Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Vállvetve, felelős elkötelezettséggel

2006-11-15
Hatszemközti beszélgetés  
Gromon István polgármesterrel és Szakszon József alpolgármesterrel

Egy 1998 decemberében készült interjú idéződött fel bennem, amikor megkértem Gromon István polgármestert és Szakszon József alpolgármestert egy rendhagyó hatszemközti beszélgetésre. Akkori tevékenységükkel bizonyították, hogy ? alpolgármesterként ? jól meg tudják osztani a feladatokat, együtt tudnak működni a város érdekében. A nyolc évvel ezelőtt velük készített interjú óta rengeteget fejlődött a település, de a feladatok is megsokasodtak. S ezzel együtt a felelősség is. Erről és más közérdekű témákról kérdeztem Őket a városháza polgármesteri dolgozószobájában.

? Polgármester úr, a kettőjük között kialakult munkamegosztás sokban hasonlít a nyolc évvel ezelőttihez. Tudván azt, hogy ilyen jól együtt tudnak egymással működni, tudatosan készültek-e már a kampány időszakában is arra, hogy hatalomra kerülésük esetén így osszák meg a feladatokat?


G. I.: A ?hatalomra kerülés" kifejezés helyett én inkább a ?megválasztás" szót használnám. Ami a kérdés lényegét illeti: én eleve úgy vállaltam a helyi Fidesz-tagság előtt a polgármester-jelöltséget, hogy világossá tettem: amennyiben bizalmat kapok a választóktól, legközelebbi munkatársként Szakszon Józsefre kívánok támaszkodni. De függetlenül az én egyéni szempontjaimtól: úgy gondolom, hogy Pilisvörösvár, mint város és kistérségi központ már megérett arra, hogy legyen egy főállású alpolgármestere. Ez a lényeg. Hogy hogyan osztottuk meg a feladatokat a polgármester és az alpolgármester között, az természetesen előképzettségünktől, jártasságunktól függött. A feladatok elosztásánál az is segített, hogy korában már kipróbálhattuk, hogyan működik a kettőnk közötti munkamegosztás.

Egyébként úgy látom, hogy az eltelt másfél hónap igazolta a főállású alpolgármester beállításának helyességét. A napi aprómunka mennyisége akkora, hogy azt egy ember az általunk ígért minőségben, megfelelő alapossággal nem tudná ellátni. Sok munkát adnak folyó beruházásaink, miközben a város napi életével kapcsolatosan is számosak a tennivalónk. Nem is beszélve a folyamatosan érkező lakossági bejelentésekről, panaszokról, igényekről, amikkel szintén foglalkozni kell. Ezek nagy részét a Hivatal elvégzi ugyan magától, de jelentős részük tulajdonosi döntést igénylő ügy, ezekben a Hivatal nem tud önállóan eljárni. ? És hát mindez csak az alap. Mert a legfontosabb feladatunk természetesen a stratégiai gondolkodás, az előre tekintés, új ötletek, kezdeményezések elindítása.

? Alpolgármester úr, Ön ugyanúgy a gazdálkodással, városfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat vállalta, mint nyolc évvel ezelőtt. Munkaköri leírásában például a következő áll: ?Önállóan eljár a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályával és a Műszaki Osztállyal kapcsolatos önkormányzati ügyek előkészítése, bonyolítása, végrehajtása során." Mit jelent pontosan ebben a megfogalmazásban az ?önállóan" kifejezés?

Sz. J.: A képviselő-testületi munkának van egy döntés-előkészítő szakasza és van egy végrehajtó szakasza. A döntés-előkészítő munka végeredménye egy előterjesztés, amit képviselő-testület tárgyal. Alpolgármesterként most vagyok először abban a helyzetben, hogy a döntés-előkészítő szakaszban szervezzem a Hivatal munkáját, és gazdálkodási, fejlesztési témákban előterjesztést tegyek. A képviselő-testület döntése utáni végrehajtó szakaszban is önállóan járhatok el, nyomon követem a döntés megvalósulását, egy beruházás menetét. Feladatkört kaptam, nem hatáskört, azt a polgármester a törvény szerint nem adhat át. Ezekben az ügyekben is természetesen a polgármester ír alá, de megköveteli, hogy a papírokon rajta legyen az én szignóm is, hiszen én készítettem elő, én foglalkoztam a témával, a köztünk lévő munkamegosztás alapján sokszorosan több időt szentelve rá, mint ő.

? Polgármester úr, érték-e váratlan meglepetések, amikor hivatalát átvette, képletesen szólva: dőltek-e ki ?csontvázak" a szekrényből?

