Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Elkészült a Fő utca, a Fő tér és a jelzőlámpás csomópont

2010-12-23

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Hamarosan megújult Fő utcájával és Fő terével büszkélkedhet Vörösvár. Kinek a feladata lesz ennek a másfél kilométernyi, korszerűvé vált, megcsinosodott közterületnek a karbantartása, tisztán tartása?

- Valóban büszkék lehetünk a megújult városközpontunkra! Úgy gondolom, hogy bár Vörösvár hivatalosan már 13 éve város, de igazából a Fő utca mostani felújítása tette Vörösvárt a magunk és a kívülállók szemében is azzá. A most végrehajtott fejlesztések olyan előrelépést jelentenek a Fő utca mindennapi használhatóságában és a városképben, amit áttörésnek lehet nevezni.

Ami a karbantartást illeti: magának a 10-es útnak, tehát az aszfaltozott úttestnek a karbantartása továbbra is állami feladat marad, a csapadékvíz-elvezető csatorna üzemeltetését és karbantartását azonban mostantól az önkormányzatnak kell magára vállalnia. A parkolók üzemeltetése (nyári söprés, téli hóeltakarítás ill. hóelszállítás), a zöldfelületek és ládásfák gondozása, az utcai szemetesedények ürítése, az utcabútorok (padok, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők) karbantartása mind-mind az önkormányzat feladata lesz. Ezeket a feladatokat külső vállalkozókkal oldjuk meg.

A járdák tisztán tartása és síkosságmentesítése jogszabály alapján továbbra is az ingatlantulajdonosok feladata, ahogy eddig is volt. Bízom abban, hogy az új, könnyen kezelhető járdák tisztaságát ? hasonlóan sok német kisváros polgáraihoz ? a vörösvári ingatlantulajdonosok, üzletbérlők is szívügyüknek érzik majd, s mostantól folyamatosan rend és tisztaság lesz a Fő utcán.

- A lapzárta hetében még javában folytak a munkálatok a Fő utcán és a Városháza előtt. Úgy tudom pedig, már minden építési határidő lejárt. Mik az okai és a következményei a csúszásnak?

- A felújítási munkák hajrájában vagyunk, az átadás előtti izgalom és öröm már érezhető a Hivatalban. Az építési munkák lényegében befejeződtek, az utcabútorok kihelyezése, a Fő utca berendezése folyik, ezt követi majd a végső rendrakás és takarítás.

Mivel nem gerenerálkivitelező végezte a munkát, a különböző kivitelezőknek más és más teljesítési határidejük volt. A jelzőlámpás csomópont kivitelezőjének határideje december 1-én járt le, amit a vállalkozó tartani is tudott. A közterületek felújítását végző kivitelező eredeti befejezési határideje november 15. volt, amit akadályoztatás (a földkábelfektetések elhúzódása) miatt már korábban december 15-re módosítottunk, s erre a határidőre a vállalkozó készre is jelentette a beruházást. Az igazi csúszást az elektromos házi bekötéseket és a közvilágítást kivitelező cég produkálta, ők az eredetileg vállalt egy hónap helyett sajnos három hónap alatt végezték el a munkájukat, s ez a többi kivitelezőt is hátráltatta.

Összességében a kivitelezést nagyban akadályozta a rendkívül esős nyár és ősz, majd most november végén, december elején a korán jött hó és fagy. Sok gondot okoztak a sikertelen 10-es út alatti átfúrások is. A kivitelezők a saját hibájukból bekövetkezett csúszásokért kötbért kötelesek fizetni, amelynek összegét levonjuk a végszámlájukból.

- Nagy örömére szolgál a város polgárainak a jelzőlámpás csomópont. Persze, olykor-olykor kritika is elhangzik. A legtöbben a szabadság utcai zebrát kifogásolják: túl közel van a 10-es úthoz, főleg a Pest felől rákanyarodó autósoknak...

- A jelzőlámpás csomópont megépítése, a 10-es úton való biztonságos átkelés sok vörösvári ember több évtizedes álma volt. Ehhez kapcsolódott az utóbbi években a 10-es útra való felhajtás, ill. a Szabadság utca irányában való lekanyarodás megkönnyítésének igénye. Most mindez megvalósult - méghozzá úgy, hogy a korábbi aggodalmakkal szemben zökkenőmentesen, szinte percek alatt életünk természetes részévé váltak a jelzőlámpák.

