Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

PÁLYÁZATOK ÉS SAJÁTERŐS FEJLESZTÉSEK (2016. 06. 20.)

2016-06-20

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Egy, az önkormányzatok fejlesztésére irányuló pályázat beadásáról döntött a képviselőtestület. Miről szól pontosan ez a pályázat?

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. A meghirdetett pályázatban három pályázati alcél van, melyek közül egyszerre két alcélra lehet pályázatot benyújtani. Mi az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” alcél keretében a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának felújítására nyújtottunk be pályázatot, a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében pedig a Szabadság utca elején (a Vásár téri iskolától a Schiller Gimnázium kerítésének végéig,) a járda felújítására, valamint a Báthory utca és Szent István utca szilárd burkolatának felújítására.

• Nyertes pályázat esetén mi lenne a részeletes műszaki tartalma ezeknek a beruházásoknak, és mikor dől el, hogy sikeresek voltak-e a pályázatok?

„A Templom téri iskola sportudvarának felújítása” c. pályázatunk egy korszerű, biztonságos és esztétikus sportudvar kialakítását tűzi ki célul a mostani csúnya, töredezett és balestveszélyes iskolaudvar helyén. Az udvar átalakítása magában foglalná a teljes burkolatcserét, a csapadékvíz-elvezetés megoldását, egy szabványméretű multifunkciós, műanyagburkolattal ellátott sportpálya kialakítását, egy lábteniszpálya valamint egy belső futópálya kialakítását, továbbá egy közösségi tér létrehozását öntött gumi térelemekkel és egyéb sporteszközök (grundkapuk, kosárlabda palánk, lábtenisz háló) elhelyezésével. A tervezett építési munkák ára összesen bruttó 30.369.232 forint lenne. A megszerezhető támogatás maximális mértéke 65 %, azaz 19.740.000 forint, így nyertes pályázat esetén a szükséges önkormányzati önrész 10.629.232 forint.

A „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” c. pályázatunk keretében egy járdafelújításhoz és két útburkolat-felújításhoz szeretnénk pályázati támogatást kapni.

A járdafelújítás keretében a Szabadság utcai járda egy szakaszának a felújítása történne meg a Vásár Téri Általános Iskola oldalán, az iskola sarkától kezdve mintegy 270 méter hosszan. A tervezett beruházás a járda rendbetétele mellett az úttal párhuzamos parkolók építését, az esővíz-elvezető árok helyett zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítést és a zöldfelületek rendezését is magában foglalja. A pályázat keretében csak a járda felújítására és a járda esővíz-elvezetésének megoldására lehet támogatást kérni (ennek a tervezett költsége 17,5 millió forint), nyertes pályázat esetén a többi munkarész költségét az önkormányzatnak kell vállalnia.

Az útburkolat-felújítások közül a Szent István utca felújítására benyújtott pályázatunk magában foglalja a meglévő aszfaltburkolat felmarását, a szegélyek átépítését, a padka rendezését, majd új aszfaltburkolat készítését 5 cm vastagságban. Mindez egyben a csapadékvíz-elvezetést is megoldaná. A felújítás tervezett költsége bruttó 13,2 millió forint. A Báthory utca felújítására benyújtott pályázatunk magában foglalja a Csobánkai utca – Báthory utca kereszteződésétől kezdődő 250 méter hosszúságú útszakasz teljes felújítását. Itt is a meglévő aszfaltburkolat felmarására, a szegélyek átépítésére, a padka rendezésére, majd új aszfaltburkolat készítésére kerülne sor, 5 cm vastagságban. A felújítás tervezett költsége bruttó 10,5 millió forint.

A „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” c. pályázatunk becsült költsége összesen tehát 41.219.603 forint, amelyből pozitív támogatói döntés és a maximális, azaz 65%-os a támogatási arány megítélése esetén 26.792.741 forint lenne a támogatás, és 14.426.862 forint lenne az önerő. Ezt a pályázatot is határidőre benyújtottuk (a határidő 2016. június 2. volt), a támogatásról a döntés várhatóan augusztus elején születik meg.

• Pályázat útján kívánja felújítani a képviselőtestület a Napos Oldal Szociális Központ egyik épületszárnyát is. Milyen felújításokra van itt szükség?

A nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett szociális szakosított  ellátást szolgáló önkormányzati intézmények felújítására. A pályázat célja többek között az idősek átmeneti és tartós, szakosított ellátását biztosító önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztése és felújítása.

A tavalyi évben is volt már ilyen pályázat, és indultunk is rajta, de sajnos támogatást nem nyertünk. Időközben – mivel a felújítást nem volt halasztható – az idősek átmeneti gondozójának vizesblokk-felújítását elvégeztük saját, de a többi felújításra nem volt már fedezetünk, pedig azok elvégzése ma is aktuális. Így most ismét indultunk a pályázaton, abban a reményben, hogy idén támogatást nyerünk a tervezett felújítások elvégzésére. A tervezett beruházás magában foglalja a főépület és a gondozóház tetőszerkezetének a felújítását, ill. a gondozóház energetikai korszerűsítését, a nyílászárók cseréjét és az épület külső hőszigetelését. A beruházás költsége bruttó 18.109.813 forint lenne, amelyből a támogatás 13.582.360 forint (75%), az önerő pedig 4.527.453 forint. A pályázat beadási határideje 2016. június 1. volt, a támogatásról a döntés itt várhatóan augusztus végén születik meg.

