Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

"Nem hatalom, hanem szolgálat..."

2010-08-21

Interjú Gromon István polgármesterrel


- Az élesedő választási kampányban az Önt támadó politikai erők egyik fő ?kampányvádja", hogy Ön az előző polgármester nyomdokain lépdelve folytatta a város eladósítását, mivel az Önkormányzat az elmúlt négy évben újabb súlyos hiteleket vett fel. Mit szól Ön ezekhez a vádakhoz?


- Pilisvörösvár Város Önkormányzata - több ezer magyarországi önkormányzathoz hasonlóan - olyan helyzetben van, hogy fejleszteni kizárólag hitelből tud. (Hitelfelvétel nélkül négy éven keresztül nem tehettem volna mást, minthogy ültem volna a hivatalban, s törlesztettem volna a korábbi testületek által felvett hiteleket.) A jogos politikai kérdés ezért a hitelek ügyében nem az, hogy vett-e fel valaki hitelt vagy sem, hanem az, hogy, a kötelezettségvállalás ésszerű és törvényes keretein belül maradt-e, a hiteleket milyen célokra vette fel, azokat milyen gazdaságosan használta fel, és milyen pluszforrásokat tudott bevonni a hiteleken kívül a fejlesztésekhez.

Nos, az előző polgármester és képviselő-testület négy év alatt összesen 901 millió forint hitelt használt fel, mi pedig ebben a ciklusban összesen 800 millió Ft hitel felvételre kötöttünk szerződést, s ebből eddig ténylegesen csupán 280 millió forintot hívtunk le. Mi az általunk felvett hitelekhez az esetek döntő többségében a hitel többszörösét kitevő pályázati támogatást tettünk hozzá - összesen 897 millió Ft értékben! Ha ebből levonom a hitelek után fizetendő kamatot, akkor láthatjuk, hogy a város vagyona négy év alatt tisztán több mint félmilliárd forinttal (645 millió Ft) gyarapodott!

- A másik vád, ami elhangzik mostanában, hogy pályázatot alig adtak be, és a beadottakat is rendre elbukták. Ezekre mi a válasza?

- Ez is minden alapot nélkülöző, valótlan állítás. Az igazság éppen az ellenkező. Az előző ciklusban például négy év alatt összesen 26 pályázatot adtak be, s ebből 18 pályázatnak az összege 1-5 millió Ft közötti kis összeg volt. A 26 pályázattal összesen 471 millió Ft pályázati támogatást szereztek, de abból kb. 315 millió valójában a gimnáziumi pályázatból volt.

Mi ebben a ciklusban szintén 26 pályázatot adtunk be. Csakhogy az előző ciklus kisebb-nagyobb megyei TEKI és CÉDE pályázataival szemben a mi Európai Uniós pályázataink jóval nagyobb összegekre vonatkoztak, s ezeknek a pályázatoknak az elkészítése összehasonlíthatatlanul több és szakmailag nehezebb feladatot jelentett. Gondoljunk csak pl.: Napos Oldal akadálymentesítésére beadott 23 milliós, a Templom téri iskola felújítására benyújtott 490 milliós, az óvodai udvarok felújítására beadott 50 milliós, a játszóterek felújítására beadott 10 milliós, a Szakorvosi Rendelő felújítására és bővítésére benyújtott 652 milliós, a Fő utca felújításra benyújtott 751 milliós, a szennyvíztelep-rekonstrukcióra beadott 1,2 milliárdos, a bölcsődeépítésre beadott 575 milliós pályázatainkra. Fájdalmas volt ezek közül a Templom téri iskola felújítására és a Szakorvosi rendelő felújításra beadott pályázatunk elvesztése, ez azonban inkább a döntéshozókat minősíti, nem minket.

Összesen 18 nyertes pályázatunk volt, melyek közül a legfontosabbak: a Fő utca felújításra: 623 millió Ft, a Szabadság utca ? Fő utca jelzőlámpás csomópontra: 90 millió Ft, szennyvíztelep és a csatornahálózat felújítására és bővítésére az első fordulóban: 59 millió Ft, Napos Oldal Szociális Központ akadály-mentesítésére: 10 millió Ft, közoktatás-fejlesztésre közel 14 millió Ft, szennyvíziszap rekultivációra 36 millió Ft. Összesen 849 millió forint pályázati támogatást nyertünk a négy év alatt. Ezen kívül településfejlesztési szerződés keretében szereztünk még a Terranovától 48 millió forintot, így tehát 4 év alatt közel 897 millió forint külső forrás bevonásával gyarapítottuk a város vagyonát.

