Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

MOL gázvezeték

2011-03-04

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

Az elmúlt egy hétben az Interneten terjedő e-mailekben és több elektronikus médiumban is téma lett a Pilisen át Százhalombattára vezető MOL gázvezeték. Ezúton tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy a vezeték létesítésében a Pilisvörösvári Önkormányzat sem mint tulajdonos, sem mint kezelő, sem mint engedélyező hatóság nem érintett.

Ennek ellenére, a környezet védelme és a vezeték nyomvonalával által érintett tulajdonosok érdekvédelmének segítése érdekében az ökormányzat az elmúlt év tavaszán több határozatot hozott a témában. Tiltakozott a tervezett beruházás ellen, javaslatokat tett a nyomvonal módosítására, még ügyvédet is fogadott annak érdekében, hogy megtudja: mit tehet a város a gázvezeték építése ellen.

Sajnos keveset sikerült elérnünk. Az építési engedélyt ugyanis a Budapesti Bányakapitányság adta ki, és ő szerezte be előzetesen a különböző szakhatósági hozzájárulásokat is (többek között pl. a Környezetvédelmi Felügyelőségtől). A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalnak szakhatóságként csak a nyomvonal minimális befolyásolására volt lehetősége. A MOL illetékesei ezt annak idején így fogalmazták meg: ?Ha a Városházán akartuk volna keresztülvinni a gázvezetéket, Önök akkor is legfeljebb kérhették volna, hogy kerüljük el azt."

Az Önkormányzat részéről mi mindent megtettünk ebben az ügyben, amit tehettünk. Több ízben tárgyaltunk és leveleztünk a MOL-lal, ügyvédet fogadtunk az önkormányzat mozgásterének feltérképezésére, összehívtuk egy fórumra a tulajdonosokat, jogi tanácsadást szerveztünk számukra, még a Levegő Munkacsoportot is megkerestük az ügyben. Munkánk eredménye az lett, hogy a MOL ?időhúzás" miatt az önkormányzatot 100 millió Ft-os perrel fenyegette, államigazgatási jogkörben okozott kár címén. A fenyegetést az önkormányzat által megbízott jogi szakértő komolyan veendőnek minősítette. - Idézet az általa készített szakértői anyagból: ?...egy esetleges államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése esetén (mely igény külön eljárás során bizonyítandó azzal, hogy a kár bekövetkezett, a károkozó jogellenesen és neki felróhatóan járt el, továbbá az ezek közötti okozati összefüggés egyértelműen levezethető) az önkormányzat esetleges helytállási kötelezettsége is előtérbe kerülhet."

Az önkormányzat tehát annak ellenére, hogy nem a tulajdonosa, és még csak nem is a kezelője az érintett területnek, mindent megtett annak érdekében, hogy a gázvezeték okozta természeti és gazdasági károk mérséklődjenek.

Tisztelt Érdeklődők!

További információként ajánlom a szóban forgó gázvezetékkel kapcsolatban a Vörösvári Újságban eddig megjelent híradásokat, cikkeket, melyek elérhetősége az újság on-line kiadásában a következő:

Tájékoztató a 2007. február 8-i ülésről:

http://vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu/2007/marcius/3.htm

Polgármesteri interjú

http://vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu/2007/aprilis/4.htm

Gázos téma - avagy a hálózat csapdájában?

http://vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu/2007/majus/3.htm

Épül az új gázvezeték. Lakossági bejelentések a nyomvonalról

http://vorosvariujsag.pilisvorosvar.hu/2007/november/5.htm


Pilisvörösvár, 2008. február 14.


Gromon István

polgármester