Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Pályázati felhívás köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére

2014-07-27

(28/2014. (III.06.) Kt. sz. határozat alapján) a Pilisvörösvárra 325 évvel ezelőtt történt betelepülés emlékére köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére

„BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ”

I. A pályázat témája:

Betelepülési emlékmű megtervezése (grafikán és plasztikus formában) és elkészítése  az első német telepesek Vörösvár (nemzetiségi nevén Werischwar, 1901-től hivatalosan Pilisvörösvár) községbe való megérkezésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulója alkalmából a Városháza előtti Fő térre vagy a Templom térre.

Vörösvár község már a török időkben is létezett, a törökök „Kizil hiszár palankaszi”-nak, azaz Vörös Vár Palánka-nak nevezték. A török idők végére azonban Vörösvár teljesen elnéptelenedett. A budai apácák 1683-ban kelt feljegyzéséből megtudjuk, hogy: „Vörösvár első postamestere a hitben elhunyt Huszár István lett, addig rajta és a családján kívül senki sem lakott ott.” Az 1688. február 12-én a bécsi udvari kamara számára készített leírásban Vörösvárról a következőt olvashatjuk: „… Vörösvár hosszú évek óta teljesen le van rombolva, puszta falu… ahol a törököknek palánkjuk volt.”

Buda visszafoglalása (1686) és a törökök kiűzése után az akkori földesúr, Csáky László Schwarzwaldból (Fekete-erdőből) sváb parasztokat kért.

Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza c. könyve alapján a betelepülés első eseményei a következők voltak:

-        1689. kora tavaszán a budai városi elöljáróságra egy 1689. február 12-én kelt írás érkezett a német lovagi rend commenturi tartományának hohenfelsi uradalmából Matthias Hürlemann (vagy Hierlemann) jobbágy alattvaló és annak hajadon nővére nevében Mahlspüren faluból (ma a badeni völgy, konstanzi kerület), amelyben kérdezték, hogy is állnak a dolgok a szántóföldek, rétek és szőlőkertek ingyenes elosztásának ügyében. Kénytelenek ugyanis a francia fosztogatások, a sok hadisarc és a bajor népek átvonulása következtében beköszöntött drága idők miatt kivándorolni és kenyerüket más országokban megkeresni. Buda királyi fő- és székváros elöljárósága 1689. március 18-án azt válaszolja Matthias Hürlemann-nak, hogy nemcsak a telkeket kapja ingyen, hanem még több segítséget is kap. Ez után az elöljáróság felszólítja még Hürlemannt, hogy erről tájékoztassa a szomszédait, és ösztönözze őket is a kivándorlásra (1704. május 4-én meghalt). Később megtalálták, mint Vörösvár kilencedik betelepülőjét.

-        1689. július 4-én 4 család érkezett egy települési szerződéssel. A szerződés szabad utazást biztosított és letelepedést Vörösváron: „Szerződés Buda 1689. július 4-én. Mely szerint jelen svábországi parasztok, négy családban lévén, Vörös Várra menvén ott letelepedni szándékoznak.”

-        Waldsteig-ből (Oberndorf, Sigmaringen körzete) 1690. augusztus 21-én elbocsáttatott Martin Schmidt.

-        1692. szeptember 25-én kapta meg Sylvester Mannherz napszámos, mint egy népes család feje, a Sigmaringen melletti Tafertsweilerben az elbocsátást.

-        A Walburga Metzgerrel házas Georg Keesst 1692. szeptember 12-én bocsátották el Obermarchtalból Magyarországra; Vörösváron telepedett le.

-        Felix Hansefratz, aki Endermettingenből érkezett, 1693-ban 12 aranyat fizetett a stühlingeni járadékhivatalnak megváltásként.

A betelepülés a Duna mentén közúton, ponyvás kocsikkal ill. a Dunán „ulmi tutajokkal” (ulmer Schachtel) történt.  Az „ulmi skatulyák” Ulmból indultak, és a császárvárosig,  Bécsig közlekedtek.  

A Vörösvárra betelepülők katolikus vallásúak voltak. 1692-ben alakult meg a római katolikus plébánia, az egyházi anyakönyvek az 1693-as esztendővel kezdődnek. 1696-ban a faluban 64 német és 2 magyar gazda lakott.