- Úgy gondolom, Önt, mint elkötelezett keresztény-konzervatív politikust annál nagyobb csapás nem érhette volna, minthogy annak a pártnak a tagjai támadnak Ön ellen, amelynek eszméit vallja, és amelynek hatalomra kerüléséért az elmúlt években annyit harcolt. Hogyan éli meg mindezt?

- Végtelenül nagy csalódás ez számomra. Egy hosszú évek óta tartó támadási és kiszorítási folyamat teljesedett be most, amelyhez sokan asszisztáltak. Felfoghatatlan, paradox, lidérces történet ez, amelyben minden a fonákjára fordult. Mindenféle fegyelmi vétség nélkül, fegyelmi határozat nélkül ebrudaltak ki a saját pártomból, még a közéletből való távozásra is felszólítottak. Még nem dolgoztam fel világnézetileg ezt a helyzetet, ehhez valószínűleg hónapoknak, vagy éveknek kell eltelnie.

- Ellenfelei szerint Ön görcsösen ragaszkodik a hatalomhoz. Én inkább úgy látom, hogy egyre jobban felnő a feladathoz, egyre magabiztosabb, és ezért ellenfelei is egyre idegesebbek...

- Én úgy látom, hogy az ellenfeleim akarják görcsösen megszerezni a hatalmat. Azt a hatalmat, ami számomra nem hatalom, hanem szolgálat. Én az egész közéleti szereplést első perctől kezdve lelkiismereti indíttatásra, közösségi érzelmek alapján vállaltam. Felajánlottam a szolgálataimat a szülővárosom polgárainak, s ők bizalmat szavaztak nekem. Én a bizalomnak minden szellemi és fizikai erőmet latba vetve igyekezetem megfelelni, s úgy érzem ez sikerült is. Nem ragaszkodom a hatalomhoz, csupán bejelentettem, hogy amennyiben a vörösvári emberek akarják, kész vagyok a munka folytatására. A választ a kérdésre nem másoktól akarom megkapni, hanem a vörösvári emberek szavazataiból akarom kiolvasni.

- A 22-es csapdájának klasszikus példája lenne, ha választási győzelme esetén a kormányzópárt bosszúból elzárná a támogatási források csapját Vörösvár számára. Ön szerint ezt valóban meg lehet tenni egy polgári demokráciában?

- Először is szögezzük le, hogy a ?támogatási források csapja" mint olyan, törvényesen nem létezik. Vannak állami normatívák, ezeket minden önkormányzat meg kell, hogy kapja, függetlenül attól, hogy milyen pártállású a polgármester vagy milyen többségű a testület. Vannak aztán a pályázatok, amelyeknek elbírálását természetesen a mindenkori kormány szervei végzik, de törvény szerint itt is a pályázati kiírás és a pályázat tartalma alapján kell a támogatásról odaítéléséről dönteni, minden más szempont visszaélésnek minősül. És vannak aztán a nagy állami beruházások, amelyek érintenek egy-egy települést (pl. ilyen lenne nálunk az új 10-es elkerülő út), amelyekről a kormány dönt, s amelyeknél a lobbizásnak valóban döntő jelentősége lehet. Ez azonban alapvetően az országgyűlési képviselő dolga és felelőssége, amit a polgármester információkkal és személyes részvétellel segít.

Egyébként azt gondolom, hogy minden kormányzópártnak érdeke az, hogy az ő kormányzása alatt az ország és a települések fejlődjenek. Ha másért nem, a következő választások miatt, amikor fel kell mutatni az eredményeket. Egyetlen párt sem engedheti meg magának a bosszú luxusát. A korrekt, becsületes partnereket mindenki szereti, s mivel mi ilyenek leszünk, erősen hiszem, hogy a jövőben is tudunk majd jelentős támogatásokat szerezni.

- Magasabb fokozatba került a Fő utca program megvalósítása. Meg van-e elégedve az eddigi munkálatokkal?

- Eddig alapvetően elégedett vagyok, mert a munkák viszonylag jó ütemben haladnak, annak ellenére, hogy az ismétlődő özönvízszerű esők sok bosszúságot okoztak. Az elmúlt héten már ötféle kivitelező dolgozott egyszerre a terepen, szervezetten és összehangoltan. Minden nap felmerülnek kisebb-nagyobb problémák, de ezeket eddig sikerült megoldanunk. Remélem, így lesz a továbbiakban is, s egyes szakaszokon rövid időn belül megkezdődhet a látványosabb rész: a helyreállítás és a járdaépítés.