Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

INGATLANHASZNOSÍTÁS, ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS (2015. augusztus)

2015-08-31

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Július 30-án sikeresen megtörtént a felújított és bővített szennyvíztelep és csatornahálózat műszaki átadás-átvétele és üzembe helyezése. Mit jelent ez az önkormányzat ill. a város számára?

- Az önkormányzat számára mindenekelőtt egy hétéves, sok nehézséggel tűzdelt, küzdelmes, munkának a sikeres befejezését jelenti. 2008-ban készítettük el az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt és a szennyezéscsökkentési ütemtervet, és adtuk be az első fordulós európai uniós pályázatot. 2009-ben kaptunk értesítést, hogy az első fordulós pályázaton nyertünk. Az elnyert támogatásból 2010-ben elkészítettük az engedélyes terveket, majd 2011-ben benyújtottuk a második fordulós pályázatot. 2012-ben kaptunk értesítést arról, hogy a második fordulós pályázaton is nyertünk, ennek alapján 2013-ban bonyolítottuk le a közbeszerzéseket a kivitelezők kiválasztására, majd megkötöttük a kivitelezői szerződéseket. 2014 márciusában indult meg a szennyvíztelep, 2014 októberében pedig a csatornahálózat kivitelezése.

2015. január 20-án kezdődött meg az új szennyvíztelep próbaüzeme, de közben még a kivitelezési munkák folytatódtak. 2015. július 30-ra mindkét kivitelező készre jelentette a munkát: elkészült az új szennyvíztelep, a telepen belüli utak és a kezelőépület, elkészült egy kb. 2,5 km-es nyomóvezeték, összesen kb. 4,5 km-nyi gravitációs gyűjtővezeték, a Csendbiztos utcai új átemelő, kb. 70 db házi átemelő, s a régi vezetéken is sok kisebb, és néhány komolyabb felújítás történt. Mindezek után pedig megtörtént az érintett utcákban az utak helyreállítása, amelynek keretében a halas-madaras utcák jó minőségű martaszfaltos burkolatot kaptak.

- A város egésze szempontjából mindez azt jelenti, hogy 94,95%-os 1,1 milliárd forint összegű európai uniós pályázati támogatással, 53,2 millió forint önrésszel és 52,5 millió forintos pályázaton kívüli résszel egy teljesen új, és korszerű szennyvíztisztító telep jött létre, amelynek köszönhetően a korábban jellemző szennyvíztisztítási problémák megszűnnek. Az új telep az év bármely időszakában minden időpontban teljesíteni tudja a jogszabályban előírt követelményeket és határértékeket. A biológiai tisztítómedence befedésével megvalósult a mesterséges szagelszívás, így a telep környékén élőknek ezentúl nem jelentenek majd gondot az eddig jelentkező kellemetlen szagok. A szennyvíztisztító telep befogadóképessége 2.100 m3/nap kapacitásúra nőtt a korábban engedélyezett 500 m3/nap teljesítményről, így fel lehetett oldani az éveken át fennállt rákötési tilalmat. A fejlesztéseknek köszönhetően az újonnan csatornázott részeken 359 belterületi ingatlan tud rákötni a szennyvízhálózatra. Összefoglalóan azt lehet mondani, hogy a fejlesztéssel a város szennyvíztisztítással kapcsolatos gondjait az elkövetkező 30 évre sikerült megoldani.

- A legutóbbi képviselő-testületi ülésen több ingatlan kérdése (vásárlás, bérbeadás, értékesítés) is napirendi pont volt. Elsőként a Fácán utcában, a volt szeméttelep bejáratánál lévő épület került szóba. Milyen döntés született?

- Ez egy tetőtér-beépítéses, összesen mintegy 100 m2 alapterületű épület, amelyet korábban a Saubermacher-Bicske Kft. bérelt az önkormányzattól. Amikor a Saubermacher-Bicske Kft. 2013 végén felmondta a hulladékszállítási szerződést, és kivonult Vörösvárról, akkor ez az épület üresen maradt. Ráadásul a cég emberei az épület belső gépészeti berendezéseit meg is rongálták. A céggel és jogutódjával az óta is küzdöttünk a helyreállításért. Ez most július közepére megtörtént, így most már használható az egyébként jó állapotban lévő épület. Mivel jelen pillanatban az önkormányzatnak nincs rá szüksége, meghirdettük az épületet bérbe adásra.

- Foglalkoztak az évek óta üresen álló Csobánkai u. 3. szám alatti régi épülettel is...

