Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

A Képviselő-testület alakuló ülésén

2010-10-14

Tisztelt Képviselő-társaim, tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

A 2010-2014-es önkormányzati ciklusra vonatkozó programomat röviden a következő 10 pontban kívánom összefoglalni:

1. Továbbra is kiemelt feladatnak tartom a felelős gazdálkodást, a pénzügyi egyensúly fenntartását, a bevételek növelését, az önkormányzati vagyon védelmét és megfelelő színvonalú működtetését. Hitelek felvételét alapvetően olyan fejlesztések esetében támogatom, amelyek megvalósításához a hitelen kívül más külső forrást is sikerül biztosítani (pályázati támogatás, településfejlesztési szerződés stb.). A napi problémák kezelése közben és a befektetési ajánlatokkal kapcsolatos döntéseknél továbbra is mindig érvényesíteni kívánom a hosszú távú szempontokat is.

2. A fejlesztések területén a mindenkori anyagi lehetőségeinkkel arányos, elsősorban a hétköznapi életünket megkönnyítő, a mindennapi közérzetünket javító beruházások híve vagyok. Továbbra is nagy figyelmet kívánok fordítani a kivitelezések minőségére, az esztétikai igényességre.

3. Továbbra is alapvető feladat a nevelési-, oktatási-, kulturális-, szociális- és egészségügyi intézményeink kiegyensúlyozott, színvonalas működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása és lehetőség szerinti fejlesztése.

4. Továbbra is kiemelt cél a pilisvörösvári vállalkozások önkormányzati eszközökkel történő, egyenlő, megkülönböztetés nélküli támogatása. Meggyőződésem, hogy a helyi vállalkozások fejlődésének ilyen segítése az önkormányzati bevételek növelésének és a helyi munkahelyek megtartásának ill. számuk növelésének legbiztonságosabb módja.

5. Továbbra is szívügyem a város közterületeink további szépítése, fejlesztése. Anyagi lehetőségeink keretei között külön figyelmet kell fordítani a külterületek védelmére és a környezetvédelemre is.

6. A tárgyi fejlesztések mellett legalább olyan fontosnak tartom a közösség fejlesztését, a város polgárai közötti összetartás erősítését. A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése, nemzetiségi hagyományaink megőrzése és ápolása érdekében biztosítani kell a szükséges forrásokat a színvonalas kulturális rendezvényekhez, a Művészetek Háza működéséhez, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a civil egyesületek támogatásához.

7. Tovább szeretném erősíteni városunkban az önkormányzati Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal iránti bizalmat. Mindent igyekszem megtenni annak érdekében, hogy akik ügyes-bajos dolgaikkal az Önkormányzathoz forduljanak, azoknak a problémáira a szűkös anyagi források és az alacsony létszám ellenére megoldást találjunk. Ugyanakkor további erőfeszítéseket kívánok tenni azért, hogy a Hivatal munkatársai megfelelő körülmények között, anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesülve dolgozhassanak.

8. Továbbra is támogatni kívánok minden olyan egyéni vagy közösségi elképzelést, amely az életünket helyi szinten gazdagíthatja. A javaslatokat a Hivatal ill. a Képviselő-testület elé terjesztem, és mindent megteszek azért, hogy a megvalósításukhoz szükséges pénzt előteremtsük.

9. Továbbra is fontosnak tartom a rendőrséggel és a polgárőrökkel kialakított jó kapcsolat fenntartását a hatékony közös cselekvés, a közbiztonság fenntartása és a közterületek védelme érdekében.

10. Polgármesteri programom megvalósításában továbbra is támaszkodni kívánok képviselőtársaim és a külsős bizottsági tagok segítségére, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak szakértelmére, az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozóinak együttműködésére, a helyi vállalkozók tanácsaira és befizetett adóforintjaira, valamint a pilisvörösvári polgárok javaslataira és erkölcsi támogatására.

Pilisvörösvár, 2010. október 14.

Gromon István

polgármester