Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Mégsem lesz kétszintű vasúti?közúti kereszteződés Vörösváron?

2010-11-29


November 4-én ? mint derült égből villámcsapás ? váratlan és nyugtalanító tartalmú levelet kapott Gromon István polgármester a vasút-rekonstrukcióval, ezen belül is a kétszintű vasúti-közúti kereszteződés építésével kapcsolatban.

A levélben Völgyi Miklós, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. igazgatója és Molnár Richárd régióvezető arról értesítik a polgármester urat, hogy szakmai aggályok merültek fel a kétszintű kereszteződésre vonatkozóan.


Az alábbiakban szó szerint idézzük a NIF által küldött levelet:

?A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az Uvaterv Zrt. elkészítette a Budapest ? Esztergom vasútvonal Északi Duna-híd ? Piliscsaba közötti szakasz kiviteli terveit, ezzel együtt Pilisvörösváron a 10. sz. főút és a vasútvonal külön szintű keresztezésének engedélyezési terveit.

Az elkészült tervek bemutatásakor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ munkatársai a 10. sz. főút hossz-szelvényét túl meredeknek ítélték, valamint a vasúti műtárgy után a 10. sz. főútba való alárendelt úttal történő becsatlakozást nem tekintették szerencsés megoldásnak, így utasították a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan lehet a vasútvonal és a 10. sz. főút keresztezését szintben megoldani.

A megoldásra készítettünk egy helyszínrajzi vázlatot, mely szerint a 10. sz. főút két iránya az útátjáróban terelőszigettel van elválasztva. A gyalogosok és kerékpárosok közlekedésére külön 4,0 m széles burkolatú átjárót alakítottunk ki. Mind az útátjáró, mind a gyalogos-kerékpáros átjáró vágányzóna burkolata szegélygerendás gumielemekkel lesz kialakítva. A gyalogos átjáróhoz közvetlenül csatlakozik az állomás személyvonat fogadó vágányaihoz csatlakozó esélyegyenlőségi rámpa. Az útátjárót két oldali kiépítésű fény- és félsorompó, a kerékpár és gyalogutat mind a vasút két oldala felől, mind a peron felől fény- és félsorompó biztosítja. A helyszínrajzi vázlatot mellékelten megküldjük Önök számára.

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, a mellékelt kialakítást soron kívül véleményezni szíveskedjen."

Gromon István polgármester azonnal válaszolt a levélre, amelyben megdöbbenésének adott kifejezést határozottan elutasítva a szintbeni kereszteződés gondolatát és a témában egyeztető tárgyalás összehívását kérve.

A továbbiakban (némi rövidítéssel) közreadjuk a polgármester úr válaszlevelét, amelyet Völgyi Miklósnak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. igazgatójának címzett.

?Tisztelt Igazgató Úr!

Megdöbbenéssel olvastam a 2010. november 2-án kelt, hivatalomba november 4-én érkezett levelüket...

Megdöbbenésem okai a következők:

? Az ötödik éve zajló tervezési és engedélyezési folyamat során soha nem merültek fel a 10. sz. főút ? Bp.-esztergomi vasút pilisvörösvári kétszintű kereszteződése ellen azok az érvek, amelyek az Önök levelében szerepelnek. (Igaz, hogy az Önök leveléből az sem derül ki egyértelműen, hogy a 10. sz. főút melyik szakaszának hossz-szelvénye "túl meredek", csak feltételezni lehet, hogy a tervezett közúti aluljáró szakaszára gondolnak.)

? Eddig minden felmerült szakmai érv a kétszintű kereszteződés mellett szólt. Ennek szellemében készültek el az elfogadott engedélyezési tervek is. A tervezés során a tervező soha nem jelezte az önkormányzat felé, hogy az aluljáró meredekségével probléma lenne, ill. hogy az aluljáró lejtviszonyainak kifuttatásához hosszabb hosszabb/nagyobb területre lenne szükség. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Vasúti Igazgatósága az ?emelt" sínkoronaszintű tervdokumentációra (MÁVTI Kft.) adta ki a jogerős előzetes vasúti hatósági építési engedélyt.