II. A pályázat kiírója:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

III. A pályázat jellege:

nyilvános pályázat

IV. A pályázat célja:

A betelepülés Pilisvörösvár történelmében meghatározó mozzanat. A betelepülés 325. évfordulójára a kiíró egy olyan műalkotást kíván elhelyezni a Templom téren vagy a Fő téren, amely méltó emléket állít a XVII. századvégi német betelepülőknek, akik a települést alapították, s akiktől a település jelenlegi lakosságának többsége származik. A kiíró olyan műalkotást kíván elhelyezni a város szívében, amely magas művészi színvonalon ábrázolja a betelepülés történelmi pillanatait, emeli környezetének fényét, és a település önazonosságának jelképévé válhat.

V. A képzőművészeti alkotásra vonatkozó útmutató:

Helyszín: Pilisvörösvár, Fő tér 1. vagy Templom tér

Méret: legalább 1 méter x 2,5 méter befoglalású

Anyag: bronz, kő

Előállítási költség: a pályázó ajánlatában adja meg, hogy az általa megtervezett emlékmű elkészítését mennyiért vállalja, beleértve a felállítás és az elhelyezés költségeit és az alkotás helyszínre szállításának költségét is.

Az alkotáson írásban is meg kell jeleníteni, hogy a Pilisvörösvárra történő német betelepülés 325. évfordulójának állít emléket.

A pályázattal kapcsolatban további információt Gromon István polgármestertől (Tel: 06-26-330-410), illetve Kálmán Kinga főépítésztől (Mb: +36 (30) 2280264) lehet kérni.

VI. A pályázat díjazása:

A Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megvalósításra kiválasztott pályamű alkotója elnyer az emlékmű elkészítésének jogát az ajánlatban szereplő áron.

VII. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

1. a pályázó adatai, elérhetősége (név, cím, telefon, e-mail).

2. az alkotás (emlékmű, szobor) bemutatása grafikán, látványterven és plasztikus formában; legalább 1:10 arányban, tetszés szerinti anyagból,

3. elhelyezési tervvázlat, valamint az alkotás montírozása a helyszínre, legalább 2 darab A/3-s, és 4 darab A/4-s léptékű fotó vagy számítógépmontázs formájában,

4. műleírás, a felszerelés/beépítés/ felállítás módjával kiegészítve,

5. részletes kivitelezési költségbecslés, árajánlat,

6. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a kihelyezésre alkalmas emlékmű elkészítését legkésőbb 2015. július 4. napjáig (az első négy betelepülő család megérkezésének évfordulója),

VIII. A pályázati anyag leadásának helye és ideje:

Hely: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., Iktató

Határidő: 2014. május 31.

Postai feladás esetén a küldeménynek ezen időintervallumon belül kell beérkeznie, késedelem igazolására nincs lehetőség.

IX. A pályaművek elbírálása, első körös eredményhirdetés:

A beérkezett alkotások közül az eseményhez, a helyhez, a környezethez leginkább igazodó alkotás kiválasztása érdekében a beérkezett pályaműveket Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságának valamint a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és külsős szakértői vélemények figyelembe vételével értékeli, és legkésőbb 2014. június 30-ig, a kivitelezési költségek figyelembe vételével kiválasztja a három legjobb alkotást.

Akkor minősül bírálatra alkalmasnak a benyújtott alkotás, ha a pályázatban a pályázati kiírás VII. pontjában írt valamennyi melléklet az ott megjelölt formában hiánytalanul rendelkezésre áll, valamint ha a pályamű a kiírásban szereplő egyéb kritériumoknak (különös tekintettel a IV. és V. pontban foglaltakra) megfelel.

A legjobb három alkotás bruttó 100.000.- Ft, azaz százezer forint díjat kap.

A bírálati szempontok:

-        a mű szépsége, kifejezőereje,

-        az alkotás történelmi hitelessége,

-        az alkotás környezetbe illeszkedése,

-        az anyag megfelelősége,

-        előállítási költség.

A Képviselő-testület által kiállított három legjobb alkotás 2014. augusztus 20-ig közszemlére kerül a Pilisvörösvár Város Önkormányzat által fenntartott Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár Fő u. 127. sz. alatti épületében.

A végső eredmény kihirdetésére 2014. december 31. napjáig kerül sor, mely döntést Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete hozza meg.

A pályázat eredményéről a kiíró írásos értesítést küld a pályázók számára. Az eredményhirdetést követő 14 munkanapon belül lehet a benyújtott alkotásokat (maketteket) átvenni, illetve elszállítani; ezt követően a pályaműveket a kiíró sajátjának tekinti.

A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

Pilisvörösvár, 2014. február 26.

