Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

BÖLCSŐDEI FELVÉTELIK, KULTUR-BÜFÉ, ÚTÉPÍTÉSEK, KÖZÖS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS (2015. november)

2015-11-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Az október 29-i képviselő-testületi ülésen újabb döntések születtek a januárban megnyíló Tipegő Bölcsőde ügyében. Elfogadták többek között az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

- Az SZMSZ-nek vannak olyan részei, amelyek kevésbé érdekesek a nagyközönség számára (az intézmény feladatai, szervezeti felépítése, a vezető és az alkalmazottak feladatai, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos szabályok stb.), de van néhány olyan része is, ami nagyon is érinti a bölcsődei ellátás iránt érdeklődőket. Az SZMSZ rögzíti például az intézmény felvételi rendjét (kiket, milyen feltételekkel, hogyan lehet fölvenni a bölcsődébe), vagy megszabja például az intézmény működési rendjét (mettől meddig tart nyitva, mikor tart zárva a bölcsőde).

- Milyen konkrét szabályok születtek ezekben a kérdésekben?

- A Tipegő Bölcsődébe kizárólag Pilisvörösvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek vehető fel, 1 éves kortól. Jelentkezni a bölcsődei felvételi kérelem nyomtatvány kitöltésével lehet, amit közvetlenül a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani. A felvételről az intézményvezetőből, egy védőnőből és a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéből álló háromtagú bizottság dönt, a Gyermekvédelmi törvényben foglalt szempontok figyelembe vételével. A bölcsőde minden nap reggel 7-től délután 5 óráig gondozza majd a gyermekeket.

Az SZMSZ és a korábban elfogadott egyéb dokumentumok teljes szövege megtalálható egyébként a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu), és december elejétől megtalálható lesz az akkor induló bölcsődei honlapon is (www.tipegobolcsode.hu).

- Újra működni fog a büfé-kávézó a Művészetek Házában. Miért szünetelt a működés eddig, és minek köszönhető a mostani újra indítás?

A Művészetek Háza büfé-kávézóját korábban egy vállalkozó üzemeltette, de mivel nem volt nyereséges számára, kérte a szerződés megszüntetését. Így a büfé 2014 januárja óta üresen állt – annak ellenére, hogy délután 14 órától estig számtalan zeneiskolai, képzőművészeti óra, illetve tanfolyam, program van az intézményben, s volna igény a büfé szolgáltatásaira. Berényi Ildikó, a Művészetek Háza 2015. szeptember 1-jétől kinevezett új igazgatója javasolta a büfé újbóli beindítását.

A képviselő-testület támogatta a javaslatot, és úgy döntöttünk, hogy most az önkormányzat maga próbálná meg működtetni a büfé-kávézót, a Művészetek Háza személyi állományával, az önkormányzati főzőkonyha segítségével, a sportpálya büfé mintájára. A büfé terveink szerint november 28-án nyit, s amennyiben az első hónapok eredménye alapján úgy tűnik majd, hogy van rá igény, akkor a 2016. évi költségvetésből igyekszünk majd kisebb fejlesztéseket is eszközölni a büfében.

- A Pilis TV ügyvezetője szeptemberben megvételre kínálta fel a televíziót az önkormányzatnak. Mind az illetékes bizottság, mind a testület hosszasan tárgyalta a témát. Mi szólt a megvétel mellett és mi ellene?

- A Pilis TV ajánlata nem volt váratlan. Posovszki Mihály ügyvezető-tulajdonos nyolc éve folyamatosan jelezte, hogy ha a szolgáltatást igénybe vevő települések nem fizetnek több pénzt a műsorkészítésért, akkor nem fogja tudni fönntartani a televíziót. A helyzet az utóbbi öt évben egyre romlott, mert a Pilis TV-t 2010-ben a kereskedelmi tévék közé sorolták, s az óta nem részesülhetett a közösségi tévéknek járó pályázati támogatásokból.

