Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Fő utca átadás - Fő tér avatás

2010-12-18

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!
Kedves Vendégeink!
Hölgyeim és Uraim!

Történelmi pillanatok részesei vagyunk ma, ezen a karácsonyközeli, hóeséses, szép téli napon!

Néhány perccel ezelőtt Pilisvörösvár első jelzőlámpás csomópontjától indulva, díszmenetben végigvonultunk a felújított Fő utcán, majd megérkezve a városháza elé, átvágtuk a nemzetiszín szalagot, s ezzel használatba vettük a felújított és új névvel nevezett Fő teret. Mindez azt jelenti, hogy a két és féléves előkészítő munka és féléves kivitelezés után befejeződött Pilisvörösvár városközpontjának közterületi felújítása.

A városközpont felújítása olyan minőségi változás, olyan új lépcsőfok elérése településünk fejlődésében, amilyenre megítélésem szerint utoljára 80 évvel ezelőtt, 1930-ban volt példa. Bizonyításul engedjék meg, hogy ezekben az ünnepi pillanatokban felidézzem településünk 320 éves történetéből azokat a nagy építkezéseket, beruházásokat, amelyeknek a sorába léptünk a mostani Fő utca felújítással:

- 1703: az első kőből épült templom, azaz a mai Nagyboldogasszony plébániatemplom felépítése,
- 1749: makadámút építése a Szarvas csárda és Vörösvár között a Bécs - Buda postaút részeként, Mária Terézia rendeletére,
- 1895: a Budapest-Esztergom gőzvasútvonal megépítése pilisvörösvári vasútállo-mással,
- 1903: a Lipót akna mélyítésének megkezdése Vörösvár déli részén, a kőszénbányában,
- 1911: a fiúiskola felépítése a Templom téren,
- 1923: a villany bevezetése az egész község területén,
- 1930: a Bécsi út bazaltköves burkolása és csatornázása, a leányiskola felépítése a Templom téren, a strandfürdő megnyitása a Fürdő utcában,
- 1938: az új polgári iskola felépítése a Vásár téren, Hóman Bálint vallás- és közokta-tásügyi miniszter segítségével,
- 1950-es évek: az ivóvízvezeték kiépítése,
- 1960-as évek: járdaépítések,
- az 1990-es évek eleje: a szennyvízcsatorna-hálózat és a gázvezeték kiépítése,
- az elmúlt évtizedben: a szilárd burkolatú útjaink megépítése.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Három évvel ezelőtt (2007 közepén) a Fő utca program elindításával Pilisvörösvár Város Önkormányzata olyan fejlesztésbe kezdett, amely évtizedek óta váratott magára. Mindenki emlékszik még a Fő utca mentén a kimosott, gödrös útpadkára, a beton villanyoszlopok, a telefonos faoszlopok és a legkülönbözőbb légvezetékek rengetegére, a nyitott, düledező csapadékvíz-árkokra, a töredezett, csúnya, folyókákkal szabdalt járdákra, a parkolást akadályozó, tervezés nélkül ültetett sövényekre, a szanaszét, sokszor a járdán parkoló autókra, a gyalogos közlekedés lehetetlenségére, a 10-es úton való átkelés veszélyeire.

A Fő utca felújítás keretében ezek az áldatlan állapotok most egycsapásra megszűntek. A közel 1 milliárd forint összköltségű beruházás keretében eltűntettük az oszloprengeteget, helyette kandeláberes közvilágítást építettünk ki. A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok helyett zárt csatornát építettünk, s az így felszabadult helyeken ? mindenhol, ahol csak lehetett - parkolóhelyet létesítettünk. A töredezett betonjárdák helyett az utca mindkét oldalán új, térkőburkolatú járdákat építettünk. Az itt-ott megjelenő sövények, sokszorosan megcsonkított fák helyén rendezett zöldszigeteket alakítottunk ki, ahol lehetett, fákat, bokrokat, virágot ültetettünk. Végül az utcát berendeztük utcabútorokkal: ládásfákkal, hulladékgyűjtő edényekkel, padokkal, utcajelző táblákkal. A Fő teret pedig elláttuk díszburkolattal, díszkivilágítással, ivókúttal, pergolákkal, padokkal.