Gromon István  polgármester


Pályázati felhívás

köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére

(28/2014. (III.06.) Kt. sz. határozat alapján)

a Pilisvörösvárra 325 évvel ezelőtt történt betelepülés emlékére

köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére

„BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ”

 

I. A pályázat témája:

Betelepülési emlékmű megtervezése (grafikán és plasztikus formában) és elkészítése  az első német telepesek Vörösvár (nemzetiségi nevén Werischwar, 1901-től hivatalosan Pilisvörösvár) községbe való megérkezésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulója alkalmából a Városháza előtti Fő térre vagy a Templom térre.

Vörösvár község már a török időkben is létezett, a törökök „Kizil hiszár palankaszi”-nak, azaz Vörös Vár Palánka-nak nevezték. A török idők végére azonban Vörösvár teljesen elnéptelenedett. A budai apácák 1683-ban kelt feljegyzéséből megtudjuk, hogy: „Vörösvár első postamestere a hitben elhunyt Huszár István lett, addig rajta és a családján kívül senki sem lakott ott.” Az 1688. február 12-én a bécsi udvari kamara számára készített leírásban Vörösvárról a következőt olvashatjuk: „… Vörösvár hosszú évek óta teljesen le van rombolva, puszta falu… ahol a törököknek palánkjuk volt.”

Buda visszafoglalása (1686) és a törökök kiűzése után az akkori földesúr, Csáky László Schwarzwaldból (Fekete-erdőből) sváb parasztokat kért.

Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza c. könyve alapján a betelepülés első eseményei a következők voltak:

-        1689. kora tavaszán a budai városi elöljáróságra egy 1689. február 12-én kelt írás érkezett a német lovagi rend commenturi tartományának hohenfelsi uradalmából Matthias Hürlemann (vagy Hierlemann) jobbágy alattvaló és annak hajadon nővére nevében Mahlspüren faluból (ma a badeni völgy, konstanzi kerület), amelyben kérdezték, hogy is állnak a dolgok a szántóföldek, rétek és szőlőkertek ingyenes elosztásának ügyében. Kénytelenek ugyanis a francia fosztogatások, a sok hadisarc és a bajor népek átvonulása következtében beköszöntött drága idők miatt kivándorolni és kenyerüket más országokban megkeresni. Buda királyi fő- és székváros elöljárósága 1689. március 18-án azt válaszolja Matthias Hürlemann-nak, hogy nemcsak a telkeket kapja ingyen, hanem még több segítséget is kap. Ez után az elöljáróság felszólítja még Hürlemannt, hogy erről tájékoztassa a szomszédait, és ösztönözze őket is a kivándorlásra (1704. május 4-én meghalt). Később megtalálták, mint Vörösvár kilencedik betelepülőjét.

-        1689. július 4-én 4 család érkezett egy települési szerződéssel. A szerződés szabad utazást biztosított és letelepedést Vörösváron: „Szerződés Buda 1689. július 4-én. Mely szerint jelen svábországi parasztok, négy családban lévén, Vörös Várra menvén ott letelepedni szándékoznak.”

-        Waldsteig-ből (Oberndorf, Sigmaringen körzete) 1690. augusztus 21-én elbocsáttatott Martin Schmidt.

-        1692. szeptember 25-én kapta meg Sylvester Mannherz napszámos, mint egy népes család feje, a Sigmaringen melletti Tafertsweilerben az elbocsátást.

-        A Walburga Metzgerrel házas Georg Keesst 1692. szeptember 12-én bocsátották el Obermarchtalból Magyarországra; Vörösváron telepedett le.

-        Felix Hansefratz, aki Endermettingenből érkezett, 1693-ban 12 aranyat fizetett a stühlingeni járadékhivatalnak megváltásként.

A betelepülés a Duna mentén közúton, ponyvás kocsikkal ill. a Dunán „ulmi tutajokkal” (ulmer Schachtel) történt.  Az „ulmi skatulyák” Ulmból indultak, és a császárvárosig,  Bécsig közlekedtek.  

 

A Vörösvárra betelepülők katolikus vallásúak voltak. 1692-ben alakult meg a római katolikus plébánia, az egyházi anyakönyvek az 1693-as esztendővel kezdődnek. 1696-ban a faluban 64 német és 2 magyar gazda lakott.

