Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Őrizzük meg a józanságot és az összefogást

2010-11-02

Interjú Gromon István polgármesterrel

? Tisztelt Polgármester Úr! Kérem, engedje meg, hogy újraválasztása alkalmából jó munkát és sok sikert kívánjak Önnek és képviselő-társainak a következő négy évre!

? Köszönöm szépen! - A munka megvan, az igyekezet is meglesz, s reméljük, a siker is hozzájön majd. Mivel Pilisvörösvár polgárai 68,8%-os többséggel választottak polgármesterré,

az Önkormányzatba pedig kétharmados többséggel választották be a Vörösvárért Közéleti Egyesület jelöltjeit, jó esély van arra, hogy eredményes munkát végezzünk. A választási eredmény ugyanis erős politikai hátteret biztosít számomra, és biztosítja egyúttal a Képviselő-testületben a kiegyensúlyozott munka feltételeit. Mindez nagy öröm számomra, és ezúton is köszönetet mondok Pilisvörösvár polgárainak a bizalomért, a példaértékű összefogásért, az egyértelmű támogatásért.

? Számított-e a Vörösvárért Közéleti Egyesület ilyen arányú győzelmére, mind a polgármester-, mind a képviselő-választás tekintetében?

? Mind a polgármester-választás, mind a képviselő-választás területén számítottam a győzelemre, annak mértéke azonban mind a két esetben felülmúlta a várakozásomat. Ez az elsöprő mértékű támogatás nagy elégtétel számomra az után a példátlan és erkölcstelen lejárató kampány után, amit a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség jelöltje és az ő kampánycsapata, név szerint Dr. Lovas András, Gulyás Dénes és Kőrösy János folytattak ellenem, amellyel emberileg megaláztak, személyemet és munkámat pedig megpróbálták befeketíteni, lejáratni. Szerencsére Pilisvörösvár polgárai nem hittek a hazugságoknak és rágalmaknak, nem dőltek be a demagógiának, és ami számomra a legnagyobb öröm: nem hagyták elcsábítani magukat hamis ígéretekkel. Mi vörösváriak mindannyian büszkék lehetünk erre a közösségi teljesítményére. Igazi nagy győzelem ez! A jövő feladata pedig az lesz, hogy ezt a józanságot és ezt az összefogást, hosszú távon is megőrizzük.

? A 12 fős, harmadával kisebb képviselő-testület, illetve a csökkentett számú és létszámú bizottságok jelentős változást jelentenek a korábbi évekhez képest. Ön szerint könnyebbé vagy nehezebbé válik-e ezáltal a város vezetése, az önkormányzati és a polgármesteri munka?

? Az önkormányzati vagy a polgármesteri munka ettől nem válik sem könnyebbé sem nehezebbé. A döntések előkészítését és végrehajtását ugyanis nem a képviselők, hanem a Hivatal dolgozói végzik, s ez a változás őket nem érinti. A kormány és a parlament szándéka ezzel a törvénymódosítással kimondottan a költségmegtakarítás volt. A képviselők számának egyharmados csökkentése a költségvetésünkben ténylegesen jelent majd bizonyos megtakarítást. Megjegyzem ugyanakkor, hogy a döntéshozatalban résztvevők számának csökkenése véleményem szerint bizonyos mértékben szűkíti a demokratizmust is. Főleg a 10.000 fő alatti lakosságszámú településeken, ahol a képviselő-testület mostantól 6-8 főből áll, tehát akár egy kiterjedtebb család vagy egy szűk baráti társaság is többséget alkothat egy-egy település önkormányzatában.

? A korábbi egy főállású ill. egy társadalmi megbízatású alpolgármester helyett most két társadalmi megbízatású alpolgármester segíti majd a munkáját. Milyen személyre szabott feladatokat szán nekik, miben kéri a segítségüket?

- A munkamegosztást Kimmelné Sziva Mária és Pándi Gábor között hasonlóan képzelem el, mint ahogy az 1990-1994-es ciklusban Krupp László és Gál Tibor, illetve az 1998-2002-es ciklusban jómagam és Szakszon József alpolgármester között volt.

Kimmelné Sziva Mária segít majd azon oktatási-, közművelődési-, szociális-, egészségügyi-, gyermekvédelmi-, ifjúsági-, önkormányzati- és közigazgatási feladatok ellátásában, amelyek végrehajtásáért a polgármester felel. Ennek érdekében aktívan részt vesz az ÜOKB és a SZEB ülésein, segíti a kapcsolattartást a fenti területeken működő önkormányzati intézményekkel és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályaival. Részt vesz a feladatkörébe tartozó témájú előterjesztések elkészítésében, illetve a megszületett határozatok végrehajtásában.

Pándi Gábor segít majd a beruházásokkal, városüzemeltetéssel, gazdálkodással, környezetvédelemmel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ennek érdekében aktívan részt vesz a PVKB ülésein, segíti a kapcsolattartást a Városüzemeltető Kft.-vel, a városüzemeltetési szolgáltatásokat végző cégekkel és a Polgármesteri Hivatal érintett osztályaival. Részt vesz a feladatkörébe tartozó témájú előterjesztések elkészítésében, illetve a megszületett határozatok végrehajtásában.

? A Vörösvári Közéleti Egyesület kétharmados többséget szerzett a 12 fős képviselő-testületben, ami kényelmes ?kormányzást" jelenthet az Ön számára. Mit vár el ugyanakkor a többi párt és civil szervezet által bejuttatott képviselőktől, mi lehet az ő szerepük?

? Nagy öröm és nagy siker az egyesületünknek ez a győzelme és a kétharmados többség. Tapasztalataim szerint azonban ? s ezt már az október 14-i alakuló ülés is megmutatta ? egy önkormányzatban a ?kormányzás" soha nem kényelmes, akármilyen is a választási eredmény.

