Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Felelős gazdálkodással a fenntartható fejlődésért

2006-10-15

A választásról

? Polgármester úr, először is engedje meg, hogy újságunk szerkesztősége nevében gratuláljak választási győzelméhez, és sok sikert kívánjak munkájához.

? Köszönöm szépen, minden erőmmel azon leszek, hogy rászolgáljak a vörösvári polgárok bizalmára.

? Számított arra, hogy az Önt támogató párt ilyen nagyarányú győzelmet arat Vörösváron?

? Úgy gondolom, senki sem számított rá. Ritkán születik ilyen választási eredmény. Több összetevője van a sikernek. Benne van az előző testület értékelése, a mi munkánk, az általunk meghirdetett program, de nyilvánvalóan belejátszott az eredménybe az országos közhangulat is. Nagyon nehéz megtippelni, hogy ezek a tényezők milyen arányban segítették elő a győzelmet, amit nyugodtan mondhatok elsöprő erejűnek is, hiszen mind a 10 egyéni választókörzetben a Fidesz?KDNP jelöltje győzött és a polgármester-választást is megnyertük. Ugyanakkor már a választások éjszakáján figyelmeztettem képviselőtársaimat arra, hogy nem szabad elbíznunk magunkat, s természetesen azoknak a vörösvári polgároknak az érdekeit is szolgálnunk kell, akik nem ránk szavaztak, illetve nem vettek részt a választáson.


? A 18 fős képviselő-testületben 11 főből áll a Fidesz?KDNP frakció, ami abszolút többséget jelent és egy kényelmes ?kormányzást" jelent az Önök számára: akár a többi képviselő be se jöjjön az ülésre...

? A választók akaratából következően nekünk kötelességünk élnünk azzal a lehetőséggel, hogy a programunkat megvalósítsuk. Ugyanakkor az önkormányzatban szerzett fölényünkkel nem kívánunk viszszaélni. Minden képviselőtársunk munkájára, véleményére, ötleteire számítunk. Ezt bizonyítja az is, hogy a bizottsági helyek elosztásánál számos gesztust tettünk, és úgy érezzük, sikerült megteremtenünk a hatékony és eredményes munka feltételeit.

? A négy évvel ezelőttihez képest nyugodt, kulturált légkörű volt a kampányidőszak, egyik jelölt vagy szervezet sem folytatott negatív, lejárató kampányt, pedig a tapasztalatok szerint ilyenkor mindig lehet ?fogást találni" a korábbi testületen.

? Tőlem eleve idegen az ilyen felfogású kampány. Én nem megélhetési politikus vagyok. Számomra nem jelent élethalálharcot a politizálás. 48 éve itt élek ebben a városban és itt szeretnék élni 5-10-15 év múlva is. Egy választási győzelem nem ér annyit, hogy eljátsszam a becsületemet, a jó híremet. Másrészt én is olyan választópolgár vagyok, aki idegenkedik a durva hangnemtől és a személyeskedésektől. Mi abból indultunk ki, hogy a saját programunkat ismertessük meg mind szélesebb körben a polgárokkal. Úgy érzem, ez sikerült, hiszen összességében 11 gyűlést szerveztünk a kampány során, szórólapokat és két választási füzetet jelentettünk meg. A kampányunkat úgy építettük fel, hogy az emberek mindennapos problémáival szeretnénk foglalkozni a következő négy évben. Azzal, hogy hol kátyús az út, hol hiányos a közvilágítás, hol van szükség forgalomcsillapításra stb. Az előző ciklus nagyberuházásai mellett ezekre a mindennapi problémákra talán kevesebb figyelem jutott, mint amennyit az emberek elvártak volna.

? Az előző képviselő-testület sok mindent letett az asztalra, jelentős beruházásokat hajtott végre. Elismerve ezt a hatalmas munkát, úgy gondolom azonban, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testületnek ? a jelentős hitelállomány miatt ? egy óvatosabb fejlesztési politikát kell folytatnia ? az Ön szavaival élve ? a ?fenntartható fejlődés" érdekében.

? Így igaz, ha az építkezéseket az előző testület diktálta tempóban folytatnánk, az olyan mértékű eladósodáshoz vezetne, amely az intézményeink működését alapvetően veszélyeztetné.

? Egy televíziós kampányműsorban jelentette be, hogy polgármesterként első dolga lesz a város anyagi helyzetének tisztázása és nyilvánosságra hozása. Sikerült-e már azóta megismerni az adatokat?

? A polgármesteri munkakör átadása-átvétele október 4-én megtörtént. Az erről szóló jegyzőkönyv tartalmazza az összes lényeges adatot a város gazdálkodására vonatkozóan. Én készültem is erre a kérdésre, és kiírtam magamnak azokat a számadatokat, amelyek a legnagyobb közérdeklődésre tarthatnak számot...

? Annál is inkább, mivel a városban a legkülönbözőbb hírek keringenek ezzel kapcsolatban...

