Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Intergrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

2008-03-19

Intergrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)


Pilisvörösvár Város Önkormányzata elkészíttette a ?Pilisvörösvár város integrált városfejlesztési stratégiája? c. dokumentum tervezetét.


 

Az Integrált városfejlesztési stratégia egy olyan középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás-orientált tervezési dokumentum lesz, mely meghatározza a város középtávú fejlesztéséről való gondolkodást. Fontos újdonsága a korábban elkészült Városfejlesztési koncepcióhoz képest, hogy területi szemléletű, és ötvözi a különböző szakpolitikai megközelítéseket, azaz a gazdaságfejlesztés, a környezeti fejlesztés és a közlekedésfejlesztés szempontjait, valamint a különböző társadalmi-, önkormányzati és közösségi célok megvalósítására vonatkozó elképzeléseket.


A dokumentum célja az, hogy ? anélkül, hogy előre megkötné a kezünket ? iránytű legyen a közösség kezében egy elképzelhető jövő felé. Fontos tehát, hogy minél többen éljünk a stratégiaformálás lehetőségével. Az írásos véleményeket mind a városi honlapon keresztül (www.pilisvorosvar.hu), mind írásos formában el lehet juttatni a Polgármesteri Hivatalba 2008. április 10-ig. Az írásban beérkező véleményeket értékeljük, az értékelhető véleményeket a dokumentum véglegesítése során igyekszünk figyelembe venni.


Felhívjuk a város minden lakójának ? vállalkozóknak és magánszemélyeknek ? a figyelmét arra, hogy a dokumentum teljes terjedelmében megtalálható a város honlapján (www.pilisvorosvar.hu), a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán, a Városi Könyvtárban és valamennyi önkormányzati intézményben.


                                                                                                          Gromon István

                                                                                                            polgármester

(Megjelent a Vörösvári Újságban)