Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET, 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK, CIVIL EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA (2018. március)

2018-03-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

 - A február 8-i ülésen elfogadta a Képviselő-testület a 2018-as év költségvetését. Összefoglalva milyen év áll a város előtt?

Az utóbbi évekhez hasonló, kiegyensúlyozott, nyugodt gazdálkodási évre számíthatunk. Az elfogadott költségvetés biztosítja az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához, az intézményeink zavartalan működéséhez valamint a városüzemeltetéshez szükséges forrásokat, és emellett fedezetet nyújt mintegy 350 millió forint értékű beruházás és felújítás megvalósításához. Mindezek mellett a költségvetés megfelelő összegű tartalékokat is tartalmaz (pályázati önrésztartalék, fejlesztési tartalék, általános tartalék).

 - Nézzük kicsit részleteiben. Melyek az idei év fő számai?

A konszolidált költségvetésünk végösszege 2,3 milliárd forint, ami 86,2 millió forinttal haladja meg a megelőző év eredeti előirányzatát.

Ami a bevételeket illeti, az államtól kapott általános működési támogatásnál az idén a tavalyinál 15,2 millió forinttal nagyobb összegre számíthatunk (111 millió forint). A köznevelési feladataink ellátásához kapott állami támogatás összege is mintegy 11 millió forinttal nőtt (110,8 millió forint).

A szociális és gyermekjóléti feladataink ellátáshoz kapott állami támogatás összege kb. 8,5 millió forinttal nőtt ugyan (201,5 millió forint), de a szociális ellátások az állam részéről így is nagyon alulfinanszírozottak. A Napos Oldal Szociális Központ kiadásai sokkal nagyobb mértékben növekedtek, mint az állami támogatás, így a szociális feladatokhoz való önkormányzati hozzájárulás 37,3 millió forint, a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokhoz 2,7 millió forint.

A kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) feladatok állami támogatása még ennél is alacsonyabb. A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár fenntartása és működtetése nagyságrendileg 100 millió forintba kerül, amiből az állam pusztán 17,5 millió forintot finanszíroz. A Szakorvosi Rendelőintézetet érintő állami támogatás viszont jelentősen, mintegy 33 millió forinttal emelkedett a tavalyihoz képest. Ez az összeg az egészségügyben dolgozók béremelésének fedezetéül szolgál.

Ami a saját beviteleinket illeti: helyi iparűzési adóból 42 millió forinttal többet (530 millió forintot) várunk az idén a tavalyi előirányzathoz képest.  Az iparűzési adóbevétel emelkedése örvendetes tény, különösen annak figyelembe vételével, hogy az önkormányzat 2009 óta nem emelte az iparűzési adókulcsot. A bevétel növekedésének oka egyrészt a vállalkozók létszámának folyamatos növekedése (leginkább az egyéni vállalkozók létszáma növekedett, feltételezhetően az adózási jogszabályok által nyújtott kedvező feltételek miatt), másrészt az adóalap is növekedett, ami az iparűzési adóalanyok magasabb árbevételéből adódik. Gépjárműadóból 55,5 millió forint bevételre számítunk, ez 4 millióval több, mint a tavalyi előirányzat volt. Idegenforgalmi adóból 2 millió forint bevétel várható.

Ami a kiadásokat illeti: az idén az önkormányzat és a hivatal személyi jellegű kiadásai is jelentősen emelkednek. Az alacsony fizetésű dolgozók bérének a minimálbérre történő kiegészítését a jogszabályok alapján az önkormányzatnak kell biztosítania, s ez jelentős többletkiadást jelent számunkra.

A dologi kiadások tervezésénél számoltunk a várható 2,4%-os fogyasztói árnövekedéssel. Az intézményeink dologi kiadásai 97,6 millió forintot tesznek ki. Az önkormányzat dologi kiadásaink várható összege 204,3 millió forint, ebből a legnagyobb tételek: a téli síkosságmentesítés (35 millió forint) és a közvilágítás (közel 24 millió forint).

