Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Dacia Duster személygépjármű ünnepélyes átadása a rendőrség részére

2016-06-07

Tisztelt Főkapitány Úr!
Tisztelt Kapitány Úr!
Tisztelt Őrsparancsnok Úr!
Tisztelt Járási Hivatalvezető Asszony!
Kedves Meghívott Vendégeink!
Hölgyeim és Uraim! 

2015. november 30-án Koczka Gábor őrsparancsnok úr azzal a kérelemmel fordult hozzám, hogy az önkormányzat egy új gépkocsi vásárlásával járuljon hozzá a Pilisvörösvári Rendőrőrs LBA-107 forgalmi rendszámú, Fiat LINEA szolgálati gépkocsijának cseréjéhez.

Indoklásul Őrsparancsnok Úr elmondta, hogy a két pilisvörösvári körzeti megbízott azzal a Pilisszentiván Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Fiat LINEA gépkocsival látja el szolgálati feladatát, amit kilenc évvel ezelőtt a Pilisi Medence Közbiztonságáért Alapítvány vásárolt. Ez az autó jelenleg 9 éves, 150.000 km-t futott, s viszonylag megkímélt állapotban van, de egy ORFK utasítás alapján a rendőrség haszonbérben csak olyan gépkocsit üzemeltethet, ami 3 évnél nem idősebb, és 100.000 km-nél nem futott többet. Ezen értékhatárok felett az autót csak az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyével, indokolt esetben lehet tovább üzemeltetni. Az engedélyt 3 évenként meg kell újítani. Amennyiben az LBA-107 forgalmi rendszámú Fiat LINEA szolgálati gépkocsi nem kapja meg az idén a további használati engedélyt az ORFK-tól, akkor Pilisvörösváron a két körzeti megbízottnak nem lesz gépkocsija, amivel elláthatná a szolgálatát. Amennyiben pedig a két körzeti megbízott gépjármű nélkül, azaz alapvető munkaeszköz nélkül maradna, az Pilisvörösvár közbiztonságát erősen veszélyeztetné.

A kérelem indokait megfontolva és valósnak találva a 2016. január 28-i képviselő-testületi ülésre előterjesztést készítettem, melyben javasoltam, hogy a Képviselő-testület támogassa a Pilisvörösvári Rendőrőrs részére egy szolgálati gépkocsi vásárlását úgy, hogy a megvásárolt autó az Önkormányzat tulajdonában marad, és azt a Pilisvörösvári Rendőrős haszonbérleti szerződés keretében használhatja, kizárólag a pilisvörösvári körzeti megbízottak munkavégzéséhez.

Javaslatomat a Képviselő-testület támogatta, s úgy döntött, hogy bruttó 5 millió Ft fedezetet biztosít a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse részére, a Pilisvörösváron szolgálatot teljesítő körzeti megbízott munkavégzéséhez szükséges legalább 100 lóerős, 5 személyes, benzinüzemű, téli gumikkal is felszerelt, kombi vagy terepjáró szolgálati gépkocsi megvásárlására.

A határozat ismeretében újabb egyeztetést folytattam Őrsparancsnok úrral, aki jelezte, hogy az 5 millió forintos keretösszeg legcélszerűbb felhasználásnak azt tartaná, ha egy összkerék-meghajtású személygépkocsit vennénk, lehetőleg egy Dacia Dustert (amely típus Pilisszentivánon is bevált).

A kérésnek megfelelően a Polgármesteri Hivatal árajánlat-kérést küldött ki 10 Dacia-szalonnak. A beérkezett 6 árajánlat közül az összeségében legjobb ajánlatot a RENAULT Budakalász Szalon adta, így tőlük rendeltük meg az 5 személyes, 1.6 literes, 16 V benzinüzemű, 84 kW teljesítményű, összkerékhajtású, Arctic felszereltségű, fehér színű, téli gumikkal is felszerelt Dacia Duster személygépjárművet, bruttó 4.136.000 forintos vételáron.

Az autót február végén lefoglalóztuk, majd március folyamán a teljes vételárat kifizettük. Ezután lefolytattuk a forgalomba helyezési eljárást, s közben az autó matricázására és a felszerelendő fényhídra is kértünk árajánlatokat. A legjobb árajánlatot a fényhídra a Rózswagen Bt. (bruttó 325.675 Ft), a matricázásra a Rétor Kft. (bruttó 144.780 Ft) adta. Ezen munkák költségeit az ígéretek szerint a rendőrség állja.

A megvásárolt gépkocsit – ami Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdona marad –PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse egy 5 év határozott időre szóló haszonkölcsön-szerződés keretében használhatja, kizárólag a pilisvörösvári körzeti megbízottak munkavégzésére. A gépkocsi üzemben tartója a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse lesz, a gépjármű üzemeltetési- és üzemanyagköltségei az üzemeltetőt, tehát a Rendőrséget terhelik.

Tisztelt Főkapitányság-vezető Úr!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szellemének és betűjének megfelelve minden tőle telhetőt meg kíván tenni a település közbiztonsága érdekében. Közel tíz éve a Lakosságorientált Rendőrségi Modell alapjén évente megállapodást kötünk a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a város közbiztonságának, közrendjének és közlekedésrendjének javítása érdekében. Ennek a megállapodásnak a keretében hosszú éveken át évi 400-500.000 forintot biztosítottunk a Fiat LINEA gépjármű üzemeltetésére, továbbá az egyik körzeti megbízott részére a havi 18.000 Ft lakhatási támogatást is biztosítunk. Most ezeket a támogatásukat megfejeltük ennek az újonnan, kifejezetten a rendőrség számára vásárolt gépkocsinak a haszonkölcsönbe adásával. Bízunk abban, hogy az önkormányzat anyagi áldozata jelentősen hozzájárul ahhoz, a Pilisvörösvári rendőrőrs bűnüldöző munkája – amely eddig is igen eredményes volt – a jövőben is az maradjon, vagy ha lehet, még tovább javuljon.

Most, mielőtt ezt a gyönyörű új autót átadnánk a rendőrségnek, engedjék meg, hogy a saját munkatársaimnak is megköszönjem azt a sok munkát és fáradságot, amit ennek a projektnek a megvalósítása során végeztek. Mindenekelőtt Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző asszonynak, aki a hivatal részéről az egész projektet irányította. Továbbá Preszl Gábor önkormányzati képviselő úrnak, a Pénzügyi-, Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság elnökének, aki az autó kiválasztásában és lehető legkedvezőbb áron való beszerzésében nyújtott nélkülözhetetlen segítséget. Valamint Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnek, aki a mindennapi levelezéseket, telefonálásokat, adminisztrációt végezte.

Végül a rendőrség részéről megköszönöm Koczka Gábor őrsparancsnoknak, Papik András és Dózsa György körzeti megbízottaknak és Pilisvörösvári Rendőrős valamennyi dolgozójának az elmúlt években végezett kiváló munkáját, s további munkájukhoz – mindannyiunk közös érdekében is – jó egészséget és sok sikert kívánok.

Pilisvörösvár, 2016. június 06.