Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

KÖZVILÁGÍTÁS, VILLÁMVÉDELEM, ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGEK

2016-07-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

 

• Az északi lakókörzet közvilágításának fejlesztéséről döntött a képviselőtestület. Mit tartalmaz a tervezett beruházás?

2004-ben, amikor az Északi lakókörzetben a közvilágítási hálózat kiépült, 22 db kandelábert telepítettek. Az elmúlt bő egy évtized alatt a környék intenzíven beépült, az akkor kiépített közvilágítási szint ma már nem elegendő. A Polgármesteri Hivatalba évek óta sok bejelentés érkezett emiatt. A mostani fejlesztéssel nagyjából megduplázzuk az északi lakókörzetben lévő közvilágítási kandeláberek számát, és a meglévő lámpatesteket nagyobb teljesítményű lámpatestekre cseréljük. A meglévő kábelhálózatot a Nagy Imre utcában, a Freiäcker utcában, a Béke utcában és a Báthory utcában egy-egy oszlopközzel továbbépítjük, így összesen 23 új lámpaoszlopot és 36 új lámpatestet telepítünk.

• Mekkora összeget tud jelenleg erre szánni a város?

A közvilágítási hálózat fejlesztése igen költséges dolog, és nincsen hozzá semmilyen hazai vagy európai uniós pályázati támogatás. A mostani fejlesztés bruttó 8.727.655 forintba fog kerülni.

• Mikor várható, hogy felállítják az oszlopokat és felszerelik az új lámpatesteket?

A kivitelezés várhatóan augusztus elején kezdődik, és előreláthatólag október közepére fejeződik be. A műszaki átadásra terveink szerint legkésőbb október végéig sor kerül.

• Nemrég szó volt arról, hogy a Napos Oldal Szociális Központ felújítására próbál pályázati pénzeket szerezni az önkormányzat. Júniusban azonban arról is döntés született, hogy saját finanszírozásban végez felújítást a város az intézményben. Miért?

Két különböző nagyságrendű dologról van szó. Még május végén döntött a Képviselő-testület arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Miniszter által kiírt, a Szociális szakosított ellátást biztosító önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására vonatkozó pályázati kiírásra, a Napos Oldal Szociális Központ Idősek átmeneti gondozóháza épületének fejlesztésére. Ez egy körülbelül 18 millió forintos projekt, amelynek keretében megtörténne az idősek átmeneti gondozóháza épületén a régi palatető cseréje (új égetett kerámia cserépfedésre), a gondozóház külső homlokzatának felújítása hőszigeteléssel és az öreg, elhasználódott nyílászárók cseréjével, valamint a központi épület tetőfelújítása a régi szétfagyott cserépfedés teljes cseréjével. Erre a felújításra a pályázatot június elején benyújtottuk, jelenleg folyamatban van a pályázat értékelése.

Jóval kisebb volumenű, de mégis fontos az a másik felújítás, amiről a testület a június végi ülésén döntött, s amit saját forrásból kívánunk megvalósítani. Ennek a projektnek a keretében a Városi Napos Oldal Szociális Központ udvarán lévő, az értelmi fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító épületben (ÉNO faház) lévő rosszállapotú, balesetveszélyes, 17 éve leragasztott műanyag padlóburkolatot szeretnénk lecserélni korszerű műgyanta padlóra. A műgyanta padló elkészítése bruttó 838.200 forintba fog kerülni, amire a képviselő-testület a június 16-i ülésén biztosította a fedezetet.

• Újratárgyalta a képviselőtestület a temetőrendeletben foglalt temetkezési díjakat. Kétfajta díjszabás van ugyanis, vörösváriak számára kedvezményes a megváltási díj. Most a kedvezményre jogosultak köre változott. Miért került napirendre a téma?

2016. június 06. napján egy pilisvörösvári polgár kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz, melyben előadta, hogy elhunyt nagynénjét a 27 évvel ezelőtt elhunyt férje mellé, a pilisvörösvári temetőben szerette volna eltemetni, de ezt nem tudja megtenni, mert az elhunyt utolsó bejelentett lakcíme nem Pilisvörösvár volt, és életének kevesebb, mint az 50 %-át élte Vörösváron, így a sírhely időarányos meghosszabbításakor a nem pilisvörösvári lakosok számára kiszabott sírhelyárat kellene fizetnie. A sírhely további 25 éves időtartamra történő megváltása ugyanis 108.000 forintba kerülne, amit egyrészt nem tud vállalni, másrészt méltánytalannak is tart.

Mivel a kérelemben foglalt érveket megfontolásra érdemesnek tartottam, a június 16-i ülésen javaslatot tettem a képviselő-testületnek a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítására. A kétféle sírhelyár (pilisvörösvári – nem pilisvörösvári) rögzítésének célja ugyanis a rendelet megalkotásakor az volt, hogy a pilisvörösvári temetőben alkalmazott alacsony sírhelyárak ne vonzzák ide tömegesen más településekről a temetkezéseket. A kérelmező által felvetett probléma orvoslása pedig lehetségesnek tűnt bizonyos méltányossági szabályok bevezetésével úgy, hogy az eredeti alapcélt változatlanul érvényesülni hagyjuk.