A rendszeres és eseti pénzeszköz-ellátások (szociális segélyek) éves keretösszegét az önkormányzatnál a tavalyival közel azonos szinten (15.250 e Ft), a Hivatal esetében 400 e forinttal több összeggel (4.200 e Ft) terveztük.  A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a 70 éven felüli pilisvörösvári lakosok karácsonyi ajándékutalványának összege az idei évtől 2.500 Ft-ról 3.000 forintra nő, így erre a célra az idén 900 ezer forinttal többet, 5,4 millió forintot terveztünk.

- A lakosságot a legjobban nyilván az érdekli, hogy milyen beruházások, fejlesztések várhatóak. Mi az, amit már biztosan tudni?

A legnagyobb idei fejlesztés a Nagy-tó körüli sétány és futópálya megépítése lesz. Ezen a projekten már évek óta dolgozunk, s jó remény van arra, hogy az idei évben a sétány és futópálya kivitelezése megtörténik, a közvilágítás kiépítésével és a Harcsa utcai útkorrekcióval együtt.

A második legnagyobb idei fejlesztés a Szakorvosi Rendelőben lesz, ahol a lift megépítése, a nyílászárók cseréje és a hőszigetelés után az idei évben a háziorvosi rendelők és a gyermekrendelő, valamint a hozzájuk tartozó vizesblokkok és várakozóhelyiségek felújítása fog megtörténni. Ezekhez a munkákhoz 22,5 millió forint pályázati támogatást nyertünk.  Ha minden jól megy, akkor ezt a projektet még kiegészítjük a földszinti és a második emeleti vizesblokkok felújításával, valamint az alagsorban a gyermekorvosi rendelő mellett egy új, harmadik háziorvosi rendelő kialakításával is.

A fenti két kiemelt beruházáson túl a város számos pontján lesznek az idén is jelentős közterületi fejlesztések. Ezek címszavakban: a Puskin utca 8. szám alatti udvarban lévő nagy közparkoló szilárd burkolattal való ellátása és egy összekötő járda kialakítása a Házasságkötő terem és a Kormányablak felé – a Szent Erzsébet köz szilárd burkolattal való ellátása teljes szélességben – a köztemetői útépítések  folytatása a középső út meghosszabbításával, valamint a 15. és 17. parcellák között lemenő út burkolásával – járda- és parkolóépítés a Bányatelepen a Fő utca páratlan oldalán, a Budapest felőli  buszmegállótól a Kodály Zoltán utcáig – járdaépítés a Tavasz utca páratlan oldalán, a volt kenyérgyártól kifelé – járdaépítés az Iskola utca páratlan oldalán a Hősök terétől a plébániáig – közpark kialakítása a Vágóhíd közben, a volt iskolai gyakorlókert helyén – a Szent István utcai eleji útkorrekció vízelvezetéssel.

- Hogy áll jelenleg ezeknek a beruházásoknak az előkészítése?

A Puskin u. 8. szám alatti parkoló, a Szent Erzsébet köz és a két temetői út szilárd burkolatának megépítésére előreláthatólag már a március 19-i héten szerződni tudunk. A közbeszerzési eljárásokat már lefolytattuk, a nyerteseket kihirdettük, a szerződéskötési moratórium lezárta után megkötjük a kiviteli szerződéseket, és átadjuk a munkaterületeket a kivitelezőknek.

A bányatelepi, a Tavasz utcai és az Iskola utcai járdaépítésekre, valamint a Szent István utcai útkorrekció munkálataira jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítési folyik.  Szintén a közbeszerzési eljárás megindításának előkészítése zajlik a Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiépítésére.

A házi- és gyermekorvosi rendelők, várók, mosdók felújítása és az új háziorvosi rendelő kialakítása ügyében jelenleg a tervek véglegesítése és a szakhatósági tervegyeztetés zajlik. Reményeim szerint március végével megindítjuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást is, és a nyár elején megkezdődhetnek a felújítási munkák. Ezekhez előre is kérem mind a betegek, mind a rendelő munkatársaink türelmét, hiszen a felújítási munkákat a rendelő működése közben kell elvégeznünk.