G. I.: Ahhoz, hogy igennel vagy nemmel felelhessek a kérdésre, a csontvázak fogalmát pontosan kellene meghatároznunk. Mindenesetre elmondhatom, hogy értek kisebb-nagyobb meglepetések. Például éppen ma került asztalomra a város 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámoló, amelyben a következő áll: ?Az előző évekhez hasonlóan tovább folytatódik az a tendencia, hogy a fejlesztési bevételek a fejlesztési kiadásokat nem fedezik, az eltérés jelen esetben 434.745 eFt." (Vagyis: durván 435 millió forint a fejlesztésekkel kapcsolatos hiány. ? Ez több, mint amire számítottam.) Meglepett a menet közben átvett beruházásokkal kapcsolatos problémák mennyisége és jellege is. További gondot jelentenek az örökölt vitás ügyek különböző intézményekkel, cégekkel és magánszemélyekkel. Ezek közül hét ügyben perben is állunk, ráadásul 3 ügyben alperesként. Meg kell említenem a Rubányi-házzal kapcsolatos ?meglepetést" is. S mindehhez vegyük még hozzá azokat a meglepetéseket, amelyeket az állami költségvetés tervezetéből sejteni lehet: az állami támogatások csökkenése komoly nehézséget jelent iskoláink, óvodáink, egyéb intézményeink működtetése, közfeladataink ellátása szempontjából.

? Említette, hogy sok munkát adnak a folyó beruházások. Melyek ezek, és mik a legfőbb problémák?

G. I.: Három áthúzódó beruházást vett át az új önkormányzat: út- és parkoló építéseket, a Rákóczi utcai óvoda átalakítási munkálatait és a Művészetek Háza építését. Alpolgármester úr az ezekkel kapcsolatos munka nagy részét leveszi a vállamról azzal, hogy a nap nagy részében kint van a helyszíneken, és figyelemmel kíséri a munkálatokat. De még így is jut bőven számomra is tennivaló ? különösen a Művészetek Házával kapcsolatban. A problémák zöme abból adódik, hogy a közbeszerzési eljárás során elfogadott tervek nem elég részletesek, elnagyoltak, így az építésvezetők gyakran tőlünk várnak választ a kérdéseikre. Hogy példákat is mondjak: tőlem várták el például, hogy megmondjam, mekkora legyen a Művészetek Házában a színpad. Mert ami az eredeti tervben volt, az kicsi a zeneiskola számára, ami a módosított tervben van, az meg elfoglalta volna a nézőtérnek pontosan a felét. Aztán tőlem kérdezték meg például, hogy milyen színű legyen a Rákóczi utcai óvoda homlokzata, mivel a tervdokumentációban a színkódot nem adták meg, csak egy látványképet mellékeltek hozzá, amelyről le kellett volna olvasni a tervező által elképzelt színt. De talán a legutóbbi példa a legmeghökkentőbb: valamelyik nap éppen ebédeltem, amikor telefonon megkértek, hogy döntsem el, miből készüljön a Művészetek Háza lábazatának burkolata, méghozzá lehetőleg azonnal... Megmondom őszintén, engem váratlanul ért, hogy a beruházásokba a polgármesternek ilyen szinten kell beavatkoznia.

? Mennyire fontos az Önök állandó jelenléte ezeken az építkezéseken?

Sz. J.: Fontos, hogy a képviselő-testület részéről meglegyen a napi kontrollja a városban folyó beruházásoknak. Ez a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját is segíti. Az előző ciklusban a pénzügyi bizottság elnöke látta el ezt a koordináló feladatot. Müller János urat levélben kértem fel, hogy vegyen részt az áthúzódó építkezésekkel kapcsolatos munkában ? annak érdekében, hogy az Önkormányzat érdekei a lehető legnagyobb mértékben érvényesüljenek ezeknél a beruházásoknál. Müller úr a felkérést elfogadta, így az esetleges egymásra mutogatás helyett energiáinkat a megoldásra fordíthatjuk. Közös célunk kell legyen, hogy a folyamatban lévő beruházások minél jobb minőségben és minél előbb befejeződjenek. Az eddig eltelt időben sikerült tisztázni a problémákat az egyik útépítő céggel, akikkel néhány napja még perközeli helyzetben volt az önkormányzat. Bár a kivitelező nagyon későn kezdte el a munkát, halad a Rákóczi utcai óvoda rekonstrukciója is. A határidőcsúszás és az esetleges elszámolási viták ellenére hamarosan befejeződhet ez az építkezés. A legtöbb problémát és gondot valóban a Művészetek Háza okozza. Számos műszaki probléma vetődik fel nap mint nap, és a határidőcsúszás is már jelentős mértékű. Ennek ellenére mindnyájan azon vagyunk, hogy a lehető legjobban ?jöjjünk ki" ebből a beruházásból is.

? És mi a helyzet az útkarbantartással? Sokkal kisebb jelentőségű ügy egy ásító lyuk az aszfaltban, mint a Művészetek Háza színpada vagy az óvoda homlokzatfestése, de a lakosság mindennapjait nagyon is megkeseríti, és rossz hangulatot kelt.

Sz. J.: Feltérképeztük a Műszaki Osztály munkatársaival a kátyúkat, mind az aszfalt-utakon, mind a földutakon. A kátyúzás már meg is kezdődött, sőt talán mire ez az interjú megjelenik, már nagyobb részt be is fejeződik.

