Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Fő utca-rekonstrukció

2011-03-04

Mintegy két és féléves előkészítés és féléves kivitelezési munka után befejeződött Pilisvörösvár városközpontjának közterület-felújítása. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának ez az összességében közel 1 milliárd forint összértékű beruházása részben Európai Uniós (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0008) és hazai (Útpénztári) támogatásból, részben önkormányzati saját forrásból valósult meg.

Összefoglalónkat Gromon István polgármester sajtóközleménye alapján állítottuk össze, amelyet a Fő utca és a Fő tér 2010. december 18-i ünnepélyes átadására adott ki.

Az elmúlt hónapokban a Fő utca városközponti szakaszán mintegy 1500 méter hosszon teljesen megújult a Fő utca és a hozzá kapcsolódó közterületek. A projekt három egymáshoz szorosan kapcsolódó, és egy időben megvalósuló beruházást foglalt magában.

1. Közművek felújítása: Az érintett közműszolgáltatók - a DMRV Zrt., az ELMű Nyrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Fibernet Zrt. ? nagyobb részt saját forrásból, kisebb részt önkormányzati támogatásból teljesen felújították közműhálózatuk Fő utcai szakaszát, illetve a légkábeles hálózatok helyett földkábeles hálózatot alakítottak ki, lehetővé téve a városközpontot elcsúfító kábelrengeteg eltűntetését. Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezzel párhuzamosan saját forrásból korszerűsítette a közvilágítást: a régi beton villanyoszlopok helyett a városképbe illő kandelábereket állított fel, felújította a csapadékvíz-csatornát, ill. egy jelentős szakaszon újat épített.

2. Járdák és parkolók építése, zöldterületek kialakítása: A fent említett Európai Uniós pályázat keretében az Önkormányzat a Fő utcán az úttest mentén, az úttal párhuzamosan 97 db parkolóhelyet létesített, az utca mindkét oldalán új, térkő burkolatú járdákat épített; teljesen megújította az út menti zöldterületeket, ahol lehetett, fákat ültetett, majd a megújult Fő utcát berendezte utcabútorokkal. Emellett teljesen megújult a városnak a Fő utca középső szakaszán elhelyezkedő Fő tere is, amely az átépítés révén pihenésre és a Városháza előtti szabadtéri városi rendezvények megtartására is alkalmas dísztérré alakult.

3. Jelzőlámpás csomópont kialakítása: Szintén a Fő utca program keretében, de Útpénztári forrásból, a Közlekedési Koordinációs Központ és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában egy jelzőlámpás csomópont létesült a Fő utca Szabadság utca kereszteződésében. Ezen projektelem során kanyarodósáv létesült a 10-es úton, új helyre kerültek a buszmegállók, középsziget épült, jelzőlámpa és új zebrák segítik a biztonságos gyalogos és autós közlekedést minden irányban.

Az Önkormányzat a felújított közterületeket, a megszépült városközpontot egy ünnepélyes rendezvény keretében, 2010. december 18-án adja át a város lakosságának. Az EU által támogatott városrehabilitációs projekt keretében még további épület-felújításokra is sor kerül, ezek befejezése 2010 júniusában várható.

V. Ú.

Néhány számadat a költségekről

Jelzőlámpás csomópont:

Útpénztárból támogatás (ténylegesen felhasználva): kb. 60 mFt
Önkormányzati önerő (ténylegesen felhasználva): kb. 40 mFt

Légkábelkiváltás és közvilágítás-korszerűsítés:

Önkormányzati önerő: 125 mFt
ELMű által finanszírozott fejlesztések: kb. 60 mFt
Magyar Telekom által finanszírozott fejlesztések: 10 mFt
Fibernet Zrt. által finanszírozott fejlesztések: 10 mFt

Ivóvíz gerincvezeték teljes felújítása az érintett szakaszon:

? tisztán a DMRV Zrt. által finanszírozott fejlesztés

Közterület-felújítás főbb tételei:

Csapadékvíz-csatorna építés 29 681 326
Út- és parkolóépítési munkák 41 149 593
Járdaépítés, zöldfelület kialakítás, utcabútorok 112 029 919
Fő tér köz- és díszvilágítási munkák 5 264 131
Fő tér díszkút ívóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési munkák 612 812

(Forrás: Vörösvári Újság)