Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

A Borszék és Pilisvörösvár közötti testvérvárosi kapcsolat megalapításnak ünnepsége Borszéken

2010-08-06

Tisztelt Mik József Polgármester Úr!Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Moldovan Kémenes Ildikó-Anna Jegyző Asszony!
Tisztelt Tanácsos Urak!
Tisztelt Polgármester Urak és Képviselő Urak Borszék Többi Testvérvárosából!
Tisztelt Borszéki Polgárok!

Olyan eseménynek lehetünk részesei a következő pecekben, amelyek igen ritkán fordulnak elő egy település életében: egy új hivatalos testvérvárosi kapcsolat megszületésének.

Magyarországon - így Pilisvörösváron is - a rendszerváltozás körüli években jött divatba a testvérvárosi kapcsolatok létesítése. Mivel Pilisvörösvár német nemzetiségi település (sváb és bajor őseink jó 300 évvel ezelőtt telepedtek le Vörösváron), mi először három német településsel kötöttünk hivatalos testvérvárosi kapcsolatot: 1985-ben a Hessen tartománybeli Wehrheimmel, 1989-ben a bajorországi Gröbenzellel, majd 1996-ban a baden-württembergi Gerstettennel.

Emellett ? mivel német származásunk mellett igazi magyarok is vagyunk - az 1990-es évek második felében körülnéztünk Erdélyben is. A szándék az volt, hogy ha nekünk segítenek németországi barátaink, akkor mi segítsünk erdélyi testvéreinknek. Először a Maros megyei Abosfalva, Désfalva és Mikefalva községekkel alakult ki baráti patronáló kapcsolat, de ez nem vált hivatalos testvérvárosi kapcsolattá.

Borszékkel 1999 novemberében kezdődött a kapcsolatunk, amikor is Pilisvörösvár Város Önkormányzata Borszék Városnak ajándékozza azt a Magirus-Deutz gépjárműfecskendőt és árvízi mentőszert, amelyeket mi korábban a gröbenzelli testvérvárosunk tűzoltóitól kaptunk. Az eszközöket önkormányzati képviselőkből és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaiból álló 9 fős delegáció élén Botzheim István polgármester úr adta itt Borszéken, ünnepélyes keretek között. A delegáció tagja volt már akkor is Kovács Zsolt tűzoltóparancsnok úr és Pfeiffer Ferenc alelnök úr is, akik azóta is motorjai a borszéki kapcsolatnak, s most is itt vannak a teremben.

A tűzoltóeszközök ezen ajándékozása egy folyamatos kapcsolat kezdete lett a két város tűzoltó egyesületei ill. a két település önkormányzatai között:
-          2000. május 16-án a Borszéki Tűzoltó Csapat és a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodást írt alá.
-          2001 májusában, Magyarország fennállásának 1000. évfordulóján, a millenniumi zászló átadásának ünnepére egy borszéki delegáció is ellátogatott Vörösvárra.
-          2001 augusztusában a Pilisi Medence Egészségügyi Alapítvány (PIMEA) és az Országos Mentőszolgálat Pilisvörösvári Mentőállomása egy mentőautót ajándékozott Borszéknek, amelyet a Botzheim István polgármester által vezetett delegáció adott át.
-          2002-ben Botzheim István polgármester emlékfát ültetett Borszéken.
-          2004-ben két borszéki diák tanult a pilisvörösvári gimnáziumban.
-          2003. augusztus 8-10 között Grószné Krupp Erzsébet polgármester vezetésével Pilisvörösvár 5 fős önkormányzati delegációval képviseltette magát a Borszéki Napokon.
-          2008. szeptember 12-e és 15-e között Mik József polgármester úr meghívására, az én vezetésemmel, önkormányzati képviselőkből és a Tűzoltó Egyesület vezetőiből álló 8 fős, pilisvörösvári delegáció járt Borszéken. A mostani delegáció tagjai közül akkor is itt volt velem Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszony, Szöllősi János képviselő úr és Fogarasy Attila felelős szerkesztő úr. Sokat jelentett számunkra ez a borszéki látogatás, hiszen a delegáció tagjainak többsége még soha nem járt Erdélyben. Élmény volt találkozni és tapasztalatot cserélni a tanácsosokkal, megismerkedni a romániai önkormányzati rendszerrel, és egy kicsit betekinteni a település életébe. A látogatás emlékezetes mozzanata volt a tűzoltóság rendezvénye, amelyen igen sok kedves és közvetlen borszéki polgárt ismerhettünk meg, a fiatalabb és az idősebb tűzoltóktól kezdve a zenekar tagjaiig. Igen emlékezetes volt továbbá az a körút, amelyen a Békási-szoros és környéke természeti szépségeivel ismerkedhettünk meg.    A delegáció minden tagját lenyűgözte a Borszéken és környékén hallott szép magyar beszéd, a magyar feliratok és tárgyi emlékek, a Borszéki-medence szépsége, a város XIX-XX. századi életét idéző régi épületek, a viadukt, a Jeges-barlang, a legnagyobb magyar költőkről elnevezett források és az akkor éppen átadás előtt álló új sportcsarnok, amit mi is szívesen elfogadnánk Pilisvörösváron.

