Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

ZÁRSZÁMADÁS, PÁLYÁZATOK (2016. 05. 25.)

2016-05-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Elkészült a tavalyi év zárszámadása. Ennek alapján hogyan  értékeli a 2015-ös  évet gazdálkodási szempontból?

Örömmel mondhatom, hogy az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása kiemelkedően eredményes volt, ezt igazolja mind az elkészült zárszámadás, mind a független könyvvizsgálói jelentés. A hat önkormányzati intézmény (bölcsőde, két óvoda, Művészetek Háza, Szakorvosi Rendelő, GESZ, Polgármesteri Hivatal) fenntartása, további három állami fenntartású intézmény (két általános iskola, zeneiskola) működtetése, a társulási fenntartású Napos Oldal Szociális Központ fenntartásának részfinanszírozása, a városüzemeltetési feladatok és az összes többi kötelező feladatunk ellátása mellett jelentős beruházásokat és felújításokat is sikerült megvalósítanunk úgy, hogy végül az évet jelentős pénzmaradvánnyal zártuk. Mindeközben az önkormányzat mérleg szerinti vagyona az előző évhez képest 575,6 millió forinttal növekedett.

- Minek köszönhető ez az eredmény?

Sok összetevője van, ezért csak a nagyobbakat tudom itt felsorolni. Bevételi oldalról nézve meg kell említeni, hogy már az előző, 2014. évi gazdálkodásunk is nagyon jól sikerült, így a 2015-ös évet jelentős tartalékokkal kezdhettük (2014. évi pénzmaradvány). Jól alakult 2015-ben az iparűzési adóbevétel is: 72,7 millió forinttal több lett a tervezettnél. Kiadási oldalról nézve meg kell említeni, hogy a takarékos létszámgazdálkodásnak köszönhetően a személyi kiadásoknál 19,7 millió forint megtakarítást sikerült elérni. A dologi kiadásoknál a sikeres feladat-visszaszervezéseknek köszönhetően (főzőkonyha, temetőüzemeltetés, városgondnokság) ugyancsak jelentős megtakarítás keletkezett, amit aztán fejlesztésekre tudtunk fordítani.

- Melyek voltak az önkormányzat legnagyobb beruházásai 2015-ben?

A fő beruházásunk 2015-ben a szennyvíztisztító telep- és csatornahálózat-felújítása és bővítése volt, ami igen jelentős, kb. 95%-os Európai Uniós KEOP-pályázati támogatással valósult meg. A több éven át zajlott, összességében 1,2 milliárd forint értékű projekthez 2015. évben 508,8 millió forint pályázati támogatást és 23,5 millió forint önrésztámogatást sikerült szerezni.

Szintén kiemelkedő beruházás volt 2015-ben a Tipegő Bölcsőde megépítése saját erőből (62,1 millió forint), a bölcsőde berendezéseinek biztosítása (5,8 millió forint) és a Rákóczi utcai óvoda bővítése (13,1 millió forint) pályázati támogatással.

Mind anyagi mind erkölcsi értékét tekintve igen jelentős – saját forrású – projektként tarthatjuk számon a Betelepülési emlékmű felállítását (19 millió forint) és az azt befogadó tér, a Betelepülés tere kialakítását (13,7 millió forint).

2015-ben kezdődött el a Ponty utcai új vasúti átjáróhoz vezető szilárd burkolatú út építése (Harcsa u. – Amur u. – Ponty u.), melynek a 2015. évre eső költsége 16,9 millió forint volt. Megvalósult továbbá tavaly a Széchenyi utcai piacbódé rákötése a csatornahálózatra, a temetőben a vizesblokk kialakítása, a Fácán utca vízelvezetés és a köztemetőben új urnasírhely kialakítása.

Elkészült a felszíni vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv, illetve a temetői digitális térkép is.

Jelentős eszközbeszerzésekre is sor került, többek között a főzőkonyhán (konyhai gépek, tárgyi eszközök, ételszállítást ellátó kisbusz) és a városgondnoksági osztályon (kisteherautó, kisgépek, szerszámok).

Összességében az önkormányzat a 2015-ben 842,9 millió forint értékű beruházást valósított meg.