A 12 megválasztott képviselő kötelessége és felelőssége teljesen egyforma, függetlenül attól, hogy milyen színekben és milyen módon nyertek mandátumot. A képviselői eskü szerint minden képviselőnek az a vállalt feladata és kötelessége, hogy a legjobb tudása szerint munkálkodjon Pilisvörösvár fejlődésének előmozdításán. Ez a munkálkodás alapvetően az üléseken ill. a döntéshozatalban való aktív, felelősségteljes és konstruktív részvételt jelenti.

Az egyéni választókerületben megválasztott képviselőknek ezen felül még az is a feladatuk, hogy jelezzék a Hivatal ill. a polgármester felé a választókerületükben jelentkező igényeket, problémákat, segítsenek kapcsolatot tartani az adott körzet polgáraival, s a költségvetés összeállításakor és elfogadásakor jelezzék azokat az igényeket, amelyekhez lehetőség szerint fedezetet kell biztosítani. A magam részéről pontosan azt várom el minden képviselőtől, amit maga a törvény vagy a képviselői eskü elvár: hogy a város javára munkálkodjanak és ne ellene. A város problémáinak megoldásához igyekezzenek hozzájárulni, és ne egyéni-, csoport- vagy pártérdekeket próbáljanak érvényesíteni. Az egyéni érdekérvényesítés helye ugyanis a magánélet, a pártpolitika helye pedig a parlamentben van.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy bármely képviselő ne képviselhetné a maga vagy a delegáló szervezete értékrendjét. De nagy különbség van értékrend és érdekek között. Ezt soha nem szabad összekeverni.

? Az alakuló ülés ünnepélyességét megítélésem szerint rendkívüli mértékben megtörték az egyik listáról bejutott képviselő ismétlődő, hosszas felszólalásai, akitől Ön többször meg is vonta a szót. Korábban korlátozták a képviselők egy témában való hozzászólási idejét (a szavazógép jelezte a képviselő által felhasznált időt). Nem gondolja, hogy az obstrukció (a döntéshozó munkát akadályozó hosszú, illetve többszöri hozzászólások) megakadályozása érdekében ismét be kellene vezetni ezt a szabályt?

? Az ünnep alapvetően az ember szívében van, s ezt külső körülmények, egyes személyek nem vehetik el tőlünk. Az elmúlt napokban azt tapasztaltam, hogy a vörösvári emberek ezrei október 3-a óta ünnepi hangulatban vannak. Mosolyokból, integetésekből, köszöntésekből, gratulációk százaiból lehet ezt érzékelni.

Ami az alakuló ülést és az obstrukciót illeti, egyetértek. Az obstrukció megakadályozása alapvető érdeke a városnak. Jogszabályi kötelezettségeinket és programvállalásainkat csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a testületi üléseken magamutogatás, kampányolás és színházi előadás helyett hatékony érdemi munka folyik. Aki a hozzászólási jogot nem a jobb döntések kialakítására, hanem képviselő-társai lejáratására akarja felhasználni, az visszaél képviselői jogaival. Ezt meg kell akadályozni. Hogy hogyan, az részletkérdés, amit az SZMSZ-ben kell szabályozni, ill. annak alapján kell megoldani.

? A választási győzelem éjszakája utáni reggelen Ön szokás szerint nyolc órára bement a Hivatalba, és délelőtt már a kooperációs értekezleten vett részt, ahol megbeszélték a Fő utca program időszerű teendőit. Sok tehát a munka, a feladat... Mik a következő hónapok legfontosabb teendői, feladatai az Ön számára?

? Mivel nagy erőkkel folyik a Fő utca felújítás, valóban nem lehetett kihagyni egyetlen napot sem. A Hivatal dolgozóinak többsége a választás után csak akkoriban feküdt le aludni, amikor a hétfői munkaidő kezdődött, így különösen szükség volt a személyes jelenlétemre. (A hivatali dolgozók többsége vasárnap hajnaltól hétfő reggelig a választás lebonyolításán dolgozott.) Az október 4-i kooperáción a földkábelfektetések és a parkolóépítések aktuális problémáit kellett megoldani, valamint ekkor volt jelen az egyeztetésen első ízben a Fő utcai önkormányzati épületek felújítására kiválasztott kivitelező képviselője is.

A választás utáni hét alapvető feladata az új képviselő-testület alakuló ülésének megszervezése, a bizottságok személyi összetételének kialakítása és az előterjesztések elkészítése volt. Az eskü letételéig ugyanis sem a képviselők, sem a polgármester nem gyakorolhatja jogait, márpedig a Hivatalban az ügyek nem állhatnak meg. Fontos cél volt például, hogy október 15-én (pénteken) már aláírhassam a Házasságkötő terem és Ügyfélszolgálat, valamint a Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására kiválasztott kivitelezővel a szerződést annak érdekében, hogy a munkát a lehető leghamarabb elkezdhesse.

Hasonlóan sürgős feladat a szennyvíziszap elszállítására vonatkozó pályázattal kapcsolatos ajánlatkérések lebonyolítása és a támogatási szerződés aláírása. Közben megkezdődött a Bajcsy-Zs. tér átépítése, október 18-án pedig beindul a Fő utca?Szabadság utca kereszteződésében a jelzőlámpás csomópont építése. Van tehát feladat bőven...

- Pihenésre ezek szerint nem is jut idő?

- De igen. Reményeim szerint mire ez a cikk megjelenik, addig az alpolgármesterek helyettesítése révén már sikerült pihennem néhány napot, hogy aztán újult erővel folytathassuk a munkát a Fő utca felújítás december elejére tervezett ünnepélyes átadásáig.

(Forrás: Vörösvári Újság)