G. I.: Hozzá kell tennem, hogy amiről alpolgármester úr beszélt, az csak az önkormányzati tulajdonú utakra vonatkozik ? a Fő útra, a Szabadság útra vagy a Csobánkai útra nem. Ezeknek az állami tulajdonú utaknak a kezelője, karbantartója a Magyar Közút Kht. Az elmúlt hetekben már kétszer is tárgyaltam a kht. illetékes vezetőjével, s ő megígérte, hogy a közeljövőben a Fő úton is lesz kátyúzás.

? Alpolgármester úr, Öntől mint a Fidesz helyi elnökétől kérdezem a következőt. Az Önök pártja 11 fővel abszolút többséget élvez a képviselő-testületben. Ezzel együtt nagy tehát a felelőssége is. A döntések előkészítésére tartanak-e frakcióüléseket?

Sz. J.: A választások után a pártok és a civil szervezetek listavezetőivel folytatott megbeszélésen kifejtettem, hogy bár a fideszes képviselőké a fő felelősség, de a munka mindannyiunké. Mindenkinek a munkájára számítunk, rengeteg a tennivaló, a politika ilyenkor háttérbe kell hogy szoruljon. Utakat kátyúzni nem lehet pártok szerint. ? Másként működik ez a dolog a megyei közgyűlésben, ahová pártlisták alapján jutott be minden képviselő, így magam is. Itt, kisvárosi szinten viszont a 18 képviselőnek pártszínektől függetlenül együtt kell tudnia dolgozni, közösen kell felelős döntéseket hozni. Nem lehet leszűkíteni a város működtetését 11 emberre.

G. I.: Visszatérve a konkrét kérdésre: nem tartunk frakcióüléseket, sőt, nincs is frakció. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy egyes kérdésekben telefonon vagy személyesen egyeztessük a véleményünket. De eddig erre alig volt idő. Még Fidesz-taggyűlés sem volt a választások óta. Érzek is némi lelkiismeret-furdalást azért, hogy miközben rengeteg embert fogadtam az elmúlt hetekben, a választási győzelmet kivívó képviselő-társaimra és a helyi Fidesz-tagságra nem jutott sok időm ? az önkormányzati munka kiszorítja a pártpolitizálást. Egyébként a pártérdek fogalma szerintem nem is értelmezhető önkormányzati szinten. A helyi Fidesz tagjai ugyanúgy vörösvári polgárok, mint a település bármely lakója. Ugyanazok az érdekeik is, mint a város többi lakójának: útjaink, tereink, járdáink legyenek rendben, iskoláink, óvodáink, szociális és egészségügyi intézményeink működjenek jól stb. Ezért már a polgármesteri programbeszédemben is világossá tettem, hogy az önkormányzatban minden egyes képviselő-társam munkájára igényt tartok ? pártállástól függetlenül. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lehetnek köztünk szemléletbeli különbségek, de mindennapi munkánkat a város érdeke kell, hogy meghatározza.

? A választások után sokan azt várták, hogy ?fejek hulljanak", hogy megkezdődjék az ilyenkor szokásos ?rendcsinálás". Talán csalódottak is némelyek, hogy ez ezúttal elmaradt...

Sz. J.: Nem értem, miért kellene bárkit is elbocsátanunk. Munka van bőven, mindenki megkapja a lehetőséget, hogy dolgozzon. Azt szeretném, hogy mindenki nyugodt körülmények között, lelkiismeretesen végezhesse a munkáját, és városunk fejlődése az előttünk álló négy évben biztosítva legyen.

G. I.: Október 23-i beszédemben is utaltam arra, hogy meggyőződésem szerint a rendcsinálást mindig magunkon kell kezdenünk. A ?békés átmenet" tehát nem gyengeség vagy megalkuvás, hanem tudatos elhatározás eredménye. Egyrészt mindenkinek szeretném megadni az általános emberi tiszteletet, másrészt mindenkinek a munkáját személyes tapasztalataim alapján akarom megítélni, nem számomra ellenőrizhetetlen mendemondák alapján. Meggyőződésem, hogy az emberi szempontokon túl ez a város alapvető érdeke is, hiszen mindenkinek a tudására, szakértelmére szükségünk van, aki hajlandó együttműködni velünk. Azt mondhatom, hogy eddig sok pozitív tapasztalatot szereztem e téren.

Mindez természetesen együtt értendő azzal, hogy a következő négy évben mindenképpen meg kívánjuk valósítani választási programunkat. Erre hatalmaztak fel a város polgárai, amikor szavazataikkal az önkormányzatba juttattak minket. ? A választópolgárok azt várják el tőlünk, hogy előrébb lépjünk a törvényesség maradéktalan betartatása, az ügyek jobb átláthatósága, a nagyobb nyilvánosság tekintetében. Azon leszünk, hogy ezt minden erőnkből, legjobb tudásunk szerint megvalósítsuk. Ehhez kérjük a város polgárainak is cselekvő, jó szándékú támogatását. Amikor a választások éjszakáján koccintottunk a sikerre, mindnyájan tudtuk: valójában nem győzelmet arattunk, hanem egy lehetőséget kaptunk arra, hogy tegyünk városunkért valamit. ? Köszönjük a bizalmat, igyekszünk megszolgálni.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)