 

II. A pályázat kiírója:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

 

III. A pályázat jellege:

nyilvános pályázat

 

IV. A pályázat célja:

A betelepülés Pilisvörösvár történelmében meghatározó mozzanat. A betelepülés 325. évfordulójára a kiíró egy olyan műalkotást kíván elhelyezni a Templom téren vagy a Fő téren, amely méltó emléket állít a XVII. századvégi német betelepülőknek, akik a települést alapították, s akiktől a település jelenlegi lakosságának többsége származik. A kiíró olyan műalkotást kíván elhelyezni a város szívében, amely magas művészi színvonalon ábrázolja a betelepülés történelmi pillanatait, emeli környezetének fényét, és a település önazonosságának jelképévé válhat.

 

V. A képzőművészeti alkotásra vonatkozó útmutató:

 

Helyszín: Pilisvörösvár, Fő tér 1. vagy Templom tér

 

Méret: legalább 1 méter x 2,5 méter befoglalású

 

Anyag: bronz, kő

 

Előállítási költség: a pályázó ajánlatában adja meg, hogy az általa megtervezett emlékmű elkészítését mennyiért vállalja, beleértve a felállítás és az elhelyezés költségeit és az alkotás helyszínre szállításának költségét is.


Az alkotáson írásban is meg kell jeleníteni, hogy a Pilisvörösvárra történő német betelepülés 325. évfordulójának állít emléket.


A pályázattal kapcsolatban további információt Gromon István polgármestertől (Tel: 06-26-330-410), illetve Kálmán Kinga főépítésztől (Mb: +36 (30) 2280264) lehet kérni.

 

VI. A pályázat díjazása:

A Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megvalósításra kiválasztott pályamű alkotója elnyer az emlékmű elkészítésének jogát az ajánlatban szereplő áron.

 

VII. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

1.     a pályázó adatai, elérhetősége (név, cím, telefon, e-mail).

2. az alkotás (emlékmű, szobor) bemutatása grafikán, látványterven és plasztikus formában; legalább 1:10 arányban, tetszés szerinti anyagból,

3. elhelyezési tervvázlat, valamint az alkotás montírozása a helyszínre, legalább 2 darab A/3-s, és 4 darab A/4-s léptékű fotó vagy számítógépmontázs formájában,

4. műleírás, a felszerelés/beépítés/ felállítás módjával kiegészítve,

5. részletes kivitelezési költségbecslés, árajánlat,

6. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a kihelyezésre alkalmas emlékmű elkészítését legkésőbb 2015. július 4. napjáig (az első négy betelepülő család megérkezésének évfordulója),


VIII. A pályázati anyag leadásának helye és ideje:

Hely: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., Iktató

Határidő: 2014. május 31.

Postai feladás esetén a küldeménynek ezen időintervallumon belül kell beérkeznie, késedelem igazolására nincs lehetőség.

 

IX. A pályaművek elbírálása, első körös eredményhirdetés:

A beérkezett alkotások közül az eseményhez, a helyhez, a környezethez leginkább igazodó alkotás kiválasztása érdekében a beérkezett pályaműveket Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságának valamint a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és külsős szakértői vélemények figyelembe vételével értékeli, és legkésőbb 2014. június 30-ig, a kivitelezési költségek figyelembe vételével kiválasztja a három legjobb alkotást.

Akkor minősül bírálatra alkalmasnak a benyújtott alkotás, ha a pályázatban a pályázati kiírás VII. pontjában írt valamennyi melléklet az ott megjelölt formában hiánytalanul rendelkezésre áll, valamint ha a pályamű a kiírásban szereplő egyéb kritériumoknak (különös tekintettel a IV. és V. pontban foglaltakra) megfelel.

A legjobb három alkotás bruttó 100.000.- Ft, azaz százezer forint díjat kap.A bírálati szempontok:

-        a mű szépsége, kifejezőereje,

-        az alkotás történelmi hitelessége,

-        az alkotás környezetbe illeszkedése,

-        az anyag megfelelősége,

-        előállítási költség.


A Képviselő-testület által kiállított három legjobb alkotás 2014. augusztus 20-ig közszemlére kerül a Pilisvörösvár Város Önkormányzat által fenntartott Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár Fő u. 127. sz. alatti épületében.


A végső eredmény kihirdetésére 2014. december 31. napjáig kerül sor, mely döntést Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete hozza meg.

 

A pályázat eredményéről a kiíró írásos értesítést küld a pályázók számára. Az eredményhirdetést követő 14 munkanapon belül lehet a benyújtott alkotásokat (maketteket) átvenni, illetve elszállítani; ezt követően a pályaműveket a kiíró sajátjának tekinti.


A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.


Pilisvörösvár, 2014. február 26.


