Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Gerstetten és Pilisvörösvár testvérvárosi kapcsolatának 20 éves jubileumán

2016-08-01

Kedves Roland Polaschek Polgármester Úr!
Kedves Gerstetteni Barátaink!
Kedves Cebazati és Gröbenzelli Vendégeink!
Kedves Ünneplő Vörösváriak!
Hölgyeim és Uraim!

Gerstetten és Pilisvörösvár testvérvárosi kapcsolata jeles évfordulóhoz érkezett: immár 20 éve annak, hogy 1996. május 5-én Gerstettenben Grószné Krupp Erzsébet polgármester asszony és Roland Polaschek polgármester úr ünnepélyes keretek között aláírta a partnerkapcsolati okiratot.

A 20 évvel ezelőtt aláírt okirat szövege a következő: „A Gerstetten, Német Szövetségi Köztársaság és Pilisvörösvár, Magyar Köztársaság társkapcsolatáról szóló okiratot azzal a céllal írjuk alá, hogy településeink lakói egymást jobban megismerjék, és a népeink közötti baráti kapcsolatot ápolják. Mindezáltal elősegíteni óhajtjuk különösen a társadalmi, kulturális, zenei, sport és politikai, valamint turisztikai kapcsolatot. Kötelezettségként vállaljuk, hogy ezeket az erőfeszítéseket támogatjuk, és szándékaink a településeink és polgárai közötti, a társtelepülési kapcsolat keretében történő eseményeket egy egységes Európa gondolatának jegyében valósítjuk meg.”

Ha most visszapillantunk az elmúlt 20 évre, akkor azt mondhatjuk, hogy az alapító okiratban kitűzött célok az elmúlt két évtized alatt tökéletesen megvalósultak: több százra tehető, talán az ezret is eléri azon gerstetteni és pilisvörösvári polgárok száma, akik ellátogattak a testvértelepülésre, és személyes kapcsolatokat létesítettek egymással ennek az együttműködésnek köszönhetően; több tucatnyi egyesület, zenekar, énekkar, civil szervezet, intézmény létesített egymással kapcsolatot, s az ő szervezésükben széles skálán kibontakoztak a településeink közötti kulturális, zenei, sport, politikai és turisztikai kapcsolatok, s mindezek révén mi – gerstetteniek és pilisvörösváriak – az elmúlt 20 évben valóban aktívan hozzájárultunk az egységes Európa gondolatának megvalósulásához.

Amikor visszatekintünk erre a 20 évre, élmények, emlékek sokasága elevenedik fel bennünk: közös ünnepek, meghitt személyes beszélgetések, a közös szórakozás örömteli pillanatai, természetjárások, közös zenei élmények, sportélmények. Eszünkbe jut a Gerstetteni Gyermekünnepség, az Ifjúsági Világtalálkozó, a magyar millennium, a Német Egység Napja, a tutajhúzó verseny, a Vörösvári Napok. Felvillan szemünk előtt egy-egy pillanatra a Bahnhoff Hotel, a Georg Fink Sportcsarnok, a Halastó Kemping, a Zeneiskola hangversenyterme, a Művészetek Háza színházterme. Arcok jellennek meg előttünk: barátaink arcai, akik kedveségükkel, vendégszeretetükkel számtalan boldog órát szereztek nekünk, és szebbé tették életünket.

… Testvérvárosi kapcsolatunk alapítói boldogok és elégedettek lehetnek, mert a 20 évvel ezelőtti vetésük mára gazdag termést hozott. Büszkén állapíthatják meg, hogy érdemes volt belekezdeni, időt, energiát fordítani ennek a kapcsolatnak az építésére. Hogy mennyire érdemes volt, azt legjobban egy gondolatkísérlettel mérhetjük fel: képzeljük el, hogy ha nekünk, akik itt ülünk, most ki kellene törölni életünkből mindazokat az élményeket, amelyeket a Gerstetten-Pilisvörösvár testvérvárosi kapcsolat révén szereztünk, vajon mekkora űr keletkezne a lelkünkben?

Kedves Barátaim!

Bár lehetetlen számba venni mindazokat, akik ehhez a közös műhöz hozzájárultak, mégis engedjék meg, hogy a mai jeles évfordulón felsoroljam – rangsorolás nélkül – azokat a személyeket és intézményeket, akik ismereteim és személyes emlékeim szerint a két település barátságért sokat tettek.