Az önkormányzatok azonban szintén nehéz helyzetben vannak, mert egy ilyenféle közösségi tévé fenntartása nem tartozik a kötelező feladataik közé, s ha ilyen nem kötelező feladatokra költenek – még ha meg is lenne rá a pénzük –, az állam a költségvetési törvény szabályai alapján további forrásokat von el az önkormányzatoktól. Ettől függetlenül a képviselő-testület komolyan mérlegelte az ajánlatot, és alaposan megfontolta a döntést.

A megvétel mellett szólna mindenekelőtt az, hogy a Pilis TV városunk polgárainak tájékoztatása, közösségi tudatunk elmélyítése szempontjából igen jelentős értékeket képvisel. Az önkormányzat munkájáról szóló beszámolók, a közéleti, kulturális és sporteseményeiről szóló tudósítások, az intézmények és a civil egyesületek rendezvényeiről készített műsorok mind-mind igen jelentős értéket képviselnek településünk életében.

Ugyanakkor a 30 millió forintos vételi ár egy ilyen kisváros számára, mint amilyen mi vagyunk, nagyon magas. Ráadásul az egyszeri vételár kifizetésén túl a Pilis TV működtetése a becslések szerint minden évben nagyságrendileg 13,2 millió forintos önkormányzati ráfordítást igényelne, a szomszéd települések befizetésein túl. Kötelező feladatainak ellátása mellett ilyen nagyságrendű nem kötelező feladatot az önkormányzat sajnos nem tud felvállalni.

- Milyen döntés született végül?

- Fentiek miatt a képviselő-testület az ajánlatot elutasította annak ellenére, hogy nagyra értékeli a Pilis TV eddigi tevékenységét, továbbá Posovszki Mihály tulajdonos-ügyvezető azon gesztusát, hogy elsőként Pilisvörösvár Város Önkormányzata részére ajánlotta fel a Pilis TV megvásárlásának lehetőségét. Ugyanakkor a testület felkért arra, hogy kezdeményezzek tárgyalásokat a Pilis TV ügyvezetőjénél az elmúlt évek során keletkezett archívum esetleges megvásárlásáról.

- Bár nem kötelező feladat, most mégis úgy döntött a testület, hogy anyagilag támogatja néhány külterületen lévő utca közterületi világítását. Mi volt a döntés oka?

- Szeptember végén ötvennyolc polgár közös kérelemben kérte az önkormányzat jóváhagyását és támogatását az Útőrház környéki utcák közvilágításának kiépítéséhez. A polgárok felajánlották, hogy a maguk költségén felszereltetik a meglévő villanyoszlopokra a közvilágítási lámpákat, s az önkormányzattól csak az engedélyt kérték ehhez, valamint a közvilágítási díj fizetését.

A döntés még így sem volt egyszerű, ugyanis korábban külterületen csak kivételes esetekben támogattuk a közvilágítás fejlesztését, s ennek komoly okai vannak.

Az egyik ilyen, hogy a közvilágítás kiépítése kizárólag önkormányzati tulajdonú, a hatályos szabályozási terven is közterületként megjelölt területen támogatható, ezzel szemben ezen a területen elég sok magántulajdonú, ill. nem megfelelő szélességű, nem kiszabályozott út. Egy másik fontos szempont, hogy a zártkertekben élők kizárólag gazdasági épületre kaptak építési engedélyt, mégis ezekben a nem lakás rendeltetésű épületekben életvitelszerűen laknak. Ha ezt a folyamatot az önkormányzat támogatja és fölerősíti a közművek kiépítésével, akkor csak fokozza azt az amúgy is megoldhatatlan problémahalmazt, amit a külterületi zártkertek illegális lakóövezetté válása jelent.

- Miért döntöttek most mégis a kérelem támogatása mellett?

- A Műszaki osztály munkatársai felmérték a város külterületi részein eddig kiépített közvilágítást, s megállapították, hogy az Őrhegyen lévő zártkertekben a legtöbb utcában már kiépült a közvilágítás. Az egyenlőség elve alapján ezért úgy döntöttünk, hogy bizonyos feltételekkel a Budai úti zártkertekben is támogatható a közvilágítás fejlesztésének engedélyezése. Azt is mérlegeltük, hogy ezeken a területeken az épületekbe már jelenleg is be van vezetve az áram, jelenleg is ott laknak az emberek – a közvilágítás hiánya ettől nem tartja vissza őket –, ugyanakkor a sötétség balesetveszélyt és közbiztonsági veszélyeket is hordoz magában.