Mindezek révén elmondhatjuk, hogy Vörösvárnak mostantól kezdve van városhoz méltó valódi városközpontja. Hosszú évtizedek után így újra valódi közterületté válhat a városközpont: újra lehet - s szerintem érdemes is - sétálni a Fő utca széles járdáin (egyedül, családtagjainkkal, barátainkkal, vendégeinkkel), megpihenni egy-egy Fő utcai pihenősziget vagy a Fő tér padjain, kirakatokat nézni nappal vagy este, a kandeláberek fényénél. ...Akár ünnepnapokon, ünneplőben is! Mert maga a Fő utca is ünneplőbe öltözött.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok-sok munka, gond, küzdelem és áldozat révén valósult meg mindez. Sok akadályt kellett leküzdeni az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésétől az 1. fordulós pályázat beadásig, az engedélyes tervek elkészítésétől az Akcióterületi Terv jóváhagyásáig, a 2. fordulós pályázat összeállításától a 623 milliós támogatás elnyeréséig és a támogatási szerződés aláírásáig, a kiviteli tervek elkészítésétől a kivitelezők kiválasztásig és a kivitelezési szerződések megkötéséig, a Fő utcán érintett közműszolgáltatókkal való tárgyalások megkezdésétől a velük kötött, összesen kb. 100 millió forint értékű hozzájárulást tartalmazó együttműködési megállapodások aláírásáig, a tényleges kivitelezés június 3-i megkezdésétől a december 15-i műszaki átadásig, ill. a mai avatóünnepségig.

Sok-sok ember munkája kellett mindehhez. Engedjék meg, hogy felsoroljam azon cégek, szerveztek nevét, akik a felújításban valamilyen formában részt vettek:

- a Pro Régió Ügynökség, mint pályázati közreműködő szervezet,
- a Schőmer Műterem Kft., a Partner Mérnöki Iroda, a Vámos Mérnöki- és Marketing Kft., a Pagony Kert- és Tájépítő Kft. valamint a Szász-Kert Bt., mint tervező cégek,
- a DMRV Zrt., az ELMŰ Zrt., az ELMŰ Hálózati Kft., az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft., a Magyar Telekom Nyrt. és a Fibernet Zrt., mint érintett és a projekthez hozzájáruló közműszolgáltatók,
- a Közlekedési Koordinációs Központ és a Magyar Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint beruházó,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint engedélyező hatóságok,
- a DMRV Zrt, az Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt., a Magyar Telekom Zrt, a Fibernet Zrt., a Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt. és a Magyar Aszfalt Zrt., mint kivitelezők,
- a Pilisvörösvári Városfejlesztő Kft., mint projektmenedzser szervezet,
- a Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt., mint közbeszerzési tanácsadó,
- az Euro Projekt Kft., mint műszaki ellenőr,
- a Polgármesteri Hivatal, mint az egész beruházás szervezője, műszaki, pénzügyi, jogi ügyintéző hátterének biztosítója,
- az előző és a mostani önkormányzati Képviselő-testület, mint kötelezettségvállaló és legfőbb döntéshozó.

A felsorolt szervezetek munkatársai közül a legkiemelkedőbb munkát végezetteknek szeretnék most itt a nyilvánosság előtt név szerint is köszönetet mondani:

