Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

A Művészetek Háza átadásáról, a Fő utca program kezdetéről és a rendkívüli időjárásról

2010-06-15

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Az utóbbi évek kiemelkedő eseménye volt a Művészetek Háza átadása, milyen visszajelzéseket, esetleges kritikákat kapott ezzel kapcsolatban, illetve Önnek milyen személyes benyomásai vannak az épületről és a kétnapos megnyitóünnepségről?

- Számomra személyesen is ünnep volt a Művészetek Háza pünkösdi átadása. Négyéves kemény munka révén sikerült ezt a beruházást győzelemre vinni. Boldog vagyok, hogy a gyönyörű időben megtartott megnyitóünnepségre sokan eljöttek, és hogy mindenkinek öröm volt az arcán. Úgy érzem, hogy mind a díszterem, mind az aula kényelmes, tágas, barátságos, otthonos és szép lett, s a művészeti iskola is kulturált, korszerű környezetbe került. A megnyitóünnepség is - úgy érzem - jól sikerült: színvonalas volt a program, a különböző egyesületek, intézmények, amatőr csoportok nagy számban vállaltak szereplést, fellépést, s minden rendezvény nagyszámú közönséget vonzott.

A hozzám érkezett visszajelzések szinte kivétel nélkül pozitívak voltak - remélem, hogy nem csak udvariasságból. Most már az a fő feladat, hogy az intézmény, az egyesületek és a város polgárai ?belakják? az épületet, s úgy látom, ez is jól halad: a földszinti részen beindult a hagyományos értelemben vett kultúrházi élet (Klub 127, kiállítások, bálok stb.), az emeleti helyiségekben pedig máris otthonosan működik a művészeti iskola zene-, képzőművészeti és tánctagozata egyaránt.

- Ahogy mondani szokás, az Önkormányzat ?nem ülhet a babérjain?, hiszen rögtön a Művészetek Háza átadása után megkezdődött egy ennél is nagyobb szabású munka: a Fő utca program. A Képviselő-testület már eddig is tucatnyi fontos határozatot hozott ez ügyben, milyen további döntések vannak hátra?

- A hároméves előkészítő munka, a pályáztatás, a rengeteg tervezési, kivitelezési és egyéb közbeszerzési eljárás lebonyolítása, a közműszolgáltatókkal és a szakhatóságokkal folytatott sok-sok tárgyalás és a szerződéskötések után lassan már ?csak? a kivitelezés van hátra. A Képviselő-testület két nappal ezelőtt fogadta el a Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyvtár felújításának, illetve a házasságkötő terem és az ügyfélszolgálat felépítésének kiviteli terveit. Ezeknek a kivitelezésére kell még kiírni egy közbeszerzést, illetve meg kell ismételnünk még egy eredménytelen hitelfelvételi közbeszerzési eljárást. Reményeim szerint június utolsó napjaiban aláírhatjuk a szerződéseket a közterület-felújítás, a járdák, a parkolók, a csapadékvíz-elvezetés, a légkábel-kiváltások, valamint az új kandeláberes közvilágítás kivitelezőivel, s július elejétől gőzerővel beindulhat a munka. Ennek előkészítéseképpen a DMRV már jelentősen előrehaladt a vízvezeték felújításával. Néhány napon belül nyomdába kerül az a lakossági tájékoztató szórólap, amely a munkákat részletesen ismerteti (határidőkkel együtt), s amelyet igyekszünk minden háztartásba eljuttatni.

- Örvendetes tény, hogy a Művészetek Háza és a Civilek Háza rendezvényterme mellett hamarosan egy harmadik közösségi célú terem is létrejön Vörösváron: az új házasságkötő terem, amit más rendezvényekre is ki lehet majd bérelni. A Fő utca programon belül várhatóan mikor kerül ez átadásra?

- Amint az előbb említettem, az új házasságkötő terem terveit a napokban, június 17-én fogadta el a Képviselő-testület. Az épületegyüttes kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ami a szerződéskötéssel együtt várhatóan kb. három hónapot vesz majd igénybe. A kivitelezés tehát valamikor szeptemberben kezdődhet meg, és várhatóan jövő év közepéig fog tartani. A cél az, hogy még az idén, a kemény tél beállta előtt tető alá kerüljenek az épületek, télen a belső munkák folyhassanak, s aztán a tél elmúltával minél hamarabb elkészüljön az épületegyüttes, amelyben a házasságkötő terem mellett helyet kap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata is, ahol a polgárok a XXI. századnak megfelelő körülmények között intézhetik majd a hivatalos ügyeiket.

