Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Elindult a kampány?

2010-07-15

Interjú Gromon István polgármesterrel

? Előző számunkban Gulyás Dénes országgyűlési képviselő úr lényegében megkezdte a kampányt az őszi önkormányzati választásokra, amikor dr. Lovas Andrást ajánlotta polgármesternek Vörösváron. Hogyan élte meg, hogy nem Önt választotta a Fidesz polgármesterjelöltnek, kíván-e ennek ellenére indulni a választáson, és ha igen, milyen színekben, milyen csapattal?

? A hozzám eljutott, másodkézből származó, nem hivatalos információk szerint a pilisvörösvári csoportban hozott döntést azóta a Megyei Választmány Elnöksége és az Országos Választmány Elnöksége is megerősítette (hivatalos írásos tájékoztatást egyik döntésről sem kaptam). Ezek a döntések nagy csalódást és fájdalmat okoztak számomra, amit még fokozott a határozatok megszületésének módja. A polgármester-jelöléssel kapcsolatos különböző szintű döntések előtt ugyanis velem senki nem tárgyalt, senki meg nem hallgatott, senki nem indokolta meg, hogy mi az oka a félreállításomnak.

Csupán a Pilisvörösvári Fidesz Szervezet feloszlatásáról szóló, Gulyás Dénes által aláírt levélben idézett Országos Választmányi Elnökségi határozatban van egy utalás arra, hogy a pilisvörösvári önkormányzati Fidesz-frakció ?alacsony hatékonyságú?. Ez a minősítés különösen bántó, és véleményem szerint minden alapot nélkülöz. Érthetetlennek tartom a félreállításomat, mert úgy érzem, hogy az elmúlt négy évben polgármesterként mindenben a Fidesz programja és a mérsékelt jobboldali, konzervatív, keresztény értékrend szellemében cselekedtem, és a nehéz körülmények ellenére ? a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal támogatásával ? szép eredményeket sikerült elérnünk.

Az elmúlt négy év munkája és az elért eredmények alapján úgy gondolom, hogy tartozom azzal mind önmagamnak, mind azoknak, akik eddig segítettek, támogattak és bíztak bennem, hogy megméressem magam, s így munkámról azok mondhassanak értékítéletet, akik itt élnek, s akikért az elmúlt négy évben dolgoztam. Tehát indulok polgármesterjelöltként az őszi önkormányzati választáson. Célom továbbra is a közjó tárgyilagos, elfogulatlan szolgálata, szülővárosom kiegyensúlyozott fejlődésének előmozdítása, német nemzetiségi hagyományaink megőrzése, közösségi életünk, összetartásunk erősítése. Ha a saját pártom nem tart igényt a szolgálataimra, akkor nem lesz más hátra, mint hogy függetlenként vagy valamilyen civil szervezet támogatásával induljak a választáson.

? Vegyük számba: mandátuma lejártáig még milyen fontos döntéseket kíván Ön a Képviselő-testület elé vinni, milyen komolyabb munkák vannak még hátra?

? Számomra is szinte hihetetlen, de már csak három-négy ülés van hátra ebből a ciklusból. A munkaterv szerint augusztus végén tárgyaljuk a 2010. év I. félévének költségvetési beszámolóját, s vélhetően azon az ülésen kerül majd sor az utolsó kivitelezői közbeszerzés eredményének kihirdetésére. Szeptemberben döntünk a Pilisvörösvárért Emlékérem és Pilisvörösvár Díszpolgára Cím adományozásáról, valamint a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírásáról, s valamikor szeptemberben lesz egy közmeghallgatás is. Ezzel gyakorlatilag a négyéves munkánk befejeződik, majd következik az október 3-i önkormányzati választás. Mindez természetesen nem befolyásolhatja a megkezdett Fő utca-felújítást, amelynek éppen a kellős közepén tartunk majd, amikor eljön az októberi polgármester- és képviselő-választás. Nehéz lesz, de bízom abban, hogy sikerül majd biztosítani a munkák zavartalanságát a választás miatti átmenet idején.

? Mi a helyzet a korábban indított közbeszerzésekkel?

? A korábbi közbeszerzések egy kivétellel eredményesen lezárultak. Megkötöttük már a szerződést a Fő utcai járdák, parkolók és csapadékvíz-elvezetés kivitelezőjével, továbbá a Báthory utcai csapadékvíz-elvezetés kivitelezőjével, valamint a Fő utcai új, kandeláberes közvilágítás kivitelezőjével, sőt már a munkaterület-átadásokra is sor került. Az ELMű és a Fibernet várhatóan augusztus 2-án kezdi meg a földkábelek lefektetését.