- Az egész projekt tervének kidolgozásában és az előkészítő szakasz irányításában döntő érdemei vannak volt főépítészünknek, Gyimóthy Ákosnak.
- Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megírásából döntő részt vállalt Koós Bálint.
- A 623 millió forintos Európai Uniós támogatást hozó pályázat elkészítésében és végigvitelében kiemelkedő érdemei vannak Bándi Gábor projektmenedzsernek, aki tökéletes precizitással végig irányította mind az előkészítési, mind a kivitelezési szakaszt, s akinek döntő érdemei vannak abban, hogy ez a Fő utca projekt megvalósult.
- Az állami hatóságok és szervezetek közül legkiemelkedőbb segítséget kaptuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (személy szerint Szilas László és Rapkayné Földessy Anna projektvezetőktől) valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től (személy szerint Thomka Péter és Telek András osztályvezetőktől).
- A kivitelezők között kiemelkedett a csapadékvíz-csatornát, járdákat, parkolókat, zöldszigeteket és díszburkolatokat megépítő Magyar Aszfalt Zrt. (Vörös Gábor építésvezető, Nagy Csaba és Oszlánczy Gyula vezetésével) valamint a jelzőlámpás csomópont kivitelezését végző Vianova 87 Zrt.-t (Balázs András építésvezető és Csonki Zoltán műszaki igazgató vezetésével), továbbá egy alvállalkozó: a Fő tér támfalának díszburkolatát és a díszkutat készítő Weiss & Kutas Kft. (Kutas Kálmán vezetésével).
- A Polgármesteri Hivatal dolgozói közül az egész hároméves munka során kimagasló teljesítményt nyújtott Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző asszony, Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető, Páva Gábor beruházó, Solti Kinga közbeszerzési és pályázati referens, valamint Szklenár Ágnes polgármesteri asszisztens.
- A Képviselő-testület tagjai közül a legtöbb segítséget Szakszon József korábbi alpolgármestertől, Kimmelné Sziva Mária és Pándi Gábor jelenlegi alpolgármesterektől valamint Preszl Gábor PVKB elnöktől, a közbeszerzési bizottság tagjától kaptam.
- Szeretném megköszönni a Vörösvári Újságnak és a Pilis TV-nek a beruházásról szóló folyamatos tudósítást, kiemelve Fogarasy Attila felelős szerkesztő ill. Sólyom Ágnes főszerkesztő munkáját.
- Megköszönöm mindazon pilisvörösvári polgárok támogatását, akik biztattak, bátorítottak, kiálltak mellettünk a nehéz döntések pillanataiban, valamint a kivitelezés nehézségei és konfliktusai közepette is.Szeretnék végül köszönetet mondani azoknak is, akik segítettek a mai ünnepség megszervezésében és lebonyolításában:
- a Művészetek Háza munkatársainak a fotókiállítás elkészítéséért, a díszmenet megszervezéséért, a karácsonyfadíszek elkészítéséért és a Betlehem felállításáért,
- a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a karácsonyfa felállításáért és feldíszítéséért,
- a Boróka Kft.-nek a helyszín előkészítéséért, a hóeltakarításért,
- a Rendőrségnek és a Polgárőröknek a menet biztosításáért,
- a Német Nemzetiségi Fúvószenekarnak, a Német Nemzetiségi Kórusnak és a Nosztalgia Dalkörnek a zenéért, énekért,
- a Kertbarátok Körének és Krausz Tamásnak a forralt bor és tea elkészítéséért és felszolgálásért.

Remélem, hogy a megújult és most átadott Fő utca és Fő tér sok örömöt jelent majd a mai és a jövőbeni vörösvári nemzedékeknek egyaránt. Legyünk büszkék rá, becsüljük meg, és használjuk rendeltetésének megfelelően! Gyalogosként és autósként is álljunk meg a piros lámpánál! Hagyjuk meg a járdát a gyalogosoknak! Parkoljunk szabályosan! Tartsuk tiszteletben a zöld szigeteket! Elődeink jó példáját követve tartsuk tisztán a járdákat! A szemetet dobjuk a hulladékgyűjtőkbe! A virágokat, bokrokat, fákat és a kihelyezett utcabútorokat védjük meg a rongálástól!

Legyünk megszépült városnak valódi, városhoz méltó polgárai!

Köszönöm, hogy meghallgattak. Hajrá Vörösvár!

Pilisvörösvár, 2010. december 18.