Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Wehrheim és Pilisvörösvár testvérvárosi kapcsolatának 25 éves jubileumi ünnepsége Pilisvörösváron

2009-05-29

Tisztelt Gregor Sommer Polgármester Úr!
Tisztelt Roland Polaschek Polgármester Úr!
Tisztelt Dieter Rubenbauer Polgármester Úr!
Tisztelt wehrheimi, gerstetteni és gröbenzelli Barátaink!
Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!
Kedves Vendégeink!

Szeretettel és örömmel köszöntöm Önöket a Wehrheim és Pilisvörösvár közötti kulturális és baráti kapcsolat kezdetének 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, s személyes részvételükkel hozzájárulnak a mai közös ünneplés emlékezetesebbé tételéhez.

Mielőtt ünnepi beszédemet megkezdeném, egy igen fájdalmas kötelességemnek kell eleget tennem: közölnöm kell Önökkel a szomorú hírt, hogy Helmut Michel úr, Wehrheim város korábbi polgármestere múlt vasárnap, május 24-én hosszú betegség után, nem sokkal 73. születésnapja előtt elhunyt. Kérem, hogy tisztelegjünk emlékének egy perc néma felállással.

...

Köszönöm.

Hölgyeim és Uraim!

Helmut Michel úr a Wehrheim és Pilisvörösvár közötti kapcsolat megteremtője és egy negyed századon keresztül fáradhatatlan motorja volt. Idézzük föl most nagy vonalakban az Ő életét és munkásságát.

(Berkiné Balasi Anikó magyar nyelven felolvassa Helmut Michel életrajzát, közben kivetítőn olvasható a szöveg német fordítása.)

Most pedig folytatom ünnepi beszédemet.

Kedves Vendégeink!

A mai jubileum olyan ünnep, amilyennel kevés település dicsekedhet Kelet-Európában. Mert igaz ugyan, hogy ma már szinte minden településnek van partnervárosa - sokszor nem is egy -, de Kelet-Európában kevés olyan település van, amely egy 25 éves, ráadásul nyugat-európai kapcsolattal büszkélkedhet.

A mi településeink polgárai közötti kapcsolatok azonban - elsősorban Helmut Michel úrnak és a Hidas György tanár úrnak köszönhetően - még akkor kezdődtek, amikor egyáltalán nem volt szokás a szocialista diktatúra alatt lévő kelt-európai országokban, hogy polgáraik nyugat-európai kapcsolatokat ápoljanak. A szovjet megszállás alatt élő országokban ugyanis a hatalom nem nézte jó szemmel a nyugati kapcsolatokat, mindenféle ilyen kapcsolattartás gyanús volt, amit figyeltek és megfigyeltek. Különösen igaz ez a német kapcsolatokra. Helmut Michel úr, akkori wehrheimi első képviselő és Hidas György tanár úr, a pilisvörösvári Nemzetiségi Néptánccsoport alapítója és vezetője mégis, a nehéz körülmények ellenére is megtalálta a módját a kapcsolatok felvételének és ápolásának.

Az azóta eltelt huszonöt év nemcsak egy ember, hanem egy város életében is jelentős idő. Méltó arra, hogy megálljunk, visszatekintsünk, felidézzük a közös élményeket, és ünnepeljünk. Engedjék meg ezért, hogy az ünnep alkalmából felidézzem az elmúlt 25 év legjelentősebb pillanatait, felhasználva és az utóbbi évek eseményeivel kibővítve a Helmut Michel és Botzheim István polgármesterek által korábban összeállított kronológiát.

-          Kapcsolatunk gyökerei 1982-re nyúlnak vissza, amikor is Helmut Michel úr, az akkori wehrheimi első képviselő, későbbi wehrheimi polgármester egy Marburg melletti, Cöllbe nevű településen egy nemzetközi ifjúsági találkozó alkalmával megismerkedett a vörösvári Nemzetiségi Néptánccsoport tagjaival. Helmut Michel úr személyes vágya volt a kelet-európai és a nyugat-európai országok polgárai közötti kapcsolatok kiépítése, a határokon átnyúló megértés, béke és együttműködés megvalósítása. Ennek érdekében lengyelországi, szovjetúnió-beli és magyarországi csoportokkal is ápolt kapcsolatot. A kelet-európában élő vörösvári németek felfedezése még ennél is többet jelentett számára:  wehrheimi kortársainak szerette volna megmutatni a mi évszázados, archaikus német kultúránkat, hogy ezzel erősítse kortársai nemzeti öntudatát. Ezért hívta meg a Nemzetiségi Néptánccsoportot a Landjugend által szervezett 1984. évi 5. wehrheimi nemzetközi foklórfesztiválra.

