Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2016. évi I. közgyűlés (2016. 02. 18.)

2016-02-21

Február 18-án tartotta idei első közgyűlését a Vörösvárért Közéleti Egyesület. Többen nem tudtak eljönni az influenza járvány miatt, de a részvétel így is 62,5 %-os volt.

Az első napirendi pont a 2015. évi zárszámadás volt. Gromon István elnök tételesen ismertette a 2015. évi kiadásokat és bevételeket. Kiemelte, hogy az egyesület a tavalyi évben az előző évi pénzmaradványból ill. a tagság külön befizetéséből 100.000 forinttal támogatta a Betelepülési emlékmű létrehozását. A zárszámadást a tagság egyhangúlag elfogadta.

A második napirendi pont a 2016. évi költségvetés volt. Az elnök ismertette a várható tagdíjbevételek összegét, valamint a várható főbb kiadásokat (bankköltség, koszorúzások, Vörösvári Összefogás Napja). A tagság javaslatára a költségvetésbe bekerült a kiadások közé az elhasználódott, megkopott pólók helyett új egyesületi pólók készítésének költsége.

A következő napirend a 2016. évi munkaterv elfogadása volt. Az elnök ismertette az előzetesen írásban kiküldött munkatervet. Kiemelte, hogy a Vörösvári Napok az idén első alkalommal a bányatavak környékén lesz megrendezve. A terület rendezése már megkezdődött, s a következő hónapokban tovább folytatódik. A tagság javaslatára a tavaszi és az őszi egyesületi kirándulások időpontja mellé egy esőnap is ki lesz jelölve.

A negyedik napirendi pontban tagfelvételre kerül sor.

Az ötödik napirendi pont keretében Gromon István elnök beszámolt az előző közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről.
Elmondta, hogy az egyesület módosított alapszabályát 2016. január 06-án postára adták. A tértivevényt a Budapest Környéki Törvényszék 2016. január 11-én leigazolta. Határozatot még nem kaptunk, ez nem is várható 3 hónapon belül.
Bejelentette, hogy az önkormányzat február 11-én elfogadta a 2016. évi költségvetését. Részletesen ismertette a tervezett fejlesztéseket, például: új fizikoterápiai rendelő kialakítása a Fő u. 122-ben, a Fő utca felújítás folytatása saját erőből a Hősök terétől a CBA-ig, az önkormányzati főzőkonyha teljes felújítása és korszerűsítése, gyalogátkelők kialakítása a Kisfaludy utcában és a Csobánkai utcában, útépítések a vasútállomás és a vasúti megállóhelyek megközelítésére, járdaépítések a Bányatelepen, újabb utak burkolása a városi temetőben, új eszközök, gépek és haszongépjárművek beszerzése a Városgondnokság részére stb. A költségvetés mindezek fedezete mellett jelentős tartalékokkal is rendelkezik. Ezek egy részéből koncepciótervek, engedélyes tervek, kiviteli tervek készülnek a következő évek fejlesztéseinek magalapozására ill. a pályázati lehetőségekre való felkészülés jegyében.
A tagság a napirend keretében hosszabban mérlegelte egy esetleges városi térfigyelő rendszer kiépítésének lehetséges előnyeit, hátrányait, hasznát, költségeit. A tagok többsége inkább az előnyöket hangsúlyozta.

A főbb napirendek megtárgyalása után sor került a 2016. I. félévi tagdíjak befizetésére, majd az Egyebek napirendi pont keretében a tagság eszmecserét folytatott több aktuális közéleti kérdésről.

A közel négyórás ülés végén az elnök mindenkinek megköszönte a részvételt, felhívta a figyelmet a március 15-i ünnepségre, majd bezárta az ülést.