Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

2015. évi V. közgyűlés (2015. 11. 19.)

2015-11-29

Ez évi ötödik közgyűlésünket a munkatervnek megfelelően november 19-én tartottuk, igen magas, 72,3%-os részvétel mellett.

A 1. napirendi pont keretében Gromon István elnök beszámolt az előző, 2015. szeptember 17-én megtartott közgyűlés óta történt eseményekről.

(Szüreti felvonulás helyett szüreti hangverseny, Látogatás Gerstettenben a Német Egység Napja alkalmából, V. Vörösvári Összefogás Napja, 2015. évi közmeghallgatás, Október 23-i városi ünnepség, koszorúzás, fáklyás felv., díszpolgári címek és Pilisvörösvárért emlékérmek átadása, Őszi egyesületi kirándulás, Önkormányzati ügyek az elmúlt két hónapban: Az önkormányzati bölcsőde januári megnyitásának előkészületei, Az útépítési és útvíz-elvezetési munkák megkezdődtek, A Kacsa-tóval szemközti bozótos-fás terület megtisztítása, A Művészetek Háza kávézójának újbóli beindítása, A Pilis TV tulajdonosának ajánlata a Pilis Televízió Kft. eladására, A közvilágítás fejlesztésének ill. fenntartásának támogatása zártkertekben).

A 2. napirendi pont keretében a Vörösvárért Közéleti Egyesület alapszabályának módosítására került sor, mivel az egyesületek alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezetnek, ill. az új Ptk.-nak megfelelően 2016. március 15-ig összhangba kell hozni az új Ptk. rendelkezéseivel.

A 3. napirendi pont keretében tisztújításra került sor. Az eddigi elnökség a mandátumát 2010-ben szerezte, s mivel az alapszabály szerinti 5 év éppen lejárt, esedékes volt a tisztújítás. Az előző napirendi pontban elfogadott módosított alapszabálynak megfelelően új elnökség 1 elnökből, két elnökhelyettesből és elnökségi tagból, azaz összesen öt főből áll. A leköszönő elnökség nevében Gromon István elnök köszönte meg a tagságnak az eddigi támogatást, röviden megemlékezve az elmúlt 5 év munkájáról és sikereiről, kiemelve a 2010. évi és a 2014. évi önkormányzati választási győzelmet, valamint az önkormányzati munkában az elmúlt öt év során elért eredményeket. A tagság titkos szavazással újabb öt évre Gromon Istvánt választotta meg elnöknek. Az új, ötfős elnökség további tagjai: Kimmelné Sziva Mária elnökhelyettes, Pándi Gábor elnökhelyettes, Preszl Gábor elnökségi tag, Dr. Keglevich György elnökségi tag. Az új elnökség mandátuma 5 évre, azaz 2020-ig szól.

A 4. napirendi pont a következő időszak programjainak egyeztetése volt. Ennek keretében Gromon István elnök tájékoztatást adott a 2015. december 6-i adventi vásárról, amelynek keretében az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága adománygyűjtést szervez a pilisvörösvári rászoruló gyermekek részére. Az elnök kérte, hogy az egyesület tagjai minél nagyobb számban hozzanak, gyűjtsenek adományokat: játékokat, mesekönyveket a rászoruló gyermekeknek, s azt az adventi vásár ideje alatt adják le a könyvtárudvarban kijelölt gyűjtőhelyen.

A közgyűlés kötetlen beszélgetéssel zárult.