-          A kapcsolat tényleges kezdete ez az 1984-es folklórfesztivál volt, amelyen a Pilisvörösvári Tánccsoport Hidas György tanár úr és Wenczl József úr vezetésével igen nagy sikerrel szerepelt. A szereplést újabb meghívás, majd viszontlátogatások követték, így alakult ki szoros kapcsolat a polgárok között.

-          1985 májusában a vörösvári néptánccsoport ismét hatalmas sikerrel szerepelt Wehrheimben. Búcsúzáskor a fiatal wehrheimiek minden vörösvárinak egy szál rózsát nyújtottak át a barátság jelképeként. A kapcsolatok egyre erősödtek.

-          1986. április 4-13 között egy 50 tagú wehrheimi delegáció jött 8 napra Vörösvárra, Oehm polgármester vezetésével.

-          1986. október 9-16-ig mégegy delegáció járt Vörösváron, Helmut Michel akkori első képviselő vezetésével. Ebben az évben kapcsolódtak be az együttműködésbe településeink fúvószenekarai. Kapcsolataink ettől kezdve folyamatosan bővültek.

-          1987 májusában a Wehrheimi Hét rendezvényein 50 vörösvári polgár vett részt 6 napon át.

-          1987 augusztusában 50 wehrheimi polgár jött hozzánk a vörösvári búcsúra. Bekapcsolódtak az együttműködésbe a kézilabdások, majd a Pilisvörösvári Nagyközségi Tanács is, Keszléri József tanácselnök úr révén.

-          Még ugyanebben az évben két pilisvörösvári egyetemista 3 hónapos szakmai gyakorlatra ment Wehrheimbe, a Kulzer-céghez.

-          1988-ban az óvónők is bekapcsolódtak az együttműködésbe: egy wehrheimi és egy pilisvörösvári óvónő egy hónapra óvodát cserélt.

-          Kapcsolatunk kiemelkedő pontja volt 1989 augusztusa, amikor a bajor és sváb őseink Pilisvörösvárra való betelepülésének 300. évfordulójára rendezett ünnepségünkön 72 wehrheimi polgár vett részt.

-          A rendszerváltozás után Helmut Michel és Botzheim István polgármester urak nagy lelkesedéssel ápolták partnerkapcsolatot. Tovább folytatódtak a különböző szintű találkozások, majdnem minden évben találkoztak a pilisvörösvári és wehrheimi polgárok, kultúrcsoportok, fiatalok, diákok.

-          A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskar 1992. május 29-június 1. között egy kórustalálkozó keretében négynapos látogatást tett Wehrheimben.

-          Ebben az évben történt a középiskolai diákok bekapcsolódása az együttműködésbe. Erwin Velte úr nagyon sok vörösvári szakiskolás diákot vitt ki Wehrheimbe, s ezzel kimagaslóan sokat tett a településeink között kapcsolat fejlődéséért. Nagy veszteség, hogy Ő néhány éve már nem lehet közöttünk.  Az 1992 októberi szüreti felvonulásra 47 fős wehrheimi delegáció látogatott Vörösvárra. Polgármestereink akkor ültették el a vörösvári Városháza előtt azt a vértölgyfát, amely a köztünk lévő barátságot jelképezi.

-          1993 júliusában Botzheim István polgármester úr egy tizenhárom fős delegációval járt Wehrheimben. Azóta áll Wehrheimben Vörösvár és Wehrheim címerével a barátság szökőkútja.

-          1993 augusztusában volt a Falumúzeum és Egyesületi Találkozóhely felavatása Pilisvörösváron, amelynek megvalósításához a Wehrheimi önkormányzat, és személyesen Helmut Michel polgármester úr is komoly segítséget nyújtott. Az ő közreműködésével kapott Vörösvár a Német Belügyminisztériumtól egy pályázat révén 125 ezer német márkát, egy magyarországi németek részére létrehozandó találkozóhely létesítésére (ma tájház).

