Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Mi lesz a Fő utcával?

2008-08-15

Mi lesz a Fő utcával?

A választási ígéretekről és az eddig elvégzett munkáról 

Nemrégiben egy vörösvári polgár, aki megelégelte, hogy a Postára sem tud eljutni anélkül, hogy ne lenne sáros, vagy ne törné ki a bokáját, elektronikus levélben ingerült hangon kérte számon Gromon István polgármester választási ígéreteit a Fő utcára vonatkozóan: ?Nem lehet a belvárosi részen még egy babakocsit sem eltolni, az idős emberek gyakran elesnek... Szeretném tudni, hogy mit tett eddig polgármester úr a Fő út rendbehozatalára??

A polgármester úr megválaszolta a panaszos levelét, majd a levélváltást szerkesztőségünknek is megküldte. Szerkesztőségünk úgy ítélte meg, hogy a téma közérdeklődésre tarthat számot, ezért a válaszlevél érdemi részét az alábbiakban közzétesszük.

? a Szerk.

Tisztelt ?!

Fájdalmát és keserűségét megértem, mivel a Fő utca valóban ma is ugyanolyan tragikus állapotban van, mint 2-3-4-8-10 évvel ezelőtt. Ráadásul a folyamatos özönvízszerű esők az eddiginél nagyobb kihívást jelentenek számunkra. A megoldáson folyamatosan dolgozunk, de a helyzet megoldása nem néhány hónapos, hanem több éves megfeszített munkát igényel. A munka folyik, állásáról rendszeresen beszámolok a Vörösvári Újságban, ill. a Pilis Tv-ben.

Nagyvonalakban eddig a következők történtek:

Először is meg kellett fogalmazni (2007 nyara), majd meg kellett terveztetni a felújítás pontos műszaki tartalmát (útpadka, járda, parkolók, csapadékvíz-elvezetés, közművek áthelyezése stb.). Ez egy korábbi terv aktualizálásával sikeresen megtörtént. Aztán számba kellett venni, hogy milyen nagyságrendű beruházást igényelne a Fő utca rendbetétele. Az eredmény: a beruházás költsége nagyságrendileg közel egymilliárd forint.


A Fő utca a Postánál. Hiába a parkolóudvar,

a forgalmas út mellett mindig sokan parkolnak

Mivel az önkormányzatnak nemhogy tartalékpénze nincs, hanem kb. 2 milliárd forint elkötelezettsége (adóssága) van, a forrás megteremtése volt/van/lesz az első feladat. Erre nyújtott reményt a 2007 októberében kiírt KMOP 5.2.1/B Integrált településfejlesztés Pest megyében c. európai uniós pályázat, amelyen azonnal elkezdtünk dolgozni.

A pályázat első feltétele egy Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése volt, amelyhez 2007 novemberében kezdtünk hozzá, s amelyben nem csak a Fő utca, hanem az egész város középtávú fejlesztését végig kellett gondolnunk. Ez igen nagy feladat volt, 2008 márciusára készült el a dokumentum.

Ezután ? szintén a pályázati feltételek teljesítése érdekében ? szintén jelentős költséggel (kb. 4,5 millió Ft) el kellett készíteni a Fő utca Program előzetes akcióterületi tervét, amelybe már nem csak az úttest és a járda stb. felújítása tartozik bele, hanem a Fő utcán lévő jelentősebb önkormányzati épületek (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Művészetek Háza, Szakorvosi Rendelő stb.) is, valamint a csatlakozó terek, utcák is (Hősök tere, Vásár tér stb.) Ez a terv is elkészült (2008. május).

Mindezek után meg kellett írni és be kellett nyújtani a pályázatot és a hozzá csatolandó sok egyéb dokumentumot. Továbbá a képviselő-testületnek határozatot kellett hozni az önrész (több százmillió forint) biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalásról (2008. május). A pályázatot 2008. június 16-án beadtuk (1,4 milliárd forintos fejlesztésre), s már regisztrálták is. Most a pályázat első fordulójának elbírálására várunk, amit szeptemberre ígérnek.

Mindezekhez a lépésekhez sok előkészítő és szervező munkára, ezek fedezetének biztosítására, sok döntés előkészítésére és meghozatalára volt szükség, ami mind időt vesz igénybe. Ha az első fordulóban nyerünk, akkor el kell még készíteni a részletes kiviteli terveket, meg kell nyerni a második fordulót, közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani a kivitelező kiválasztására, meg kell kötni a szerződéseket, s aztán kezdődhet a megvalósítás, szerencsés esetben kb. 1 év múlva. A megvalósulás tervezett végső határideje 2010. augusztus 31.

Addig, amíg remény van a pályázati pénz elnyerésére, felelőtlenség és pénzpocsékolás volna az önkormányzat utolsó (nem létező) filléreiből tízmilliókat járda- vagy útpadka-javítgatásokra költeni a Fő utcán, amit aztán egy győztes pályázat után vagy elbontanánk, vagy idegenül kilógna a többi felújított részből. Így bármilyen fájdalmas is, az ésszerűség azt diktálja, hogy addig ne pazaroljunk pénzt a Fő utcára, amíg a pályázat el nem dől.

Ha nyerünk, akkor beérik és termést hoz az elmúlt egy év nem látványos, de nélkülözhetetlen előkészítő munkája. Ha nem nyerünk, akkor új helyzet áll elő, s akkor el kell majd dönteni, hogy melyek azok a tovább nem halasztható, ?bármi áron? megvalósítandó felújítások, amelyeket a Fő utcán mindenképpen el kell végezni saját forrásból (hitelből).

Addig évente 1-2 alkalommal a kimosott útpadkát murvázással helyreállítjuk?


Üdvözlettel:

Gromon István
  polgármester

(Megjelent a Vörösvári Újságban)