- A Nagy-tó körüli sétány és futópálya megépítésének ügyében már korábban történtek előkészítő lépések, a projekt hónapról hónapra halad előre. Hogyan áll most?

Jelenleg folyamatban vannak a sétány és futópálya nyomvonalán a magassági vonalvezetéshez szükséges földfeltöltési és tereprendezési munkálatok, melyek március hónapban befejeződnek. A meglévő csapadékvíz- átereszek átalakítási munkáira szintén megkötöttük már a szerződést, ezen munkák kivitelezésére április hónapban kerül sor. A Harcsa utcai útkorrekció terveit engedélyezésre beadtuk a hatósághoz. Ezen engedélyek birtokában, terveink szerint legkésőbb április 15-ig megindítjuk a Nagy-tó körüli sétány és futópálya megépítésére vonatkozó kiviteli közbeszerzési eljárást, s annak lefolytatása után következhet a szerződéskötés és a kivitelezés.

- Milyen egyéb tervek vannak még esetleg az idei vére?          

Vannak olyan fejlesztési terveink, amelyeket pályázati támogatásból szeretnénk megvalósítani, s amelyekhez a Képviselő-testület biztosította a pályázati önrészt. Ezek a projektek akkor valósulhatnak meg, ha pályázatunkat pozitívan bírálják el. Ezen pályázatok a következők:

A Földművelésügyi Minisztériumhoz „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” nyújtottunk be pályázatot, melynek konkrét célja az Ívó utcai és a Vadrózsa utcai út martaszfaltos javítása, valamint ugyanezen utcákban vízelvezető szikkasztó árok készítése.

A Magyar Kézilabda Szövetséghez az „Országos Tornaterem Felújítási Program”-hoz kapcsolódóan nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében a Templom Téri Általános Iskolai tornaterem lapos tetőjének felújítása valósulhat meg.

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „PM_OVODAFEJLESZTÉS 2017” című felhívásra nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében a Zrínyi utcai óvodában tervezünk igen jelentős felújításokat energetikai korszerűsítésekkel (kazáncsere, radiátorok, vezetékek cseréje, épület hőszigetelése), vizesblokkok, mosdók felújításával, világításkorszerűsítéssel, burkolatok cseréjével.

- Február végén elfogadták a civil szervezetek támogatásáról szóló határozatot. Változott valami az elmúlt évekhez képest?

A 2018. évi költségvetésben a társadalmi szervezetek támogatására 11,7 millió forintos keretet biztosítottunk, s ezen belül a német nemzetiségi civil szervezetek támogatására 1,8 millió forintot különítettünk el. A német nemzetiségi egyesületetek támogatására szolgáló keretet az elmúlt tíz évben (2008 óta) az Önkormányzat minden évben átadta a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére, s az összeget az NNÖ osztotta fel a nemzetiségi egyesületek között. Sax László elnök úrral most abban egyeztünk meg, hogy a nemzetiségi egyesületeknek szánt önkormányzati támogatást az idei évtől ismét közvetlenül az önkormányzat osztja ki az egyesületeknek, akik ezen felül bizonyos célokra a Német Nemzetiségi Önkormányzattól is kérhetnek támogatást.

Az önkormányzathoz az idei évre összesen 18 pilisvörösvári székhelyű társadalmi szervezet nyújtott be támogatási kérelmet. A korábban rendszeresen pályázó szervezetek közül a Pilisvörösvári Szabadidő Sportegyesület megszűnt, a Szebb Környezetünkért Egyesület pedig szervezeti átalakulás alatt áll, ezért nem igényelt támogatást. Új pályázóként jelent meg a 2017 augusztusában alakult Werischwarer Heimatwerk Hagyományőrző Egyesület. A kérelmek elbírálásáról, azaz a keretösszeg szétosztásáról a Képviselő-testület az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság javaslata alapján március 1-jei ülésén döntött. A támogatások kifizetéséhez a társadalmi szervezetek képviselőivel az önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatások folyósítására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)