- Milyen felújítások történtek?

Kiemelkedő felújításként tarthatjuk számon 2015-ből a Vásár téri általános iskola tetőfelújítását (14,4 millió forint), a Templom téri általános iskola kis épületének tetőcseréjét (3,7 millió forint) és a temetőgondnoki lakás felújítását (2,6 millió forint).

- Milyen tanulságokkal szolgál a zárszámadás a jövőre nézve?

Úgy gondlom, hogy a 2015. évi zárszámadás ismét visszaigazolta az évek óta következetesen alkalmazott gazdálkodási elveink helyességét, és azt jelzi, hogy ezen az úton érdemes tovább haladni.

- A korábbi évekre (2015 előtt) a jogszabályok sűrű változása, az önkormányzatiságban állandóan változó működési feltételek voltak jellemzők. Mostanra biztosabban lehet számolni? Mi lesz jövőre vagy azután?

Nem vagyok sem jós, sem parlamenti képviselő, úgyhogy erre a kérdésre nem sokat tudok mondani. Az önkormányzat működésének és gazdálkodásának kereteit mindig a felsőbb jogszabályok, mindenekelőtt az önkormányzati törvény és az adott évi költségvetési törvény szabja meg. Mi a törvények által megszabott keretek között gazdálkodunk, s az adott mozgástéren belül igyekszünk a helyzetből a lehető legtöbbet kihozni.

- Több pályázaton való indulásról is döntött a képviselőtestület a legutóbbi ülésen. Melyek ezek, és milyen esélyekkel indul az önkormányzat?

Több pályázaton is dolgozunk mostanában, ezek közül kettőt már a képviselő-testület is tárgyalt.

Az egyik egy európai uniós KEHOP épületenergetikai pályázat, amelynek keretében a Szakorvosi Rendelő és az Attila utcai Egészségház (népszerű nevén „Liga”) energetikai korszerűsítését szeretnénk elvégezni. Tavaly már elkészítettünk egy nagyon hasonló pályázatot, de akkor a szűk határidőből fakadó kockázatok és az elérhető viszonylag alacsony támogatási arány miatt végül nem nyújtottuk be. Most hasonló célokra egy újabb pályázatot írtak ki, melyen 50-250 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás igényelhető, 50 %-os előleg-lehívási lehetőséggel. Az első beadási fordulónap 2016. június 29., akkor szeretnénk beadni a pályázatot. Ennek érdekében már ki is írtuk a feltételes közbeszerzést a kivitelező kiválasztására.

A másik jelentős pályázat, amit már tárgyalt a testület, a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” c. európai uniós VEKOP-pályázat. Ennek keretében a Fő utca-felújítás Bányatelepi irányú folytatásaként a Hősök tértől Budapest felé a városhatárig egy kerékpárutat, valamint hozzá kapcsolódóan zárt csapadékvíz-elvezető rendszert és gyalogosjárdát építenénk. Nyertes pályázat esetén az egész városon átvezető kerékpárút épülne meg ill. alakulna ki (a Hősök tere és a 10-es úti vasúti aluljáró közötti szakaszon a kerékpárosokat az alacsony forgalmú önkormányzati fenntartású utakon vezetnénk át). A pályázaton minimum 50 millió forint ill. maximum 500 millió forint támogatás igényelhető és 25 % előleg kérhető. Az első beadási forduló 2016. május 30-ig tart, addig szeretnénk a pályázatot benyújtani.

Még nem került testület elé, de már foglalkozunk a Napos Oldal Idősek Gondozóháza tetőzetének és utcai homlokzatának felújításával, a Templom téri iskola sportudvarának kialakításával valamint a Báthory utca és Szent István utca aszfaltburkolatának felújításával kapcsolatos pályázataink előkészítésével. Ezeket a pályázatokat május végéig szeretnénk benyújtani.

Bízom abban, hogy ezek a pályázatok, ill. az év során beadandó további pályázataink eredményesek lesznek, és az előző évekhez hasonlóan újabb jelentős összegeket tudunk szerezni városfejlesztési projektjeink megvalósításához.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)