Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Előszó Fogarasy-Fetter Mihály önéletrajzához

2009-11-01

ELŐSZÓ

?? elmondom a balesetemet, amelyet iskolai nyelven életnek nevezünk.

Elmondom őszintén, mintha gyónnám.?

 (Gárdonyi Géza: A lámpás)


Mi illene jobban Fogarasy-Fetter Mihály önéletrajzához előszóként és mottóként, mint felidézni a nagy néptanító, Gárdonyi Géza alakját, és a néptanítói küldetésről szóló gondolatait, melyeket A lámpás c. kisregényében fogalmazott meg?


 

Hiszen Miska bácsi éppen olyan néptanító, éppen olyan lámpás volt, mint Gárdonyi Géza, vagy művének főhőse, Kovács Ágoston. Ő is néptanítói lelkülettel szolgálta azt a közösséget, amelyet a sors gondjaira bízott. Ő is vállalta a harcot a korabeli hatalmasságokkal annak érdekében, hogy fényt sugározhasson, hogy lámpás lehessen. Sok minden volt egy személyben: cserkészparancsnok, tanító, tanár, könyvtáros, népművelő, könyvterjesztő, mértékadó értelmiségi, helytörténeti kutató, községi krónikás. S mindezek mellett hűséges férj és szerető családapa, küzdő, megbotló és újra felálló ember, hívő, filozofálásra hajlamos, érzelmes és érző lélek.


Foagarasy-Fetter Mihály önéletrajza egyben tömör foglalata Magyarország és Pilisvörösvár XX. századi történetének is. Hiszen Miska bácsi az I. világháború éveiben jött a világra (1917), a Horthy-rendszerben (1920-) nőtt fel és szerzett tanítói diplomát (1936), a II. világháború alatt sebesült meg a fronton (1942), kötött házasságot (1943) és született meg első gyermeke (1944), a Rákosi-rendszerben lett vörösvári tanító (1948) és könyvtáros (1952), a Kádár-rendszerben tűntették ki (1959, 1970, 1982) és próbáltak háborús bűnöst csinálni belőle (1966), a Kádár rendszer vége felé lett vállalkozó (könyvesbolt, 1983), a rendszerváltozás éveiben lett helytörténeti kutató (1989-), s a rendszerváltozás után lett városunk díszpolgára (1993).


Kilenc évtizedes hosszú életének tanulságát Miska bácsi így fogalmazta meg naplójában: ?Minden ember boldog akar lenni. Talán éppen azért vagyunk boldogok, mert nem értünk el mindent, és nem érhetünk el mindent, amire vágyódunk. ? Szerencsétlenség és boldogtalanság, ha minden ölébe hull az embernek? Hiszen a boldogság ott keletkezik, ahol a küzdés adja az örömet.? Ha így nézzük: Miska bácsi boldog ember volt.


Fogarasy-Fetter Mihály utolsó nyomtatásban megjelent könyvének címe ez volt: Akik itt hagyták lábuk nyomát (1999). A könyv címe teljes mértékben vonatkozik annak írójára is. Valóban úgy van, ahogy dr. Szekrényiné Réthy Éva egy magánlevélben írta Miska bácsinak: ?Vörösvár büszke lehet magára, hogy fáradságos munkával először is népének törtnetét könyvben megjelentette, s most örökül hagyja a községben alkotó számos ember életének és tevékenységének ismertetését.? Gondolatban most kiegészíthetjük ezt a könyvet Miska bácsi életrajzával, hiszen, ha valaki, akkor ő igazán itt hagyta a lába nyomát. Élete és önéletrajza méltó arra, hogy tanulmányozzuk, és megszívleljük tanulságait.


                                                                                                          Gromon István