Anita és Günther Simon, Artur P. Kary (+), Bernhard Halbauer és felesége (+), Botzheim István, Brandhuber János, Bravi Buam zenekar, Christa Rapp, Christian Ziegler, Cziffra György Zeneiskola, Eduard és Elisabeth Gilitzer, Elisabeth Dauner, Erika Schiele, Feldhoffer János, Frank Schied, Franz és Cornelia Nerad, Franz és Ingrid Kraus, Friedrich Schiller Gimnázium, Fritz Erhardt, Georg és Angela Jäger, Gerstetteni Fúvószenekar, Gerstetteni Zeneegyesület, Grószné Krupp Erzsébet, Hans Berger, Hans Bosch, Hans és Lore Beisswanger, Hedwig és Imre Gröschl, Heimatverein, Heldenfingeni Zenekar, Helga és Hermann Winkler, Helga Zimmermann és Eugen Fink, Helmut Turba, Klaus Erhardt, Dr. Krupp Zsuzsanna, Marco Erhardt, Manhertz Mártonné, Molnárné Breier Anita, Musikverein Harmonie, Művészetek Háza, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi Vegyeskórus, Német Vöröskereszt, Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub, Oláhné Szabó Anita, Gerstetteni Partnerkapcsolati Egyesület, Peller István és felesége Anna, Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány, Pilisvörösvári Német Nemzetségi Fúvószenekar, Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Roland Polaschek, Sax László, Schäffer Lőrinc, Sigfried Szimeth, Stefan Szabó, Szabóné Bogár Erika, Szlovencsák Péter, Templom Téri Általános Iskola, Thomas Neumann, TRINA Orchestra, Valachi Katalin, Vásár téri általános iskola, Wenczl József, Werner Häcker.

Köszönöm nekik, és mindazoknak, akiknek a nevét itt most nem tudtam felsorolni mindazt, amivel hozzájárultak partnerkapcsolatunk kibontakozásához.

Kiemelt köszönetet szeretnék mondani két embernek.

Az egyik Eduard Gilitzer, sokunknak Edi, aki néhány éve átköltözött ugyan a másik világba, de akinek a szelleme ma is itt van közöttünk, és hiszem, hogy ebben a pillanatban nagyon boldog. Pontosan 30 éve annak, hogy ő 1986-ban hazalátogatott, s a Vörösvári Búcsúban – akkor még nem voltak Vörösvári Napok – találkozott Schäffer Lőrinccel, s elkezdődött az a folyamat, ami 10 évvel később a testvérvárosi kapcsolat felvételéhez vezetett. Köszönetemet most kedves feleségének fejezem ki, aki nemcsak a feleség jogán érdemli meg ezt, hanem azért is, mert minden partnerkapcsolati ügyben hűséges társa és támogatója volt Edinek, és így van ez mind a mai napig. Nagyon boldog vagyok, hogy Ő itt van ma közöttünk.

A másik, akinek kiemelt köszönetet szeretnék mondani: Roland Polaschek polgármester úr. Ő volt az, aki Gerstetten részéről 20 évvel ezelőtt aláírta a testvérvárosi okiratot, s aki azóta egészen mostanáig megszakítás nélkül zászlóvivője Gerstetten és Pilisvörösvár testvérvárosi kapcsolatának, valamint az egységes és közös Európa gondolatának. Ő egy igazi városvezető, egy igazi szolgáló ember, aki szilárd elkötelezettséggel fáradozik a reá bízottak javáért. Nekem pedig jó kollégám, barátom, szövetségesem és segítőm. Köszönöm, Roland!

Kedves Ünneplők, kedves Barátaim!

Sok mindent lehetne mondani még, de nem folytatom, mert utánam még többen is szólnak, és hosszú még a program. Csak utalok arra, hogy a beszédek után ünnepélyesen aláírjuk majd a testvérvárosi szerződésünket megerősítő okiratot, és azt követően felvágjuk a születésnapi tortát. Ezekkel a jelképes gesztusokkal is impulzust szeretnénk adni kapcsolatunk, együttműködésünk, barátságunk további fejlődéséhez.

Köszönöm a figyelmüket!

Pilisvörösvár, 2016. július 30.