeptember 4.

Gromon István

polgármester

(Megjelent: a Vörösvári Újság 2011. szeptemberi számában.)