                                                                                   Gromon István

  polgármester

 

Pályázati felhívás

köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére

(28/2014. (III.06.) Kt. sz. határozat alapján)

a Pilisvörösvárra 325 évvel ezelőtt történt betelepülés emlékére

köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére

„BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ”

 

I. A pályázat témája:

Betelepülési emlékmű megtervezése (grafikán és plasztikus formában) és elkészítése  az első német telepesek Vörösvár (nemzetiségi nevén Werischwar, 1901-től hivatalosan Pilisvörösvár) községbe való megérkezésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulója alkalmából a Városháza előtti Fő térre vagy a Templom térre.

Vörösvár község már a török időkben is létezett, a törökök „Kizil hiszár palankaszi”-nak, azaz Vörös Vár Palánka-nak nevezték. A török idők végére azonban Vörösvár teljesen elnéptelenedett. A budai apácák 1683-ban kelt feljegyzéséből megtudjuk, hogy: „Vörösvár első postamestere a hitben elhunyt Huszár István lett, addig rajta és a családján kívül senki sem lakott ott.” Az 1688. február 12-én a bécsi udvari kamara számára készített leírásban Vörösvárról a következőt olvashatjuk: „… Vörösvár hosszú évek óta teljesen le van rombolva, puszta falu… ahol a törököknek palánkjuk volt.”

Buda visszafoglalása (1686) és a törökök kiűzése után az akkori földesúr, Csáky László Schwarzwaldból (Fekete-erdőből) sváb parasztokat kért.

Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza c. könyve alapján a betelepülés első eseményei a következők voltak:

-        1689. kora tavaszán a budai városi elöljáróságra egy 1689. február 12-én kelt írás érkezett a német lovagi rend commenturi tartományának hohenfelsi uradalmából Matthias Hürlemann (vagy Hierlemann) jobbágy alattvaló és annak hajadon nővére nevében Mahlspüren faluból (ma a badeni völgy, konstanzi kerület), amelyben kérdezték, hogy is állnak a dolgok a szántóföldek, rétek és szőlőkertek ingyenes elosztásának ügyében. Kénytelenek ugyanis a francia fosztogatások, a sok hadisarc és a bajor népek átvonulása következtében beköszöntött drága idők miatt kivándorolni és kenyerüket más országokban megkeresni. Buda királyi fő- és székváros elöljárósága 1689. március 18-án azt válaszolja Matthias Hürlemann-nak, hogy nemcsak a telkeket kapja ingyen, hanem még több segítséget is kap. Ez után az elöljáróság felszólítja még Hürlemannt, hogy erről tájékoztassa a szomszédait, és ösztönözze őket is a kivándorlásra (1704. május 4-én meghalt). Később megtalálták, mint Vörösvár kilencedik betelepülőjét.

-        1689. július 4-én 4 család érkezett egy települési szerződéssel. A szerződés szabad utazást biztosított és letelepedést Vörösváron: „Szerződés Buda 1689. július 4-én. Mely szerint jelen svábországi parasztok, négy családban lévén, Vörös Várra menvén ott letelepedni szándékoznak.”

-        Waldsteig-ből (Oberndorf, Sigmaringen körzete) 1690. augusztus 21-én elbocsáttatott Martin Schmidt.

-        1692. szeptember 25-én kapta meg Sylvester Mannherz napszámos, mint egy népes család feje, a Sigmaringen melletti Tafertsweilerben az elbocsátást.

-        A Walburga Metzgerrel házas Georg Keesst 1692. szeptember 12-én bocsátották el Obermarchtalból Magyarországra; Vörösváron telepedett le.

-        Felix Hansefratz, aki Endermettingenből érkezett, 1693-ban 12 aranyat fizetett a stühlingeni járadékhivatalnak megváltásként.

A betelepülés a Duna mentén közúton, ponyvás kocsikkal ill. a Dunán „ulmi tutajokkal” (ulmer Schachtel) történt.  Az „ulmi skatulyák” Ulmból indultak, és a császárvárosig,  Bécsig közlekedtek.  


A Vörösvárra betelepülők katolikus vallásúak voltak. 1692-ben alakult meg a római katolikus plébánia, az egyházi anyakönyvek az 1693-as esztendővel kezdődnek. 1696-ban a faluban 64 német és 2 magyar gazda lakott.