- A több százmilliós beruházások mellett ne felejtkezzünk el egy ezekhez képest kisebb nagyságú, de önkormányzati mércével mérve mégis jelentős összköltségű és sürgetően fontos fejlesztésről sem: a Báthory utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséről. Várhatóan mikor valósulhat meg ez a beruházás?

- A játszóterek, a Művészetek Háza felújítása, a szennyvíztelep és csatornahálózat-rekonstrukció mellett egy kicsit talán háttérbe szorult ez a kevésbé látványos, de igen fontos beruházás. A megvalósítása azért nagyon fontos, mert a Béke utcában jelenleg meglévő vízelvezető árok úgy biztosítja a Szent Erzsébet utca és környezetének csapadékvíz-elvezetését, hogy részben magántulajdonban lévő ingatlanokon halad keresztül. Az egyik ingatlantulajdonos birtokvédelmi pert indított az önkormányzat ellen. A Képviselő-testület egy esetleg jelentős összegű kártérítés elkerülése érdekében egyezséget kötött a felperessel, s 66/2009. (IV. 16.) Kt. számú határozatában kötelezte magát arra, hogy megszünteti a birtokháborítást.

A rövidesen kezdődő kivitelezés keretében az Akácfa köz - Béke utca sarkától (az Okmányirodától) indulva zárt, 800-as átmérőjű csapadékvíz-csatornával vezetjük el a csapadékvizet - kiiktatva a Béke utca - Báthory utca közötti, magánterületeken áthaladó nyílt árokszakaszt - végig a Postakert utca mentén, egészen a Báthory utcáig, ahol a meglévő nyílt árokba bekötve az évtizedes csapadékvíz-vízelvezetési probléma megoldódik. Így tisztán közterületen haladva megszűnik a jelenlegi magánbirtok-háborító állapot, s ráadásul a Béke utca - Postakert utca sarkán beköthető a csatornába a sportpálya irányában lejegyzett közút területének csapadékvize is.

A kivitelezői közbeszerzési eljárást már lefolytattuk, a nyertest a legjobb ajánlatot tevő Dél-Pesti Kft. ?személyében? már ki is hirdettük. Külön öröm, hogy a munkát a tervezői költségbecslésnél jóval alacsonyabb áron, 34,8 millió forintért végzi el a kivitelező. Most még ki kell várnunk a 20 napos szerződéskötési moratórium idejét, aztán aláírhatjuk a szerződést, és kezdődhetnek a munkák. Ha minden jól megy - és az időjárás is engedi -, akkor augusztus közepére (?Búcsúra?) el is készülhet ez a nagyjelentőségű beruházás.

- A rendkívüli időjárás, a nagy esőzések városunkban is károkat okoztak. Mely utcákban voltak a legnagyobb károk? Kaphat-e az Önkormányzat állami támogatást a károk helyreállítására?

- Nehéz rangsorolni az eseteket, nagyon sok utca vált szinte járhatatlanná az eső által kialakult gödrök, árkok miatt. Az Északi lakókörzet utcái, az őr-hegy alatti területek, a Szent János utca, Tó utca, Tó-dűlő környéke, a tavak környéki utcák, a Kálvária utca felső szakasza, a Görgey utca elején lévő szervizút és a 10-es úttól északra fekvő utcák jelentős károkat szenvedtek. Sajnos ezek a károk nem egyetlen napon, egyetlen természeti csapás miatt rongálódtak meg, hanem a hónapok óta tartó folyamatos esőzések miatt, így vis maior támogatást nem lehet igényelni rájuk. Pályázatot ugyanis csak egy adott időpontban bekövetkezett konkrét vis maior eseményre lehet benyújtani, 5 napon belül, fotókkal és egyéb módon dokumentálva.

- Miközben ez az interjú készül, javában folyik az utak kátyúzása Vörösváron. Mi az oka annak, hogy általában ezek a munkák nyárra tolódnak el?

- Azt nem mondanám, hogy általában, de az idén valóban így történt. A helyreállítás elhúzódásának oka ez ügyben is az elmúlt hónapok rendkívüli időjárása volt. A folyamatos esőzés ugyanis nemcsak a földutak murvázását, hanem a kátyúzást is lehetetlenné tette. Egyrészt azért, mert nem tudtuk lezárni a hibajegyzéket a lista folyamatos bővülése miatt, másrészt műszaki szempontból meg kellett várni a viszonylag szárazabb időjárást annak érdekében, hogy a munkákat ne kelljen állandóan megszakítani. Remélem, hogy mire ez az interjú megjelenik, mind a földutak, mind a szilárd burkolatú utak javítása, karbantartása sikeresen befejeződik.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)