Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

A Borszék és Pilisvörösvár közötti testvérvárosi kapcsolat megalapítása Pilisvörösváron

2009-08-15

Tisztelt Mik József Polgármester Úr!
Tisztelt Gulyás Dénes Képviselő Úr!
Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Olyan eseménynek lehetünk részesei a következő pecekben, amelyek igen ritkán fordulnak elő egy település életében: egy új hivatalos testvérvárosi kapcsolat megszületésének.

Magyarországon - így Pilisvörösváron is - jellemzően az 1990-es rendszerváltozás előtti és utáni évek voltak a testvérvárosi kapcsolatok létesítésének évei. Így 1985 óta van kapcsolatunk a baden-württembergi Schramberggel és a Hessen tartománybeli Wehrheimmel, 1989-ben kötöttük hivatalos testvérvárosi kapcsolatot a bajorországi Gröbenzellel, majd 13 évvel ezelőtt a baden-württembergi Gerstettennel. Mai vendégeinkkel, a Hargita megyei Borszékkel 10 éve, 1999 óta van baráti, patronáló kapcsolatunk.

Ez a kapcsolat 1999. novemberében kezdődött, amikor is Pilisvörösvár Város Önkormányzata Borszék Városnak ajándékozza azt a Magirus-Deutz gépjárműfecskendőt és árvízi mentőszert, amelyeket korábban a gröbenzelli tűzoltóktól kaptunk. Az eszközöket egy Botzheim István polgármester által vezetett, önkormányzati képviselőkből és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaiból álló 9 fős delegáció adta át Borszéken, ünnepélyes keretek között.

A tűzoltóeszközök ezen ajándékozása egy folyamatos kapcsolat kezdete lett a két város tűzoltó egyesületei ill. a két település önkormányzatai között. A kapcsolat főbb eseményei a következők voltak:

- 2000. május 16-án a Borszéki Tűzoltó Csapat és a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodást írt alá.

- 2001 májusában, Magyarország fennállásának 1000. évfordulóján, a millenniumi zászló átadásának ünnepén a borszéki delegáció is velünk ünnepelt Vörösváron.

- 2001 augusztusában a Pilisi Medence Egészségügyi Alapítvány (PIMEA) és az Országos Mentőszolgálat Pilisvörösvári Mentőállomása borszéki látogatást tett Botzheim István polgármester vezetésével, és egy mentőautót ajándékozott Borszéknek.

- 2002-ben Botzheim István polgármester emlékfát ültetett Borszéken.

- 2004-ben két borszéki diák tanult a pilisvörösvári gimnáziumban.

- 2003. augusztus 8-10 között Grószné Krupp Erzsébet polgármester vezetésével Pilisvörösvár 5 fős önkormányzati delegációval képviseltette magát a Borszéki Napokon.

- Tavaly, 2008. szeptember 12-e és 15-e között Mik József polgármester úr meghívására, vezetésemmel önkormányzati képviselőkből és a Tűzoltó Egyesület vezetőiből álló 8 fős, pilisvörösvári delegáció járt Borszéken.

Ennek látogatásnak rögtön az első perceiben, a pohárköszöntőben kérte Mik József polgármester úr, hogy az eddigi baráti patronáló kapcsolatot tegyük hivatalossá, kössünk „testvérvárosi" megállapodást.

Ezt a kérést Mik József polgármester úr 2009. május 25-én írásban is megerősítette. A javaslatot 2009. június 2-án önkormányzatunk képviselő-testülete elé terjesztettem, s azt a testület egyhangúlag támogatta.

A döntésben önkormányzatunkat az a megfontolás vezérelte, hogy Pilisvörösvárnak négy németországi településsel is van valamilyen szintű partnerkapcsolatba (Schramberg, Wehrheim, Gröbenzell, Gerstetten), de magyarországi vagy magyar nyelvterületű településsel nincsen. Fontosnak tartottuk tehát, hogy hivatalos kapcsolatainkat nyugat mellett kelet felé, ill. Németország mellett Erdély irányába is kiterjesszük. Azt is eldöntötte a testület, hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítésére a legkiválóbb alkalom az idei 10 éves évforduló, ezen belül Vörösvári Napok.

Meghívtuk tehát a mostani ünnepségünkre Borszék Város Önkormányzatának hivatalos delegációját, hogy a testvérvárosi megállapodást aláírjuk. Engedjék meg, hogy most felolvassam a megállapodás szövegét:

OKIRAT

Borszék és Pilisvörösvár testvérvárosi kapcsolatának kinyilvánításáról

A Hargita megyei Borszék Város Önkormányzata (Románia) és a Pest megyei Pilisvörösvár Város Önkormányzata (Magyarország) kiindulva az országok, nemzetek és népek egymás mellett élésének elvéből, továbbá attól az óhajtól vezéreltetve, hogy megteremtsék a két város polgárai számára a kölcsönös megismerkedés lehetőségét, és elősegítsék a két város közötti kulturális, gazdasági, közigazgatási, egészségügyi és sportkapcsolatok kialakulását, megkönnyítsék a két város intézményei, vállalkozásai, és civil szervezetei között kialakuló kapcsolatok elmélyülését, úgy határoztak, hogy Borszék várost Pilisvörösvár testvérvárosává, Pilisvörösvár várost pedig Borszék testvérvárosává nyilvánítják egy egységes Európa gondolatának jegyében.

Pilisvörösvár, 2009. augusztus 14.

Borszék Város képviseletében: Mik József polgármester,

Pilisvörösvár Város képviseletében: Gromon István polgármester

Bízva abban, hogy az okirat minden szava a jövőben valóra válik, kérem kollégámat, Mik József polgármester urat: fáradjon a színpadra, lássuk el kézjegyünkkel a két példányban elkészített okirat szövegét, majd mondja el ünnepi beszédét.