II. A pályázat kiírója:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

 

III. A pályázat jellege:

nyilvános pályázat

 

IV. A pályázat célja:

A betelepülés Pilisvörösvár történelmében meghatározó mozzanat. A betelepülés 325. évfordulójára a kiíró egy olyan műalkotást kíván elhelyezni a Templom téren vagy a Fő téren, amely méltó emléket állít a XVII. századvégi német betelepülőknek, akik a települést alapították, s akiktől a település jelenlegi lakosságának többsége származik. A kiíró olyan műalkotást kíván elhelyezni a város szívében, amely magas művészi színvonalon ábrázolja a betelepülés történelmi pillanatait, emeli környezetének fényét, és a település önazonosságának jelképévé válhat.


V. A képzőművészeti alkotásra vonatkozó útmutató:

 

Helyszín: Pilisvörösvár, Fő tér 1. vagy Templom tér

 

Méret: legalább 1 méter x 2,5 méter befoglalású

 

Anyag: bronz, kő

 

Előállítási költség: a pályázó ajánlatában adja meg, hogy az általa megtervezett emlékmű elkészítését mennyiért vállalja, beleértve a felállítás és az elhelyezés költségeit és az alkotás helyszínre szállításának költségét is.


Az alkotáson írásban is meg kell jeleníteni, hogy a Pilisvörösvárra történő német betelepülés 325. évfordulójának állít emléket.


A pályázattal kapcsolatban további információt Gromon István polgármestertől (Tel: 06-26-330-410), illetve Kálmán Kinga főépítésztől (Mb: +36 (30) 2280264) lehet kérni.

 

VI. A pályázat díjazása:

A Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megvalósításra kiválasztott pályamű alkotója elnyer az emlékmű elkészítésének jogát az ajánlatban szereplő áron.

 

VII. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

  1. a pályázó adatai, elérhetősége (név, cím, telefon, e-mail).

2. az alkotás (emlékmű, szobor) bemutatása grafikán, látványterven és plasztikus formában; legalább 1:10 arányban, tetszés szerinti anyagból,

3. elhelyezési tervvázlat, valamint az alkotás montírozása a helyszínre, legalább 2 darab A/3-s, és 4 darab A/4-s léptékű fotó vagy számítógépmontázs formájában,

4. műleírás, a felszerelés/beépítés/ felállítás módjával kiegészítve,

5. részletes kivitelezési költségbecslés, árajánlat,

6. nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a kihelyezésre alkalmas emlékmű elkészítését legkésőbb 2015. július 4. napjáig (az első négy betelepülő család megérkezésének évfordulója),


VIII. A pályázati anyag leadásának helye és ideje:

Hely: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., Iktató

Határidő: 2014. május 31.

Postai feladás esetén a küldeménynek ezen időintervallumon belül kell beérkeznie, késedelem igazolására nincs lehetőség.

 

IX. A pályaművek elbírálása, első körös eredményhirdetés:

A beérkezett alkotások közül az eseményhez, a helyhez, a környezethez leginkább igazodó alkotás kiválasztása érdekében a beérkezett pályaműveket Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottságának valamint a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és külsős szakértői vélemények figyelembe vételével értékeli, és legkésőbb 2014. június 30-ig, a kivitelezési költségek figyelembe vételével kiválasztja a három legjobb alkotást.

Akkor minősül bírálatra alkalmasnak a benyújtott alkotás, ha a pályázatban a pályázati kiírás VII. pontjában írt valamennyi melléklet az ott megjelölt formában hiánytalanul rendelkezésre áll, valamint ha a pályamű a kiírásban szereplő egyéb kritériumoknak (különös tekintettel a IV. és V. pontban foglaltakra) megfelel.

A legjobb három alkotás bruttó 100.000.- Ft, azaz százezer forint díjat kap.A bírálati szempontok:

-        a mű szépsége, kifejezőereje,

-        az alkotás történelmi hitelessége,

-        az alkotás környezetbe illeszkedése,

-        az anyag megfelelősége,

-        előállítási költség.


A Képviselő-testület által kiállított három legjobb alkotás 2014. augusztus 20-ig közszemlére kerül a Pilisvörösvár Város Önkormányzat által fenntartott Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár Fő u. 127. sz. alatti épületében.


A végső eredmény kihirdetésére 2014. december 31. napjáig kerül sor, mely döntést Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete hozza meg.

 

A pályázat eredményéről a kiíró írásos értesítést küld a pályázók számára. Az eredményhirdetést követő 14 munkanapon belül lehet a benyújtott alkotásokat (maketteket) átvenni, illetve elszállítani; ezt követően a pályaműveket a kiíró sajátjának tekinti.


A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.


Pilisvörösvár, 2014. február 26.


                                                                                   Gromon István

  polgármester