- A támogatáshoz azonban feltételeket is szabtak az ott lakónak, mik voltak ezek?

- Csak az önkormányzati tulajdonú, megfelelő szélességűre kiszabályozott utak, tehát az Útőrház utca, a Makkos utca, a Derű utca, a Vadrózsa utca, a Margaréta utca, a Völgy utca és az Ivó utca esetében támogattuk a közvilágítás kiépítését. Azzal a feltétellel, hogy a felszerelés-engedélyeztetés minden költségét a kérelmezőknek kell önerőből elvégezniük, s csak energiatakarékos max. 0.045kW fogyasztású LED-es vagy kompakt fénycsöves lámpatestet szerelhetnek fel, kizárólag meglévő oszlopsorra, minden második oszlopra.

- A kérelmezők meg voltak elégedve ezzel a döntéssel?

- Igen, úgy láttam, hogy a kérelmezők megértették az önkormányzat szempontjait, és pozitívan fogadták a döntést, hiszen az Útőrház környéki utcák döntő többségében így kiépülhet a közvilágítás, ami az ott élőknek nagy könnyebbséget jelent.

- A közelmúltban több szilárd burkolatú út megépítéséről döntött a testület. Mely utcákat érintik a döntések?

- Még az előző ciklusban, 2014 áprilisában döntött arról a képviselő-testület, hogy a vasút-korszerűsítés keretében kiépülő P+R parkolók jobb megközelíthetősége érdekében a közelükben saját forrásból, önkormányzati beruházásban szilárd burkolatú utakat épít. Akkor rendeltük meg a terveket a Szikla utcának a Szabadságligeti vasútállomás és Szabadság utca közötti szakasza, a Szent János utca vége és Tompa Mihály utca vége közötti útszakasz, valamint a bányatavaktól a Vörösvárbánya megállóhoz vezető útszakasz (Harcsa utca – Amur utca – Ponty utca) szilárd burkolattal való ellátására. Idén májusra elkészültek az engedélyes tervek, s mivel a 2015. évi költségvetésben sikerült biztosítani ezen útépítésekhez a fedezetet, kiírtuk a kiviteli közbeszerzést. A közbeszerzési eljárás október 1-jén eredményesen lezárult, így már a kivitelező is megvan. A szerződést október 30-án írtam alá a Stone-Dekor Kft. ügyvezetőjével.

- Mikor kezdődnek a felújítások, és mikorra fejeződik be a kivitelezés?

- A kivitelezés a tavaknál november 17-én kezdődik, a másik két helyszínen valamivel később. Ha az időjárás végig lehetővé teszi a munkát, akkor a szerződés szerint 42 nap alatt, azaz az év utolsó napjaira mind a három helyszínen elkészülnek az új utak.

- Még több mint egy hónap van karácsonyig, hamarosan azonban itt az adventi időszak. Van-e olyan program, rendezvény, melyre invitálná a lakosságot?

- A Művészetek Háza programkínálata az utóbbi hónapokban rendkívüli módon kibővült. Érdemes ellátogatni az intézmény teljesen megújult honlapjára, követni az intézmény Facebook oldalát vagy feliratkozni a levelezőlistára. Az elmúlt hetekben indult a Filmklub, az Ifi Filmklub, a Honismereti klub, a sminktanfolyam, a fotóstanfolyam, az önismereti személyiségfejlesztő tréning és a nagy sikerű színházi előadások. Idén is lesz adventi vásár, december 6-án, vasárnap. Az idei év nagy újdonsága a közös adventi gyertyagyújtás lesz, minden adventi vasárnap (tehát november 29-én, december 6-án, 13-án és 20-án) délután 5 órakor a Fő téren, a Művészetek Háza szervezésében. Minden vörösvári polgárt szeretettel várunk a közös karácsonyi készületre.

Palkovics Mária

(Vörösvári Újság)