Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, KÖZBIZTONSÁG, ÚTTERVEZÉS, PARTNERKAPCSOLATOK (2016.02.21.)

2016-02-21

Interjú Gromon István polgármesterrel

 - Úgy tudjuk, hogy törvényi változások miatt most már 80 literes a legkisebb választható kukaméret azok számára, akik nem egyedülállók. Így van ez Vörösváron is?

Nem, nincs így, Pilisvörösváron a 60 literes gyűjtőedény is választható. A gyűjtőedényzet-használat kérdésében ugyanis nemcsak a vonatkozó kormányrendelet előírásait kell alkalmazni, hanem figyelembe kell venni a közbeszerzési törvényt, valamint az önkormányzat és a szolgáltató között közbeszerzési eljárás alapján létrejött szolgáltatási szerződésében és a helyi köztisztasági rendeletben foglaltakat is.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet szerint a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. A rendelet ezen belül bármely természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke „a 80 litert nem haladja meg”. Mivel városunkban a helyi köztisztasági rendelet a választható szabványos gyűjtőedény legkisebbjét 60 literben határozta meg, nálunk ez az edényméret ma is szabályos, és jogosan használható.

Sajnos, szolgáltató Zöld Bicske Kft. mindezek ellenére nem akarja elfogadni a 60 literes edények használatát. Pedig köteles lenne, mert egy közbeszerzési eljárás nyerteseként szerződött az önkormányzattal a kommunális hulladék elszállítására, s az ajánlati dokumentáció része volt a településen használt edényzetek űrmérték szerinti megoszlása. A szolgáltató tehát tudatában volt az ajánlatadáskor annak, hogy mire vállalkozik.

Önkormányzatunk a polgárok érdekeinek védelmében a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához fordult állásfoglalásért. A Fogyasztóvédelmi Főosztály önkormányzatunknak adott igazat, és kötelezte a Zöld Bicske Kft.-t arra, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint tegyen eleget a közszolgáltatói kötelezettségének, azaz: a fogyasztókkal megkötött egyedi szerződésekben választási lehetőségként egységesen tegye lehetővé a pilisvörösvári lakosság számára a szabványos 60 literes gyűjtőedény – mint lehetséges alternatíva – használatát is.

Ezt megírtuk a szolgáltatónak, és felszólítottuk, hogy egy hónapon belül tegyen eleget szerződéses kötelezettségüknek a fentiek szerint. Jeleztük azt is, hogy ha ez nem történik meg, akkor kénytelenek leszünk jogi útra terelni a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik elmulasztásának kérdését.

- Mi a gyakorlati teendője annak, aki kevés hulladékot termel, és 60 literes gyűjtőedényzetet szeretne használni?

Azok, akik eddig is, évek óta 60 literes gyüjtőedényt használtak, és elfért az ingatlanukon keletkezett hulladék az általuk választott 60 literes gyűjtőedénybe, azok a jövőben is jogosan használhatják a 60 literes edényt. Legrosszabb esetben a szolgáltató 80 literre vonatkozó számlát küld majd, de ilyen árat a közbeszerzési pályázatban a Zöld Bicske Kft. nem jelölt meg, tehát ez esetben szabálytalan lesz a számlája. Az ilyen ingatlantulajdonos ugyanis csak a 60 literes díj megfizetésére kötelezhető.

Amennyiben váltani akar az ingatlanhasználó 120 literről 60 literre, vagy új szerződő jelentkezik, akkor valószínűleg nem szerződik vele a Zöld Bicske Kft. a hibás törvényértelmezése miatt. Illetve lehet, hogy 80 literre szerződnek, de ez sem felel meg a Közszolgáltatási szerződésnek. (A 60 literes ajánlati árból számított 80 literes ár egyébként nettó 1695 Ft/negyedév, azaz bruttó 2153 Ft/negyedév lehetne.)

Aki 120 literről vagy 60 literről 80 literre vált, vagy szerződik, annak természetesen ilyen méretű edényzetről is gondoskodnia kell. Új, illetve használt edényzet több helyen is beszerezhető, például áruházakban, mezőgazdasági boltokban.

- Mi most a helyzet a lakosság és a szolgáltató közötti szerződéssel?

A 2015. február 23-án aláírt Közszolgáltatási szerződés szerint a szolgáltató köteles az ingatlantulajdonsokkal egyedi szerződést kötni. Erre kötelezte őt a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya is, a PEO/001/02896-5/2015 számú határozatában. A szerződéskötési és egyéb kötelezettségeire többször felhívtuk a szolgáltató figyelmét (korrekt tájékoztatás az általános szerződési feltételektől, a lomtalanításról, a szelektív zsákok biztosításának módjáról és az aktuális hulladéknaptárról, valamint az eddig elmaradt, de a szerződés alapján járó ingyenes zsákok pótlásáról) – legutóbb a január 25-én kelt levelemben. Erre a levelemre hivatalos választ még nem kaptam.