-          Ugyancsak 1993-ban volt még egy sokoldalú találkozó Pilisvörösvár összes partnertelepülésének részvételével, melyen a polgármesterek együtt énekelték az Európai himnuszt.

-          1995-től a tűzoltók is bekapcsolódtak az együttműködésbe, s az ő kapcsolatuk az óta is folyamatos. Ezúton is köszönet az évek során kapott sok tűzoltóeszközért. Érdekesség, hogy mindkét település tűzoltó egyesülete éppen az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját.

-          Az 1998. évi Nemzetközi folklórfesztiválon Grószné Krupp Erzsébet polgármester asszony vezetésével egy vörösvári delegáció is részt vett.

-          1999 májusában ünnepeltük partnerkapcsolatunk 15 éves évfordulóját Pilisvörösváron, Botzheim István és Helmut Michel polgármester urak vezetésével. Wehrheimet 34 fős delegáció képviselte.

-          2001 májusában, Magyarország fennállásának 1000. évfordulóján, a millenniumi zászló átadásának ünnepén a wehrheimi delegáció is velünk ünnepelt Vörösváron.

-          2002. január 6-án Gregor Sommer polgármester úr hivatalos beiktatása alakalmából Botzheim István vezetésével egy 11 fős delegáció járt Wehrheimben.

-          2004. május 4.: Wehrheimi delegáció járt Vörösváron.

-          2005 tavaszán hivatalos városi delegáció járt Wehrheimben. Ezután a hivatalos látogatások három évig szüneteltek.

-          Tavaly, 2008. május 2-5-ig - Gregor Sommer polgármester úr kitartó invitálásának eleget téve - a Pilisvörösvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaiból álló 7 fős delegációval részt vettünk Wehrheimben az Almafavirágzás ünnepén azzal a céllal, hogy hároméves szünet után folytassuk és megerősítsük a két település közötti több évtizedes barátságot. Az ünnepségsorozat a delegáció minden tagjának nagy élményt jelentett. Küldöttségünk nevében egy márványból készült gravírozott domborművet ajándékoztunk Wehrheimnek, amely Boldog Gizellát ábrázolja, aki a német és a magyar nép közötti kapcsolatok jelképes alakja, mivel Szent Istvánnak, az első magyar királynak a felesége volt. Ezzel az ajándékkal a két település közötti barátságra akartunk utalni. Már akkor jeleztem Gregor Sommer polgármester úrnak, hogy 2009-ben, a településeink közötti kapcsolat 25. évfordulóján szeretném viszonozni a wehrheimi meghívást, és közösen megünnepelni a jubileumot. Ez a terv ma megvalósult.

Hölgyeim és Uraim!

Az elődeink által megkezdett, és immár 25 éve ápolt partnerkapcsolat révén sokat tanultunk egymástól, barátokra leltünk egymásban, és sok közös élményt szereztünk. Ezek a személyes találkozások gazdagították mindannyiunk életét. A wehrheimiek németül beszélő barátokra leltek a messzi magyar földön, nekünk, magyarországi németeknek pedig segített ez a kapcsolat megőrizni egykori anyanyelvünket, német nemzeti identitásunkat. A tánccsoportok, a fúvószenekar, az egyesületek, a kézilabda-csapatok, az énekkarok és a középiskolás diákok részvételével megrendezett közös kulturális-, művészeti-, egészségügyi- és sportprogramok mindnyájunkat gazdagítottak. Sőt: ez a kapcsolat a két település közigazgatási szervei, intézményei és vállalkozásai számára is sok hasznos tapasztalatot, információcserét és együttműködési lehetőséget kínált és kínál mind a mai napig.

Tisztelt Gregor Sommer Polgármester Úr, Kedves Wehrheimi Barátaink!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata nevében most ünnepélyesen köszönetet mondok Wehrheim Város polgárainak, civil szervezeteinek és Önkormányzatának a 25 éves barátságért. Remélem, hogy a következő 25 évben kapcsolataink töretlenül tovább gyarapodnak és mélyülnek majd, mindnyájunk további gazdagodására és örömére.

Köszönöm, hogy meghallgattak.