Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Rendelet a civilszervezetek önkormányzati támogatásáról

2007-10-06

Rendelet a civilszervezetek önkormányzati támogatásáról


Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-i ülésén megalkotta a pilisvörösvári társadalmi szervezetek támogatásának módjáról szóló 29/2007. (IX. 18.) rendeletét. Az új rendelet megalkotásával a Képviselő-testület szabályozta a pilisvörösvári civilszervezetek évenkénti támogatásigénylésének és -elszámolásának eddig szabályozatlan eljárását.

 


 

A rendelet a civilszervezeteket a következő kategóriákba sorolja:

- Szolgáltató jellegű egyesületek

- Nemzetiségi- és hagyományőrző egyesületek

- Kulturális- és művészeti egyesületek

- Sportegyesületek

- Szociális- és egészségügyi jellegű egyesületek

- Környezetvédő- és városfejlesztő egyesületek

- Egyházak

- Egyebek

- Tartalékkeret


A szolgáltató jellegű szervezetekkel (Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Polgárőr Egyesület, ?Liget? Polgárőr Egyesület) az önkormányzat a jövőben minden évre részletes együttműködési megállapodást köt, amely rögzíti majd, hogy a támogatás fejében az adott egyesület milyen szolgáltatást nyújt, és azt pontosan milyen módon teszi.

A szolgáltató- és a nem szolgáltató jellegű civilszervezeteknek egyaránt minden év december 15-ig kell benyújtaniuk a támogatási igényüket a rendelet 1. számú mellékletében szerepelő Támogatási adatlapon. Az előző évi támogatási összegről szóló elszámolást a rendelet 2. sz. melléklete szerinti Elszámolólapon kell benyújtani, minden év január 15-éig.

A rendelet részletesen meghatározza a támogatási összegek felhasználására vonatkozó szabályokat. A civilszervezetek támogatásáról változatlanul a Képviselő-testület hoz döntést, az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság javaslata alapján, az éves költségvetési rendelet elfogadása után.

Az a civilszervezet, amely egy korábbi támogatási összeggel vagy annak egy részével nem tud elszámolni, az elszámolásig nem részesülhet újabb önkormányzati támogatásban. A fel nem használt, ill. el nem számolt támogatási összeget minden esetben vissza kell utalni az Önkormányzat számlájára.

Késedelmes visszafizetés esetén a szervezet az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot köteles fizetni addig a napig, amíg visszafizetési kötelezettségének eleget nem tesz.

Pályázni általános működésre és konkrét programokra egyaránt lehet.

A nemzetiségi civilszervezetek támogatásáról a Képviselő-testület döntése alapján változatlanul a Német Nemzetiségi Önkormányzat dönt.

Reméljük, hogy a rendelet elfogadásával a Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a civilszervezetek támogatásigénylésének és -elszámolásának rendszere egyszerűbb, átláthatóbb legyen. A rendelet elérhető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és a www.pilisvorosvar.hu honlapon.


                                                                                              Gromon István

                                                                                                polgármester

(Megjelent a Vörösvári Újságban)