- A Képviselő-testület úgy határozott, hogy bruttó 5 millió Ft fedezetet biztosít a Pilisvörösváron szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak munkavégzéséhez szükséges szolgálati gépkocsi megvásárlására. Miért született ez a döntés?

A két pilisvörösvári körzeti megbízott rendőr (KMB-sek) jelenleg a Pilisi Medence Közbiztonságáért Alapítvány által vásárolt, Pilisszentiván Község Önkormányzatának tulajdonában lévő gépkocsival látja el szolgálati feladatait. Ez az autó jelenleg 9 éves, 150.000 km-t futott, s viszonylag megkímélt állapotban van. Egy országos rendőrfőkapitányi utasítás alapján azonban a rendőrség haszonbérben csak olyan gépkocsit üzemeltethet, ami 3 évnél nem idősebb és 100.000 km-nél nem futott többet. Ezen értékhatárok felett az autót csak az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyével, indokolt esetben lehet tovább üzemeltetni, s az engedélyt háromévenként meg kell újítani. Az engedély megújítása ebben az évben lesz újra esedékes. Amennyiben a gépkocsi nem kapja meg a további használati engedélyt az ORFK-tól, akkor Pilisvörösváron a két körzeti megbízottnak nem lesz gépkocsija, amivel elláthatná a szolgálatát.

Koczka Gábor őrsparancsnok úr 2015. november 30-án kelt levelében azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a gépkocsi cseréjéhez egy új gépkocsi vásárlásával járuljon hozzá. – Őrsparancsnok úr a korábbi években is felvetette már ezt a problémát, de mivel a közbiztonság fenntartása egyértelműen állami feladat volt, az önkormányzat ezt a terhet nem vállalta magára. A 2012. január 1-jén hatályba lépett új önkormányzati törvény azonban kimondja, hogy „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a „közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.”

A jogszabály nem határozza meg közelebbről ennek a közreműködésnek a lényegét, mértékét, módját, így nem lehet egyértelműen válaszolni arra a kérdésre, hogy az önkormányzat köteles-e eleget tenni a rendőrség kérésének vagy sem. A jelenlegi magyarországi helyzet alapján azonban valószínűsíthető, hogy ha a képviselő-testület nem támogatná a rendőrség kérését, és az ORFK pedig nem hosszabbítaná meg a jelenlegi gépjármű használati engedélyét, akkor a Pilisvörösváron szolgálatot teljesítő két körzeti megbízott alapvető munkaeszköz nélkül maradna, ez pedig Pilisvörösvár közbiztonságát erősen veszélyeztetné.

Mindezek miatt a Képviselő-testülete úgy döntött, hogy bruttó 5 millió Ft fedezetet biztosít a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsén szolgálatot teljesítő két körzeti megbízott munkavégzéséhez szükséges legalább 100 lóerős, 5 személyes, benzinüzemű, téli gumikkal is felszerelt, kombi vagy terepjáró szolgálati gépkocsi megvásárlására. A megvásárolandó szolgálati gépkocsit Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse részére haszonbérletbe adja, kizárólag a pilisvörösvári körzeti megbízottak munkavégzésére.

- Tanulmányterv készül egy Pilisvörösvár – Solymár – Pilisszentiván közötti összekötő út létrehozására. Mikor merült fel ez ötlet?

Ennek az útnak a gondolata Pilisszentivánon vetődött fel, már sok évvel ezelőtt. Pilisszentiván Község Önkormányzata akkor egy tanulmánytervet is készíttetett ennek az útnak a megépítési lehetőségeiről. Aztán éveken át az a téma nem volt napirenden, de most, hogy a Budapest-Esztergom vasútkorszerűsítés keretében Szentiván és Vörösvár határán létrejött a Vörösvárbánya nevű új vasúti megállóhely, ez a gondolat újra aktuális lett, mert ez az út nagyban megkönnyítené a szentivániaknak az új vasúti megállóhely elérését. Ugyanakkor Vörösváron is van igény az út megépítésére, mert sok vörösvári indul reggelenként abban az irányban munkába, iskolába, és sokat jelentene, ha nem kellene a városközponton keresztül, kerülővel indulni a reggeli csúcsforgalomban. Ugyanez a helyzet természetesen hazafelé is. Solymárról szintén sok ember jár rendszeresen Vörösvárra, nekik is jó lenne egy ilyen „menekülő” vagy „kis elkerülő” út.

