Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Polgármesteri programbeszéd

2006-10-12

Tisztelt Korelnök Úr!
Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselőtársak!
Kedves Vendégek!

Nagy megtiszteltetés a 317 éves, 13,5 ezres lakosú Pilisvörösvár város polgármestereként programot hirdetni.

Beszédem elején mindenekelőtt megragadom az alkalmat arra, hogy megköszönjem a Helyi Választási Bizottság és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak áldozatos munkáját, amelyet a választások sikeres és tiszta lebonyolítása érdekében végeztek.

Másodszor: köszönöm a bizalmat annak a 2392 pilisvörösvári választópolgárnak, aki érvényes szavazatával hozzájárult megválasztásomhoz. Ígérem, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy a választási kiadványomban megfogalmazott programot ? amelyet változatlan formában érvényesnek tekintek, és beszédem végén a jegyzőkönyvhöz csatolni kérek ? képviselőtársaim támogatásával és segítségével megvalósítsam. Ugyanakkor kijelentem azt is, hogy polgármesterként a város összes polgáráért kívánok dolgozni, függetlenül attól, hogy ki kire szavazott.

Képviselőtársaimat közös munkánk első perceiben szeretném biztosítani arról, hogy a szememben minden képviselő egyforma. Mindenkit a szó szoros értelmében képviselőtársamnak tekintek, képviselői jogait mindenkinek egyenlőképpen tiszteletben tartom. Mindenkinek a munkájára egyformán számítok, függetlenül attól, hogy egyéni körzetben vagy listán szerzett mandátumot. Ugyanakkor kérem, hogy mindenki a vállalt feladatához és a most letett esküjéhez méltó felelősséggel végezze munkáját.

A Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának ? amint már a megválasztásom utáni második napon, az értekezleten is elmondtam ? bizalmamat szavazok, mindenkinek a munkájára számítok, és cserébe magam is bizalmat és szakmai támogatást kérek. Személyesen is mindent meg fogok tenni azért, hogy a Hivatal dolgozói munkájukat jó körülmények között, jó hangulatban, eredményesen végezhessék a város lakóinak javára.

A Hivatal szervezeti felépítésén egyelőre nem kívánok változtatni. Az önkormányzati képviselőtestület munkáját a már kialakult és bevált gyakorlat szerint, egyelőre szintén jelentősebb változtatások nélkül kívánom folytatni. Csökkenteni szeretném viszont az önkormányzati bizottságok számát, a hatékonyabb előkészítő munka és a felesleges idő- és energiapocsékolás elkerülése érdekében A testületi üléseket csütörtöki napra tervezem, mert ez tűnik optimálisnak az előterjesztések időbeni kiküldése és a bizottsági ülések megtartása szempontjából. Újításként rövidesen, talán már a következő testületi ülésre bevezetjük, hogy aki kéri, az előterjesztéseket e-mailben is megkaphassa. Ezzel segíteni kívánom az ülésekre való felkészülést ill. az előterjesztések tárolását, az ügyek könnyebb követhetőségét.

Az önkormányzat gazdálkodásában elsődleges szempontnak tartom a pénzügyi egyensúly megszilárdítását, a fenntartható fejlődés biztosítását. Nagyon jelentős az önkormányzat adósságállománya. A cél az, hogy a saját bevételeink növelésével ne csak az adósság törlesztését, hanem a további fejlesztésekhez szükséges forrásokat is biztosítani tudjuk. Ennek érdekében az önkormányzat gazdasági programját a törvényes határidőn belül Szakszon József alpolgármester úr irányításával elkészítjük.

Négyéves településfejlesztési terveim közül kiemelem a Fő út és a Vasútállomás rendbetételét, kisebb sportpályák és játszóterek építését ill. felújítását, a szabályozott és biztonságos közlekedés feltételeinek kialakítását. Fontos célom a közterületek rendjének és tisztaságának növelése, jobb közbiztonság elérése, a kultúra, az oktatás és a sport anyagi és erkölcsi támogatása, nemzetiségi hagyományaink megőrzése és ápolása.

Kérem a képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a sajtómunkatársait, minden itt jelen lévő és jelen nem lévő pilisvörösvári polgárt, hogy segítsék munkámat, mellyel a város minden lakójának javát kívánom szolgálni.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Pilisvörösvár, 2006. október 12.