Ennek a 2008. évi látogatásnak az első perceiben, mindjárt a pohárköszöntőben javasolta Mik József polgármester úr, hogy az eddigi baráti patronáló kapcsolatot tegyük hivatalossá, kössünk ?testvérvárosi? megállapodást. A javaslatot mind magam, mind Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete örömmel fogadta, így baráti patronáló kapcsolatunk 10. évfordulóján, 2009. augusztus 14-én, Pilisvörösváron egy 9 fős borszékid delegáció jelenlétében aláírhattuk Mik József polgármester úrral a hivatalos testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló okiratot. ? Így lettünk mi Borszék 7. testvérvárosa, Borszék pedig Pilisvörösvárnak 4. testvérvárosa. Mi vagyunk tehát a legkisebb testvér, de reméljük, hogy ? amint a családokban is lenni szokott ? a legkisebb testvér akár a legkedvesebbé is válhat. De persze csak első az egyenlők között.

Ebben az okiratban azt a célt tűztük ki, hogy igyekszünk elősegíteni a két város polgárai számára a kölcsönös megismerkedés lehetőségét, a két város közötti kulturális, gazdasági, közigazgatási, egészségügyi és sportkapcsolatok kialakulását, a két város intézményei, vállalkozásai, és civil szervezetei között kialakuló kapcsolatok elmélyülését.

Most azért jöttünk el Borszékre, hogy ezt a tavalyi elhatározásunkat megerősítsük, s itt Borszéken is, ünnepélyes keretek között aláírjuk a testvérvárosi együttműködésről szóló oklevelet.

Bízom abban, hogy az okiratok minden szava a jövőben valóra válik, s a két ország, a két település úgy fejlődik a jövőben, hogy a 671 kilométeres távolság ellenére lesz erőnk, időnk és lehetősünk a kapcsolatok minél szélesebb kiterjesztésére és ápolására. A tegnapi és a mai két szép nap itt Borszéken ezt az elhatározásunkat csak megerősítette.

Köszönjük a mostani meghívást, és sok sikert kívánunk a borszékieknek a következő évtizedekre a település fejlesztéséhez, a város felvirágoztatásához, a XIX. századi pezsgő élet és pompa helyreállításához.

Jókívánságaink jeléül engedjék meg, hogy ajándékul átadjak Polgármester úrnak egy faliórát, amelyet szeretnénk, ha a magyarországi idő szerint állítanának be, hogy mindig gondoljanak ránk, s tudják: hány óra van Pilisvörösváron.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Borszék, 2010. augusztus 6.