Az adósságállományról

? Nos, a tények a következők: az elmúlt négy év építkezéseire felvett hitelekkel a város adósságállománya 1,9 milliárd forintra növekedett. Összesen 1 milliárd 289 millió 900 ezer forint fejlesztési célhitelt vett fel az önkormányzat, ezt az összeget 22 év alatt kell törleszteni. Ez azonban csak a tőketörlesztés, ehhez hozzá kell adni körülbelül 610 millió forintnyi kamat megfizetését, amiről eddig sehol sem esett szó. Ez az 1,9 milliárd forintnyi fejlesztési célú elkötelezettség az előttünk álló 3-4 évben átlagban 160 millió forinttal terheli majd meg az éves költségvetést. Később az évenként törlesztendő összeg csökkenést fog mutatni és végül 2028-ban már csak 25 millió forintot jelent majd. A felvett hitel mellett ugyanakkor az ingatlanértékesítés terhére elhatározott és megvalósított fejlesztési kiadások összege is több mint 256 millió forint. A fejlesztések fedezetét biztosító ingatlanok azonban a mai napig nem lettek eladva.

? Ha jól érzékelem, az előbbiek azt jelentik, hogy a most elkezdődött önkormányzati ciklusban komolyabb fejlesztésekről nemigen beszélhetünk...

? Én folytathatatlannak tartom, hogy a fejlesztéseinket, beruházásainkat ilyen mértékű hitelfelvétellel próbáljuk meg finanszírozni. Természetesen azonban nem mondhatunk le arról, hogy fejlesszük a települést. A mi feladatunk az lesz, hogy megtaláljuk azokat a pénzügyi forrásokat ? a hitelen kívül ?, amelyek segítségével a tervezett fejlesztések megvalósíthatóak lesznek. Nagyobb szerepet kell kapniuk a saját bevételeknek. Ez a munka máris megkezdődött. Szakszon József alpolgármestert a képviselő-testület megbízta egy gazdasági program elkészítésével, amelynek fontos tartalma lesz a lehetséges fejlesztési források megjelölése.

Az újonnan megalakult képviselő-testület első ülésén

A Művészetek Házáról

? Mi lesz a sorsa a folyamatban lévő beruházásoknak? A választás másnapján az emberek már azt beszélték, hogy elvonultak a kultúrház építkezéséről a munkások...

? Természetesen nem állítottuk le a munkát, arra törekszünk, hogy az eredeti áron, az eredeti feltételek mellett minél hamarabb befejeződjék az építkezés. Sajnos ezek nem magától értetődő dolgok. Az eredeti építési határidő ugyanis október 31., aki arra sétál, világosan látja, hogy nagyon kevés az esély arra, hogy az építők ezen a napon átadják a kész épületet. Folyamatosan viták vannak a kivitelező és az önkormányzat között. Máris sok energiánkat leköti ennek a problémának a kezelése. Sok mindenben még nem látunk tisztán. Egy biztos: az a célunk, hogy a Művészetek Háza az eredeti közbeszerzési szerződésben rögzített áron készüljön el, és hogy minél előbb használatba vehessük.

? Terveznek-e változtatásokat a Művészetek Háza szervezeti felépítését, működését illetően?

? Ezzel még nem foglalkoztunk, a jövő egyik feladata lesz.

A szabadidőközpontról

? Szeptember 24-én az Ön elődje, Grószné Krupp Erzsébet polgármester ünnepélyes keretek között lerakta az uszoda és a sportcsarnok alapkövét. Az előbb vázolt pénzügyi helyzetből is adódóan azt kérdezem, van-e egyáltalán esélye annak, hogy a tervezett sport- és kulturális centrum építkezése elkezdődhessék a következő négy évben?

? A programfüzetünkben fogalmaztuk meg azt, hogy egyetlen jó terv sem veszhet el. Ezt mi a szabadidőközpontra is értettük. Csak akkor szabad azonban belekezdenünk egy ilyen nagyszabású beruházásba, ha rendelkezünk a megfelelő pénzügyi forrásokkal, továbbá ha üzemeltetni is tudjuk majd a létesítményt anélkül, hogy meglévő intézményeink működését anyagi tekintetben veszélyeztetné. Az a véleményem, hogy bármi áron nem szabad uszodát építeni. Arányban kell állnia a vállalt feladat terhének azzal a céllal, hogy helyben tudjuk biztosítani az úszást gyermekeinknek.

? Polgármesteri programbeszédében kiemelt célként jelölte meg a Fő út és a Vasútállomás rendezését. A bökkenő az, hogy ezek nem az önkormányzat kezelésében vannak.

A Fő útról és az állomásról

? Módot kell találni arra, hogy megállapodást köthessünk a MÁV-val és a Magyar Közút Kht-val ezeknek a területeknek a rendbe tételére, fejlesztésére. Úgy gondolom, hogy a vörösvári polgárok egyetértenének azzal, hogy erre a költségvetésünkből áldozzunk. Ez a pénz jó helyre kerülne. Vörösvár már igazán megérdemelne egy rendezett Fő utcát és egy szép vasútállomást, rendezett környékkel és őrzött parkolóval. Ma ott tartunk, hogy a Fő utca van a legelhanyagoltabb állapotban, pedig azt az egész lakosság használja, hiszen itt van a legtöbb üzlet, itt van a posta, az orvosi rendelő és még sorolhatnám. Minden itt lakó ember közös érdeke tehát a Fő út rendezése. Polgármesterként ezt tekintem első és legfontosabb célomnak.

