Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Búcsú Víg Jánostól

2011-02-28

Hosszú szenvedés után, életének 83. évében meghalt Víg János, a Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség énekkarának tagja.

Víg János Gáger József plébános úr idejében, ministránsként kezdte a templomi szolgálatot, majd Marlok István plébános úr idején folytatta azt. Legény korában, 1948 táján lépett be a Vass Márton kántor úr vezette egyházközségi énekkarba.

1951 májusában feleségül vette Sereg Juliannát, az egyházközségi énekkar egyik legszebb hangú énekesét, későbbi szólistáját. Házasságukból két fiúgyermek született.

Víg János hosszú évtizedeken keresztül volt az énekkar tagja. Énekkari pályafutása során Gáger József, Marlok István, Labbant Lajos, Boros Zoltán plébánosokkal, Vass Márton, Roderburg Leó, Fenyősy Árpád, Gromon István és Herczeg Mihály kántorokkal és sok-sok énekestársával működött együtt a szent zene szolgálatában. A próbákon mindig örömmel, szerényen, tisztelettudóan, fegyelmezetten és vidáman vett részt. Nemcsak énekesként, hanem emberként is értékes tagja volt a közösségnek.

Kellemes, fényes magasbariton hangja, kulturált éneklése miatt 1976-ban Vass Márton kántor úr rábízta a nagypénteki és a virágvasárnapi passióban az evangélista szerepét. Ettől kezdve hosszú éveken keresztül nagy buzgalommal, tisztán, sallangmentesen, az egyházi zene iránti alázattal énekelte az evangélista szerepét mindenki megelégedésére.

Élete utolsó éveiben súlyos betegsége miatt sokat szenvedett. Temetésén az egyházközség nevében Ott József atya, a Nyugdíjas Klub nevében (amelynek szintén aktív tagja volt) Prohászka István elnök úr búcsúztatta. Az énekkar tagjai egy-egy szál rózsával búcsúztak a kórus egykori tagjától, a Te itt szenvedtél... (Du hast geduldet...) c. temetési ének soraival:

Te itt szenvedtél, Te sokat tűrtél,
Nehéz és súlyos volt kereszted.
Pihenj csendesen, pihenj édesen,
Pihenj békében, Isten veled.

Nagy volt a hited, és a szeretet,
Hűséges voltál életedben.
Most megjutalmaz, most megjutalmaz,
Most megjutalmaz az Úristen.

Kedves János! Hisszük, hogy így lesz. Nyugodj békében!

Gromon István