Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Megállapodás a Terranovával

2007-02-16

Amikor a Terranova új igazgatója, Piros Attila megkereste az Önkormányzatot, s tárgyalásokba kezdett Gromon István polgármesterrel és Szakszon József alpolgármesterrel, még egyik?jük sem gondolta, hogy precedens érték? megállapodás születik. Olyan, amely példamutató a jöv?re vonatkozóan a város m?ködését támogató cégek és a cégek m?ködését ? a fenntartható fejl?dés alapján ? biztosító önkormányzat számára.


Piros Attila igazgató és Gromon István polgármester
kézfogása a megállapodás aláírása után
(Fotó: Kovács Zsolt)
Piros Attila azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy tegye lehet?vé a cég b?vítését és új bányaüzem építését. Ehhez a képvisel?-testületnek át kell min?sítenie a bányaövezet egy részét ipari területté, és meg kell engednie az adott területen 7,5 méternél magasabb építmények létesítését, a kibányászandó területen pedig fel kell oldania a természetvédelmi rendelete szerinti helyi védettséget.

? A kérés megismerése után szakemberek bevonásával megvizsgáltuk, vajon érheti-e kár a város lakosságát az üzem fejlesztésével ? mondja Gromon István polgármester. ? A tervek áttekintése során arra a meggy?z?désre jutottunk, hogy nem.

A tárgyalások ezután abba az irányba haladtak tovább, hogy minél több támogatást és kedvezményt tudjon a város a cégt?l kialkudni. Ebben nagy szerepe volt Szakszon József alpolgármesternek, aki lendületes és következetes tárgyalási stílusával a Terra-nova által kezdetben felajánlott támogatást megtöbbszörözte.

A tárgyalások eredményeképpen megszületett megállapodás szövegét január 25-i ülésén hagyta jóvá a képvisel?-testület. A dokumentum aláírására február 5-én került sor a polgármester úr dolgozószobájában.

E megállapodásnak köszönhet?en a cég belekezdhet a számára elengedhetetlenül fontos fejlesztésekbe, s növelheti termelését, amely nem mellékesen a város számára plusz adóbevételt jelent.

Emellett a Terranova négy év alatt több mint 50 millió forinttal fogja támogatni városunkat és kedvezményeket is nyújt.

Részletezve ez így hangzik (tartalmi idézetek a megállapodás szövegéb?l):

A Saint-Gobain Weber Terranova Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy négy éven keresztül évi 12 millió forintot utal át az önkormányzat számlájára. A képvisel?-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalt összeget szabadid?s közterület-fejlesztésre fordítja. A cég kötelezettséget vállal arra, hogy négy éven keresztül évi 1,5 millió forinttal támogatja a vörösvári civil szervezeteket m?ködését. A Terranova továbbá vállalja, hogy helyben gyártott termékeinek listaárából 50 % kedvezményt biztosít, ez vonatkozik az osztályozatlan dolomitra is évi 700 tonnáig.

A megállapodás eredményeként a következ? években játszóterek, parkok, pihen?helyek, sportpályák, grundok létesülhetnek majd, és a civil szervezetek támogatására is több lehet?ség nyílik.

Sok ez vagy kevés? Ítélje meg az olvasó maga. (Szerény véleményem szerint azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon is sok!) A lényeg mindenesetre a megállapodás szövegének második bekezdésében fejez?dik ki, ami így szól: ?Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Saint-Go-bain Weber Terranova Kft. jelen megállapodás aláírásával kinyilvánítja közös akaratát a szoros együttm?ködésre, amelynek célja, hogy a Saint-Gobain Weber Terranova Kft. fejl?désének el?segítésével, Pilisvörösvár Városa és annak lakossága a lehet? legnagyobb mértékben profitáljon a cég és az Önkormányzat szoros együttm?ködéséb?l.?

F. A.

(Forrás: Vörösvári Újság)