? Sportpályák, grundok kialakítása, illetve felújítása is szerepelt választási programfüzetében...

? Ezek a sportpályák ? így a Rákóczi utcában, a szakképző iskola mellett, a Görgey utcában ? nagyon rossz állapotban vannak. Mindenképpen szeretnénk mindegyiket felújítani. Ahogy lassan teljesen lepusztuló játszótereinket is. Indokolt lenne a bekerítésük. Szeretnék továbbá parkokat kialakítani és kellemes, pihenésre alkalmas hellyé alakítani a tavak környékét, sétálóutakkal, padokkal.

A jobb közérzetről

? Programjában nagy súlyt fektet a polgárok közérzetének javítására, arra, hogy jól érezzék magukat ebben a városban. Ehhez sokszor nem is kellenek óriási összegek, hanem egy kis odafigyelés, törődés.

? Úgy gondolom, hogy a jobb közérzetet szolgálná az, hogy ha nagyobb lenne a városban a tisztaság, ha utcáinkat, tereinket, parkjainkat jobban gondoznánk, ha több virágot, bokrot ültetnénk, vagy például ha télen a hóeltakarítás zökkenőmentesebben menne.

? Véleményem szerint mindezeken felül a közösségi szellemet is erősíteni kellene ebben a kisvárosban. Nagyon sok minden épült az elmúlt években, évtizedben, de valahogy a kultúra, a hagyományok, a közösségi szellem mintha meggyengült volna.

? Teljes mértékben egyetértek ezzel. Úgy gondolom, hogy ezen a helyzeten változtatni csak hosszú idő alatt lehet. Reménykedem, hogy két területen előre tudunk lépni. Az egyik: hiszek abban, hogy az önkormányzat nagyobb bizalmat tud kivívni működésével a lakosság részéről. Ez a közösségi szellemre is jótékony hatással lehet. A másik: ha jobban odafigyelünk egyesületeink működésére, ha felkaroljuk ötleteiket, segítjük munkájukat, jelentős eredményt érhetünk el. A hagyományápolás terén is nagyon sok a tennivaló. Úgy érzem, hogy rendezvényeink túlzottan is megszokottá váltak, elvesztették frissességüket, vonzerejüket. Ugyanakkor a hagyományápolást hiba lenne ezekre a rendezvényekre korlátozni, szervesebben kellene beépülnie a mindennapjainkba. Meggyőződésem, hogy a hagyományápolásnak akkor van igazán értelme, ha az kapcsolatot talál a jövővel is. Ha csak megőrizni akarjuk azt, amit őseink ránk hagytak, akkor azok kiüresednek, elvesztik életszerűségüket. Annak érdekében, hogy ez ne így legyen, és hogy előre tudjunk lépni ezen a területen, már felvettük a kapcsolatot az újonnan megalakult német kisebbségi önkormányzattal.

? Mik a szándékok a partnerkapcsolatok tekintetében?

? Nagy jelentőségűnek tartjuk a németországi településekkel kialakult partnerkapcsolatokat, ezeket a jövőben is ápolni fogjuk. Fontos szerepük van az identitástudat kialakításában is. Éppen ezért szeretném, ha minél több vörösvári diák jutna el hosszabb-rövidebb időre Németországba, és ez nemcsak néhányuk kiváltsága lenne. Egyébként a választás másnapján már felhívott a wehrheimi polgármester és melegen gratulált az eredményhez, néhány napra rá Gerstettenből érkezett egy ajándékkönyv a részemre. és nemrégiben a gröbenzelli polgármester is kifejezte jókívánságait.

? És Erdély?

? Jogos a kérdés. Én is úgy érzem, az elmúlt négy év folyamán a hivatalos kapcsolatok meglazultak az erdélyi partnertelepülésekkel, ezen mindenképpen változtatni szeretnénk a jövőben.

? Polgármester úr, ?ciklusnyitó" interjúnkban számos fontos kérdést nem tudtunk megtárgyalni, így a 10-es út problémáját, a szennyvíztisztító miatti lakossági elégedetlenséget, a könyvtár helyzetét, a bölcsőde szükségességét, az étkeztetés színvonalát. Remélem, későbbi találkozásaink során ezeket a témákat is ?ki tudjuk vesézni".

? Készséggel állok elébe, mivel polgármesteri programomban is nagy hangsúlyt kapott a korrekt tájékoztatás és a lehető legnagyobb nyilvánosság. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Vörösvári Újság minden olvasóját köszöntsem, és a szerkesztőségnek jó munkát kívánjak.

? Szívből köszönjük!

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)