Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Gromon István polgármester reagálása a Csak akarni kellene c. írásra

2014-08-27

A cikkben megfogalmazott felvetések, javaslatok között van néhány olyan, ami megfontolásra érdemes, ezért egy helyszíni bejárás keretében a műszaki osztály munkatársaival újra megvizsgáltuk, hogy melyek azok a hibák, problémák, amelyeknek a kijavítását, megoldását a beruházótól ill. a kivitelezőtől jogosan kérhetjük, ill. mik azok a fejlesztések, amik a gyalogos közlekedés szempontjából az érintett területen megvalósíthatók.

A bejáráson ill. a helyszínrajz alapján megállapítottuk, hogy a kialakítani javasolt gyalogút (jelenleg kitaposott ösvény) hosszának döntő részében (kb. kétharmadában) MÁV területen halad (a vasúti pálya ívét követve), egy kisebb (kb. egyharmadnyi) részben magánterületen halad, s csupán minimális mértékben, néhány méternyi területen vezet önkormányzati tulajdonú területen.

Amennyiben a MÁV kezelésében lévő, állami tulajdonú telken szeretnénk a kialakítani a gyalogos nyomvonalat, ahhoz a kezelő (MÁV) és a tulajdonos (Magyar Állam) hozzájárulása szükséges.

A MÁV szakembereivel a napokban lefolytatott előzetes egyeztetés értelmében a MÁV saját területén csak azzal a feltétellel adhatja meg a kezelői hozzájárulást, ha a közvilágítás az előírások szerint megoldott, és a gyalogosok biztonsága érdekében a vasút felől korláttal vagy kerítéssel el van elkerítve a gyalogos útvonal. A vasút tengelyétől számított 50 méteren belül akkor is meg kell kérni a MÁV hozzájárulását, ha magánterületeken szeretnénk biztosítani a gyalogos közlekedést, s a MÁV a balesetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében ebben az esetben is feltételeket szabhat.

Az Önkormányzat, mint hivatalos szerv csak szabályosan alakíthat ki gyalogos közlekedésre szánt útvonalat. Szabályos közvilágítás kiépítése nélkül és védőkorlátok telepítése nélkül, egy egyszerű murvázással és egy nem szabványos világítással az önkormányzat azt venné magára, hogy ha bármilyen baleset történik az érintett nyomvonalon, akkor azért anyagilag és jogilag is felelősségre vonható lenne. (Jelenleg az emberek saját felelősségükre közlekednek a területen.) Az önkormányzat megvizsgálja, hogy hogyan lehet a legkedvezőbb feltételekkel, de szabályosan és törvényesen kialakítani a gyalogos közlekedés útvonalát.

Kérem, a cikkírót, hogy hasonló közérdekű javaslataival a jövőben forduljon közvetlenül az önkormányzathoz, így sokkal hatékonyabban tudjuk panaszait orvosolni, javaslatait munkánk során figyelembe venni.

Gromon István polgármester