Egyedül a T-Com közbeszerzés zárult eredménytelenül, mivel ajánlatában a T-Com a 2010. január 4-én aláírt együttműködési megállapodásban rögzített nettó 22 millió forint helyett nettó 28,2 millió forint önkormányzati hozzájárulást próbált kikényszeríteni a légkábeleinek földbe helyezéséhez. A T-Com elfogadhatatlan ajánlatát a Képviselő-testület fedezethiány miatt és az Önkormányzat vagyonának védelme érdekében kénytelen volt elutasítani. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után ezért levelet írtam Thilo Kusch úrnak, a T-Com gazdasági vezérigazgató-helyettesének, amelyben kértem, hogy a T-Com térjen vissza az Együttműködési megállapodásban szereplő eredeti kondíciókhoz, mivel nemcsak az Önkormányzat, hanem a T-Com presztízsét is rontaná, ha a faoszlopaik a Fő utca rekonstrukció után a 14 000 lakosú kistérségi központ, Pilisvörösvár főutcáján maradnának. Levelemben jeleztem, hogy az eredeti, mindkét fél számára előnyös együttműködéshez való visszatérés érdekében a magam részéről készen állok a személyes találkozásra is. Egyelőre várom a vezérigazgató-helyettes úr válaszát.

? Megkezdődött a Báthory utcai csapadékvíz-elvezető csatorna építése. Milyen műszaki megoldások jellemzik a beruházást?

? A 600 mm-es zárt csapadékvíz-elvezető csatorna az Akácfa köz és a Béke utca sarkától indul, majd jobbra kanyarodva végig lefut a Postakert utcán (ezen a szakaszon az út másik oldalán is lesz egy 300 mm-es cső az ingatlanokról jövő vizek összegyűjtésére). A Báthory utcához érve a csatorna balra fordul, majd a Báthory utca végénél egy jobb kanyarral a meglévő nyílt földárokba torkollik, amely levezeti a vizet az árok végénél lévő, jelenleg is ülepítőként funkcionáló, önkormányzati tulajdonban lévő nádas területre. Ezzel megoldódik a több évtizede fennálló probléma, s többé nem folyik majd magánterületen a víz, ami miatt korábban az egyik tulajdonos pert is indított az Önkormányzat ellen.

Az elkészülő csatorna további haszna, hogy a Béke utca, Postakert utca és a Báthory utca érintett szakaszain minden ingatlanhoz készül egy bekötési idom, s amelyik ingatlantulajdonos vállalja az ingatlanán egy megfelelő méretű ülepítő akna kialakítását, ill. a rákötés költségeit, az ráköthet a csapadékvíz-elvezető hálózatra (ezt saját költségükön elvégeztethetik akár az Önkormányzat által megbízott kivitelezővel, akár más kivitelezővel is). Az ingatlantulajdonosok részéről nagy az érdeklődés, úgy látom, a többség élni kíván a lehetőséggel.

? Úgy tudom, a MÁV nem fogadta el a Képviselő-testület névjavaslatát a Dobozy-ház vasúti megállóra. Mi volt az indok?

? A Földművelési- és Vidékfejlesztési Minisztériumban működő tárcaközi Földrajzinév-bizottság a 2010. május 21-én megtartott ülésén döntést hozott arról, hogy a Budapest? Esztergom vasútvonalon, a Pilisvörösvár, Mátyás király utcánál létesítendő új vasúti megállóhely elnevezése ?Pilisszentiván? legyen. Döntését a bizottság nem indokolta.

Az értesítés kézhezvétele után fellebbező levelet írtam Somodi László úrnak, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. marketing és fejlesztési szervezetvezetőjének, valamint a tárcaközi Földrajzinév-bizottságnak is. Indoklásul előadtam, hogy a Földrajzinév-bizottság által elfogadott ?Pilisszentiván? elnevezés részünkről nem elfogadható, mivel a megálló a hozzá tartozó P+R parkolóval együtt teljes egészében Pilisvörösvár területén fekszik ? Pilisszentiván közigazgatási határával nem is érintkezve. Továbbá azért sem, mivel Pilisvörösvár Város Önkormányzata a maga javaslatát a tárcaközi Földrajzinév-bizottság által megadott szempontokat maximálisan figyelembe véve, azoknak eleget téve hozta meg ? különös tekintettel ?a kérdéses megállóhely közelében lévő nevezetes földrajzi helyekre?. A Mátyás király utcai megállóhely környékén ugyanis a legnevezetesebb földrajzi objektum a Dobozy-ház. Ez az elnevezés több mint fél évszázada közszájon forog mind Pilisszentivánon, mind Pilisvörösváron annak a vasúti átjárónak a megnevezésére, amelynek helyén a mostani megállóhely létesül.

Bízom abban, hogy a fellebbezésünk eredményes lesz, s a Bizottság végül elfogadja a Képviselő-testület javaslatát.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)