Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

ADOMÁNYGYŰJTŐ FELHÍVÁS (2014. 12. 17.)

2014-12-17

az első német telepesek Vörösvár községbe való megérkezésének 325. évfordulója alkalmából felállítandó „BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ" elkészítésének támogatására

Elfogadva Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2014. (XII. 16.) Kt. számú határozatával

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy az első telepesek megérkezésének 325. évfordulója alkalmából méltó emléket kíván állítani azoknak a XVII. századvégi német betelepülőknek, akik a török megszállás után Vörösvár községet megalapították, s akiktől településünk jelenlegi lakosságának jelentős része származik. A Képviselő-testület olyan műalkotást kíván elhelyezni a város szívében, amely magas művészi színvonalon ábrázolja a betelepülés történelmi pillanatait, emeli környezetének fényét és a település önazonosságának jelképévé válhat.

Az emlékmű megtervezésére és elkészítésére az önkormányzat nyilvános pályázatot írt ki. A pályázatra 12 pályázótól összesen 16 pályamű érkezett be. A pályaműveket a két bírálati forduló során véleményezte a szakértőkkel kibővített Előkészítő és Bíráló Bizottság, az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Magyar Alkotóművészek Nonprofit Kft., a Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség, az önkormányzat főépítésze, a Templom tér komplex fejlesztésére készülő koncepcióterv készítője, a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda, valamint a közszemle során az írásbeli véleménynyilvánítás lehetőségével élt pilisvörösvári polgárok.

Mindezen vélemények figyelembe vételével a Képviselő-testület meghozta a 177/2014. (XII. 16.) sz. határozatát, melyben úgy döntött, hogy a pályázati felhívásra beérkezett 16, ill. a 2014. júliusi rostán túljutott 5 pályamű közül a Szinvai Pál által készített „Négytagú család vándorol" nevű pályaművet választja ki nyertesnek, továbbá, hogy az emlékművet az Iskola utca és a Templom tér sarkán, a volt Templom téri óvodánál lévő útkereszteződésben kialakítandó kis téren kívánja felállítani. A kiválasztott emlékmű elkészítésének költsége 17.780.000 forint. További költségként jelentkezik majd a szobor körüli tereprendezés, az esetleges bontási, díszburkolat-építési és kertészeti munkák, a megvilágítás és a szoborhoz vezető járdák megépítésének költsége.

Az önkormányzat minden erejével azon lesz, hogy a 2015. évi költségvetésében biztosítsa az emlékmű felállításához szükséges fedezetet. A Képviselő-testület ugyanakkor szeretné, ha Pilisvörösvár polgárai lehetőségük szerint személyesen is hozzájárulnának az emlékmű felállításának költségeihez. A polgárok hozzájárulása egyrészt csökkentené a közpénzből biztosítandó összeg nagyságát, másrészt erősítené az emlékműhöz való személyes ill. családi kötődést.

Az adományok gyűjtésére az önkormányzat egy „Betelepülési Emlékmű Adomány" elnevezésű alszámlát nyitott, melynek száma: 14100024-11787949-43000001. Erre a számlaszámra lehet befizetni az emlékmű megvalósítására szánt összeget. Utaláskor a közlemény rovatba kérjük beírni: „Betelepülési emlékműpályázat", továbbá, hogy „Névvel" vagy „Név nélkül" kívánja támogatni az emlékmű felállítását. Az adományok készpénzben is befizethetőek 2015. január 5-től a Polgármesteri Hivatal házipénztárában (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., földszint), pénztári időben: H: 13-16-ig, K: 9.30-12-ig, Sz: 9.30-12-ig és 13-16-ig, CS: 9.30-12-ig.

A felajánlásokat a Képviselő-testület kizárólag a „Betelepülési emlékmű" felállítására használhatja fel. A támogatók a támogatás befizetéséről igazolást kérhetnek a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán (Fő tér 1. I. emelet 9. szoba), továbbá lehetőségük van a támogatással kapcsolatosan megállapodást aláírni az önkormányzat képviselőjével. Akinek a támogatással kapcsolatosan szerződéskötési szándéka van, kérjük, hogy szíveskedjék ezt jelezni a Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságán (tel: 26-331-688). A telefonos jelzés alapján egy jogi és technikai részleteket is tartalmazó megállapodás-tervezetet is továbbítunk az adományozóknak.

Kérem mindazokat a pilisvörösvári polgárokat és vállalkozásokat, akiknek lehetőségei ezt megengedik, hogy támogassák adományukkal a Betelepülési emlékmű felállítását. Az emlékmű reményeink szerint magas művészi színvonalon ábrázolja majd a betelepülés történelmi pillanatait, emeli majd környezetének fényét, településünk önazonosságának jelképévé válhat, az adományok révén pedig a településünk polgárai közötti összefogás szép példája is lehet.

Az emlékmű felállítására terveink szerint 2015. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén kerül majd sor, ünnepélyes keretek között, testvérvárosaink küldöttségeinek jelenlétében.

Pilisvörösvár, 2014. december 16.

Gromon István
polgármester