? Ha az a probléma mégis fennállna, akkor a megoldás nem az 1800-as évek végén kialakított, ma már elfogadhatatlan állapot fenntartása, hanem az elfogadható új műszaki megoldás kidolgozása.

? A kérdés nem intézhető el egy helyszínrajzi vázlat polgármesteri véleményezésével, mivel a 10. sz. főút ? Bp.-Esztergomi vasút pilisvörösvári kereszteződésének megfelelő kialakítása egész Pilisvörösvár, sőt a 10. sz. főút mentén fekvő többi település mindennapi életét alapvetően befolyásolja!

? Pilisvörösvár Önkormányzata a Képviselő-testület határozatain nyugvó valamennyi eddig kiadott szakhatósági, s minden más önkormányzati/tulajdonosi nyilatkozata a 10. sz. főút?vasút különszintű keresztezésének megépítése tudatában készült/került kiadásra; a város szerkezeti tervének és szabályozási tervének módosítása teljesen elkészült, államigazgatási egyeztetésre és képviselő-testületi jóváhagyásra vár; az engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi hatósági engedély az aluljárós kereszteződés megépítésére vonatkozik.

Amennyiben a Budapest ? Esztergom vasútvonal korszerűsítését továbbra is úgy tervezik megvalósítani, ahogy eddig arról a NIF a vasútfejlesztéssel érintett valamennyi önkormányzatot tájékoztatta: vagyis ha a szerelvények két vágányon, 60-100 km/óra sebességgel, 15-20 perces menetrenddel fognak közlekedni, akkor a szintbeni kereszteződés megmaradása nem csak Pilisvörösvár város helyi, belső közlekedésének, hanem az egész Pilis-medence közúti forgalmának és mindennapi életének teljes ellehetetlenülését okozná.

Az aluljáró elhagyásának felvetését váratlan és érthetetlen visszalépésként kezeljük, ami ellen tiltakozunk, és a szintbeni kereszteződés gondolatát határozottan elutasítjuk. A kétszintű kereszteződés elhagyása ellentétes a Képviselő-testület összes eddigi határozatával, és Pilisvörösvár város valamint a 10-es út mentén fekvő valamennyi pilisi-medencei település amúgy is tűrhetetlen mértékű közúti közlekedési mutatóinak további elviselhetetlen romlását idézné elő. Az ország legtúlterheltebb forgalmú főútján 15-20 percenként leengedni a sorompót, és hosszú percekre megállítani a közúti forgalmat, egyenlő lenne a teljes 10. sz. főút közúti forgalmának megbénításával. Egy ilyen megoldás még akkor sem volna elfogadható, ha már megépült volna a 40 éve ígért elkerülő út, az "Új 10-es sz. főút" ? a mai helyzetben pedig egyenesen elképzelhetetlen!

Fentiek alapján a magam részéről az a véleményem, hogy a szintbeni kereszteződés vizsgálata csak fölösleges időveszteséget és a többletköltségeket okoz, mivel ezek a vizsgálatok egyszer már ? a tervezési folyamat legelején ? megtörténtek.

Amennyiben Önök a vizsgálathoz mégis ragaszkodnának, azt véleményem szerint feltétlenül meg kellene, hogy előzze egy a NIF által Pilisvörösvárra összehívott egyeztető tárgyalás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, továbbá az építési engedélyt kiadó Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága, valamint a Budapest?Esztergomi vasútvonal mentén és a 10. sz. főút mentén fekvő valamennyi települési önkormányzat képviselőinek részvételével.

Álláspontom szerint csak egy ilyen alapos, minden részletkérdésre kitérő, széleskörű egyeztetés után kerülhet Pilisvörösvár Város Önkormányzata abba a helyzetbe, hogy tárgyi ügyben felelősen nyilatkozzon vagy döntsön."

Összeállította: F. A.