Ami a Szabadság utcai zebrát illeti: a Művészetek Házától a hentes irányába valóban óvatosan kell elindulni, mert zöld jelzés esetén is jöhet balról autó a KRESZ szabályai szerint. Erre figyelnünk kell, s a gyerekek figyelmét is fel kell rá hívnunk. Sajnos a helyi adottságok miatt a zebrát máshová nem lehetett tenni. A Művészetek Háza bejáratával szembe ugyanis a jogszabályok miatt nem lehetett tenni a zebrát, utána pedig már túl messze lenne a kereszteződéstől. Az önkormányzat támogatja a rendőrségnek azt a javaslatát, hogy egy külön sárga villogó lámpa figyelmeztesse az autósokat a veszélyre.

- Az átadóünnepség és a karácsonyi ünnepek után, úgy gondolom, a legfőbb feladata a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak a jövő évi költségvetés összeállítása lesz. Előzetesként megkérdezem, mik a kilátások 2011-re vonatkozóan, sikerülhet-e városunknak a költségvetési egyensúlyt megőriznie, bevételeit növelnie és további fejlesztéseket végrehajtania?

- Az országgyűlés várhatóan december 23-án szavaz a 2011. évi állami költségvetésről, amely az önkormányzatok mozgásterét is meghatározza. Sajnos a tervezet komoly aggodalomra ad okot, mivel az önkormányzatok költségvetési támogatása országos szinten várhatóan több mint 3 százalékkal, azaz mintegy 30 milliárd forinttal csökken. A normatívák összege néhány kivételtől eltekintve a 2010-es, igen alacsony szinten marad. A mi feladatunk mindezek ellenére az, hogy az önkormányzat költségvetésének egyensúlyát megőrizzük, az intézményeinket működtessük. Csak az állami költségvetés végleges számainak ismeretében tudjuk majd eldönteni, hogy ez milyen áldozatok árán lehetséges.

A bevételek növelése egyre inkább létkérdés lesz Vörösvár számára. Vannak terveink, de az állandó bevételek növelésének okos módjait megtalálni nem egy-két hónapos feladat: alapos megfontolást és stratégiai döntéseket igényel. Olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek nemcsak rövid, hanem hosszú távon is összeegyeztethetőek érdekeinkkel.

A 2011-re tervezett főbb fejlesztéseink a Városi Könyvtár épületének és udvarának fejújítása, az új Városi Ügyfélszolgálat és a Házasságkötő terem megépítése, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása az udvarral együtt. Ezekre a fedezet nagyobbik része pályázati támogatásból megvan, az önrészt hitelből biztosítjuk.

- A rendkívüli, csapadékos időjárás ebben az évben az egész ország életét megnehezítette. Vörösváron milyen pluszkiadásokat okozott ez, mennyire terhelte meg a költségvetést?

- 2010. az utóbbi hetven év legcsapadékosabb éve volt! Vörösváron elsősorban a kül- és belterületi földutak karbantartásában okozott jelentős gondokat és pluszköltséget, de a probléma már a belterületet is elérte: a Szegfű utcában az aszfaltozott útból (!), a Béke utcában egy ingatlan közepén (!), a Görgey utca elején egy aknában tör fel forrásként a talajvíz, a Határ utca környékén pedig már a házak küszöbénél van... A város legkülönbözőbb területein, bele értve a Fő utcát, sőt még a Szentiváni hegyet is (!), a pincékben áll a víz. A földutak terven felüli gréderezése, murvázása, az árkok tisztítása, kotrása, a feltörő vizek elvezetése most az év végén ill. az új év elején nagyságrendileg kb. 5 millió forintunkba fog kerülni, ami komoly, nem várt terhet jelent.

- Néhány nappal ezelőtt ismeretlen személyek aláírásgyűjtésbe kezdtek a kétszintű vasúti átjáró ellen. Mi a véleménye Önnek erről?

- Egyéni érdekektől vezérelt, Vörösvár érdekeit súlyosan sértő, felelőtlen akciónak tartom a kétszintű csomópont elleni aláírásgyűjtést. Egyértelmű ugyanis, hogy Vörösvárnak - és az összes környező településnek is - az az alapvető érdeke, hogy a vasút-korszerűsítés kétszintű kereszteződéssel valósuljon meg. A felújítás után ugyanis 20 percenként jár majd mindkét irányban a vonat, és ha 10 percenként lezárnák a sorompót, az teljesen ellehetetlenítené a 10-es úton a közlekedést. Remélem, hogy a vörösvári emberek átlátnak a szitán, és a saját józan eszükre hallgatnak a kétszintű kereszteződés ügyében.

Forrás: Vörösvári Újság