• Egy tisztán sajáterős felújításról is döntés született a legutóbbi testületi ülésen, mégpedig a Ligeti Cseperedő Óvodáéról. Itt milyen felújításra van szükség?

A 2016. évi költségvetés tervezésekor a Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda három fejlesztés elvégzését kérelmezte: a Zrínyi utcai óvodában egy csoportszoba-felújítást és folyosó-leválasztást, valamint a Szabadság utcai óvodában a külső nyílászárók festését. Ezekre az igényekre a 2016. évi költségvetési rendelet elkészítésekor tekintettel is voltunk, és a munkák elvégzésére 3,5 millió forint fedezetet biztosítottunk. Az intézmény által beszerzett ajánlatok alapján azonban a munkák összes költsége 791.015 forinttal több a költségvetési rendeletben az év elején biztosított fedezetnél, ezért most arról kellett döntenünk, hogy tudjuk-e biztosítani a hiányzó 791.015 forintot. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a hiányzó összeget beruházási tartalékkeret terhére biztosítja.

A Zrínyi utcai felújítás keretében két csoportszoba aljzatburkolatának felújítására, valamint a radiátorok és fűtéscsövek cseréjére kerül sor. Emellett ugyanezen két csoportszoba előtere leválasztásra kerül a folyosóból, és a vizesblokk  közvetlen kapcsolatot kap a csoportszobából. A fenti átalakítások miatt csempeburkolat- és a vakolatjavítás, valamint festés is szükséges lesz.  A Szabadság utcai tagóvoda nyílászáróinak évek óta halogatott külső festését is mindenképpen el kell most már végezni annak érdekében, hogy az ablakok ne károsodjanak. Ennek a munkának a költsége 405.000 forint lesz.

• Hét éve adták át a vörösvári játszótereket. Most elhatározta a testület, hogy ahol lehet, egy-két elemmel, eszközzel bővíti ezeket – amennyire anyagi lehetőségei engedik. Hol és milyen fejlesztés fog történni?

A játszóterek új elemekkel való bővítése csak ott lehetséges, ahol megvan vagy kialakítható az eszközök között a szükséges védőtávolság. Az idén két helyszínen bővítünk: a sporttelepen, ahol egy szabadtéri tornapálya (fitnesspark) létesül, melynek átadása még ezen interjú megjelenése előtt, június 4-én megtörténik, valamint a  Görgey utcai játszótéren, ahol a Triál-pályát bővítjük egy negyedívvel. Ez utóbbira lakossági kezdeményezés is volt: a pályát használó fiatalok írásos kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, melyben kérték, hogy a pálya jelenlegi elemei – egy emelkedő korlát, egy negyed-piramis és egy kis ív (kidobó) – bővüljenek még egy-két elemmel.

• Milyen döntés született ezzel kapcsolatban?

Mivel amúgy is terveztük, hogy valamilyen bővítést végzünk a Görgey utcai játszótéren, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a fiatalok kérését, és a leginkább kért elemet, az úgynevezett „negyedív”-et beszerezzük és telepítjük. A beszerzés költsége bruttó 1.434.744 forint lesz, a telepítés költsége bruttó 95.250 forint.

• Kertépítészeti terveket készíttet az önkormányzat a városi köztemetőre vonatkozóan. Miért van erre szükség és mit tartalmaz majd ez a terv?

Mióta az önkormányzat visszavette a temető üzemeltetését, folyamatosan dolgozunk azon, hogy a temető egyre szebb és egyre jobban működtethető legyen. Kitisztítottuk a régi gyermekparcellát, újratemetésre alkalmassá tettük az egykori szociális parcellát, jelenleg pedig a 3. parcella megváltatlan régi sírjait bontjuk el annak érdekében, hogy ezek a sírhelyek újra értékesíthetők legyenek, s így a központi fekvésű 3. parcella újra szép, rendezett látványt nyújthasson.

Hogy az üres területeken a parcellákat és az azok megközelítését biztosító utakat kialakíthassuk, továbbá hogy a parcellákon belül rendezett sírhelykiosztást tudjunk megvalósítani, szükségesnek látjuk egy szakszerű kertépítészeti terv elkészítését. A terv javaslatot tesz majd a terepalakításra, a ravatalozó épületének külső felújítására, a ravatalozó épület környezetének esztétikus kialakítására, egy kegyeleti park kialakítására, a koporsós sírhelyek valamint urnás sírhelyek parcelláinak elhelyezésére, valamint a parcellákon belül a sírok elhelyezésére. Javaslatot tesz továbbá a terv egy díszsírok elhelyezésére szolgáló új terület kijelölésére, az akadálymentesített belső úthálózat továbbfejlesztésére, a védőfásítás tájba illesztett kialakítására, egy komposztáló elhelyezésére, valamint egységes közterületi bútorzat, ivókutak és hulladékgyűjtők elhelyezésére és növénytelepítésre.

A tervezés költsége a legkedvezőbb ajánlatot lapján bruttó 1.193.800 forint lesz. Az elkészülő tervek alapján szeretnénk a temetőt a következő években folyamatosan tovább szépíteni. Az első lépésre, a három új szilárd burkolatú belső út megépítésére várhatóan még az idén sor kerül.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)