•A képviselőtestület hosszasan tanácskozott arról, hogy ki tartozzon a kedvezményezettek körébe. Mik voltak a szempontok, amikor erről döntést hoztak?

A kérelmező eredetileg csak azt javasolta, hogy akinek a férje, felesége vagy gyermeke a vörösvári temetőben van eltemetve, az eltemethető legyen ezen közvetlen hozzátartozóinak sírjába a vörösváriakra vonatkozó sírhelymegváltási díjon. A képviselő-testület ezt a gondolatot támogathatónak tartotta, sőt igyekezett kiterjeszteni a méltányosságot a férj – feleség – gyermeken kívül további hozzátartozókra is.

• Végül kiknek biztosít kedvezményes díjat a város?

A testület végül úgy döntött, hogy az után az elhunyt után, akinek a halálakor az utolsó bejelentett lakcíme nem Pilisvörösvár volt, de a férje, felesége, élettársa, testvére, felmenője vagy leszármazottja mellé, régi sírhelybe kerül, a pilisvörösvári lakosra megállapított sírhelyárat kell fizetni.

• A Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Német Nemzetiségi Általános Iskola villámvédelmi rendszerének felújításáról is döntött a testület. Miért van szükség ezekre a felújításokra?

Az Önkormányzat az elmúlt években jelentős anyagi áldozatok árán felújította előbb a Templom téri iskola különböző épületszárnyainak, majd a Templom téri volt óvodaépületnek, végül a Vásár téri iskolának a tetőfedését, héjazatát. A tetőfelújítási munkáik során az épületek villámvédelmi rendszerét meg kellett bontani, a tető gerincéről le kellett szedni, a felfogórendszert el kellett mozdítani, illetve egyes helyeken szét kellett szerelni. Most a helyreállítás és a hatályos BM rendelet előírásainak való megfelelés érdekében a villámvédelmi rendszereket a meglévő földelőszondákkal össze kell kapcsolni, a gerinceknél felfogócsúcsokat kell elhelyezni, valamint az intézmények számítógépes hálózatának védelmében a főelosztóba be kell építeni egy túlfeszültségvédelmi elvezetőt is. A felújított villámvédelmi rendszerek elkészítése után pedig el kell készíttetni a szabványossági felülvizsgálatot is.

Ezen munkák elvégzésére ajánlatot kértünk elektromos szakcégektől. A legkedvezőbb ajánlatot a Vegyes Villamosipari Kft. adta bruttó 4.335.400 forint összegű kivitelezési díjjal. A Képviselő-testület a június 16-i ülésen fel is hatalmazott a kivitelezési szerződés megkötésére, azonban a nyertes ajánlattevő időközben visszalépett, így kénytelenek vagyunk új ajánlatkérési eljárást lebonyolítani a kivitelező kiválasztására.

• Mikor történhet meg akkor a villámvédelmi rendszerek felújítása?

Reményeim szerint az új ajánlatkérési eljárást még a július hónap folyamán le tudjuk bonyolítani, s ha lesz elfogadható ajánlat, akkor a munkákat még a nyári szünetben, augusztus hónap folyamán el tudjuk végeztetni.

• Két átadási ünnepség is volt az elmúlt hetekben: június 4-én volt a szabadtéri felnőtt tornapálya átadása a sporttelepen, június 6-án pedig az önkormányzat által újonnan vásárolt Dacia Duster személygépjárműnek a Pilisvörösvári Rendőrőrs részére történő ünnepélyes átadására került sor. Milyen volt a visszhangja ezeknek az eseményeknek?

A fitnesspályának nagyon nagy sikere van. Délután öt órától a sporttelep esti zárásáig gyakorlatilag folyamatosan foglaltak az eszközök. A rendőrség is nagy örömmel fogadta az új szolgálati autót, a körzeti megbízottak folyamatosan járőröznek vele, gondolom, sokan találkoztak már velük a városban.

• Várható-e valamilyen újabb átadás a következő hetekben?

Igen, végéhez ért a konyhafelújítás, így mire ez az interjú megjelenik, már annak az ünnepélyes átadásán is túl leszünk. A műszaki átadás június 15-én kezdődött meg. Az ott észrevételezett kisebb hiányosságokat a kivitelező az óta már kijavította. Az ünnepélyes átadás július 6-án lesz, de a felújított konyha már két nappal hamarabb, július 4-én megkezdi működését. Bízom abban, hogy a felújított konyhában az új, korszerű eszközökkel a konyha dolgozói mindenki megelégedésére folytatják majd a munkájukat.

Palkovics Mária

(Vörösvári Újság)