- Hol fog vezetni a tervek szerint ez az út?

Az elképzelések szerint az út a Vörösvárbánya vasúti átjárótól indulna, majd követve a vasút nyomvonalát, keresztezné az Aranyhegyi-patakot, rácsatlakozna a Solymár és Pilisszentiván közötti iparterületen lévő jelenlegi magánútra, s arról félúton kicsatlakozna a Pilisszentivánt és Solymárt összekötő útra. A pontos nyomvonal természetesen a tervezési folyamat közben alakulna ki.

- Hogy oszlanak meg a költségek a települések között?

A három önkormányzat megállapodott abban, hogy közös finanszírozásban elkészíttetünk egy tanulmánytervet az út megépítésére. Ajánlatokat kértünk be a tanulmányterv elkészítésére, s a nyertes ajánlatban szereplő 990.000 Ft + ÁFA tervezési díjat a három önkormányzat 1/3 – 1/3 arányban finanszírozza.

- Hogy áll most a tervezés?

A tervezés még nem kezdődött meg, jelenleg a szerződés előkészítése folyik. A szerződés megkötése után mintegy háromhónapos tervezési időszak következik.

- Várhatóan mikor lesz a tervekből út?

Ha elkészül a tanulmányterv, akkor annak megállapításait, az esetleges alternatívák előnyeit és hátrányait mérlegelni kell, s a felmerülő kérdésekben közösen dönteni kell. Ha ezen túl leszünk, akkor el kell majd készíttetni a kiviteli szintű engedélyes terveket is. A kiviteli tervnek része lesz a tervező költségbecslés, s akkor fogjuk látni, hogy mennyibe kerülne ennek az útnak a megépítése. Ha már ismerjük majd a költségeket, akkor lehet komolyan gondolkodni arról, hogy a három önkormányzat mikor és hogyan tud forrást teremteni a kivitelezésre. Mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy az út reálisan leghamarabb két-három év múlva épülhet meg. Mindenesetre nagyon bíztatónak tartom azt a korrekt, konstruktív, baráti együttműködést, amely a három önkormányzat között ebben az ügyben elindult.

- Elfogadta az idei partnerkapcsolati tervet a képviselőtestület. Milyen közös események várhatóak idén a testvértelepülésekkel?

Július 23-tól 30-ig a TRINA-projekt második ciklusa keretében nálunk tartja szokásos egyhetes zenei táborát a Gerstetten, Vörösvár és Cebazat zeneiskolai tanulóiból álló TRINA Orchestra. A hagyományos TRINA-koncert július 29-én lesz. Ehhez kapcsolódva ünnepeljük majd meg Vörösváron a Gerstettennel 1996-ban létesített hivatalos testvérvárosi kapcsolat meglapításának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy 50 fős gerstetteni delegáció, valamint egy kisebb gröbenzelli, wehrheimi és borszéki delegáció is érkezik Vörösvárra. Szeptember végén ugyanezt a jubileumot Gerstettenben is megünnepeljük, egybekapcsolva a Német Nemzetiségi Fúvószenekar ottani szereplésével, ill. a Német Egység Napjának közös megünneplésével. Ezelőtt egy héttel, szeptember 23-án a Gröbenzelli Kertbarát Kör (Gartenbauverein Gröbenzell e. V.) érkezik Vörösvárra a Szüreti felvonulásra, Dieter Rubenbauer korábbi gröbenzelli polgármester, jelenlegi kertbarátköri elnök vezetésével. A vendégeket a vörösvári kertbarátok látják majd vendégül.

- Mennyibe kerül ezeknek a találkozóknak a megrendezése? Hogyan történik ezeknek a finanszírozása?

Amennyire csak lehet, igyekszünk az ilyen programokat pályázati forrásokból finanszírozni. Tavaly például 5 millió forintot nyertünk a Betelepülési emlékműavatással kapcsolatos testvérvárosi találkozó lebonyolítására. Az idén is már három pályázatot nyújtottunk be a TRINA-találkozó ill. a gerstetteni jubileumi rendezvények finanszírozására. A költségeket minimum 3 millió forintra becsüljük, s ezt fele-fele arányban közösen finanszírozzuk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Ha tudunk pályázati támogatást szerezni, akkor természetesen gazdagabb programokat tervezünk, ha nem, akkor szerényebbeket. De remélem, hogy lesz támogatás, s akkor a korábbi évekhez hasonló szép testvérvárosi rendezvényekkel tudjuk megörvendeztetni mind a vörösvári polgárokat, mind a testvérvárosokból érkező barátainkat, vendéginket.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)