- Ez az épület, az egykori „kolónia" több mint 100 éves. Valaha még a bánya indulásakor bányászlakásoknak épült, majd a második világháború után szociális lakások voltak benne. Az elmúlt fél évszázadban az épület folyamatosan egyre rosszabb állapotba került, s az utóbbi tíz évre lényegében lakhatatlanná vált. Falai több mint két méter magasan vizesek, salétromosak, a benne lévő lakások penészesek, ezért a bérlőket fokozatosan ki kellett belőle telepíteni. Az épület további sorsáról egyelőre nem lehet dönteni, mert bár az épület döntő része önkormányzati tulajdonban van, egy kis rész (egyetlen lakhatatlan lakás) öt magánszemély tulajdonában van. Az önkormányzat hosszú ideje igyekszik megszerezni ezt a tulajdonrészt annak érdekében, hogy utána szabadon dönthessen a teljes épület sorsáról. Mostanra az öt tulajdonosból néggyel sikerült megegyezni, az ő részüket most megvásárolja az önkormányzat. A képviselő-testület az utolsó magántulajdonban lévő rész megvásárlására is biztosította a fedezetet, így ha sikerül az utolsó tulajdonossal is megegyezni, akkor dönteni lehet majd az épület további sorsáról.

- A harmadik ingatlan egy magántulajdonban lévő Nagyváradi utcai ingatlan, amit felajánlottak vételre az önkormányzatnak. Milyen döntés született ezzel a lakóépülettel kapcsolatban?

- A Nagyváradi utca 1233 hrsz-ú ingatlanon tulajdonosa megkereste az önkormányzatot azzal, hogy az ingatlant szeretné értékesíteni, mivel az ingatlanon álló épület jelen állapotában lakhatatlan (több helyen beázik, a falazaton függőleges irányban repedések figyelhetők meg, a tetőzet nagyon rossz állapotban van, a cserepek egy része lecsúszott), de a felújításra a tulajdonosnak nincsen pénze. A vételárból egy kisebb, de jobb állapotban lévő házat szeretne vásárolni.

Az önkormányzat korábban már elővásárlási jogot jegyeztetett be erre az ingatlanra, „helyi közút létesítése" célmegjelöléssel. Ennek az volt az oka, hogy a Pozsonyi utcai szegfűskertek tömbfeltárása, az új út létesítése ezen a telken keresztül lenne a legegyszerűbben megoldható, s ezen út mentén lehetne megépíteni a majdani csapadékvíz-elvezető csatorna gerincvezetékét. Az önkormányzat most értékbecslést készíttetett az ingatlanra, s annak alapján vételi ajánlatot tett az ingatlantulajdonosnak.

- Igen szoros határidővel, de megjelent egy pályázati felhívás, mely az önkormányzati intézmények épületeinek energetikai felújítására irányul. Milyen lehetőségeket nyújt ez a pályázat Vörösvár számára?

- 2015. július 15-én megjelent az 1464/2015. (VII.15.) sz. kormányhatározat, amelynek értelmében – több más településsel együtt – Pilisvörösvár Város Önkormányzata 150 millió forintos támogatási keretösszegre pályázhat az önkormányzat tulajdonában álló középületek energetikai korszerűsítésére. A támogatható tevékenységek köre viszonylag szűk: csak hőszigetelés (födém, külső fal, lábazat), illetve nyílászárócsere jöhet szóba, tetőcserére és fűtéskorszerűsítésre nem jár támogatás. A felújítandó épületekhez energetikai auditot is készíteni kell a pályázat beadásáig. A beadási határidő rendkívül szűk: 2015. augusztus 15., azaz a pályázat megjelenésétől számított 30. nap. A pályázati kiírás szerint csak akkor lehetséges a támogatás elnyerése, ha a kivitelezővel a szerződés legkésőbb 2015. augusztus 31-ig hatályba lép, illetve a kivitelezést követően légkésőbb 2015. december 15-ig a pályázati pénzzel elszámolunk. A projekt utófinanszírozott.

- A szoros határidő miatt mekkora eséllyel tud pályázni az önkormányzat? Milyen kockázattal jár ez?

- Őszintén szólva, a 30 napos felkészülési időn belül meghozni a szükséges döntéseket, elkészíteni a kiválasztott épületekre az energetikai auditot, elkészíttetni az árazatlan és az árazott költségvetést, lefolytatni egy eredményes közbeszerzési eljárást, megkötni és a hatályba léptetni a kivitelezői szerződést, összességében a lehetetlenség határát súrolja. Ennek ellenére megpróbáljuk, s minden erőnkkel igyekszünk megszerezni a lehető legnagyobb összegű támogatást.

- Ha sikerül elnyerni a pályázatot, milyen fejlesztésekre lesz lehetőség?

- Olyan önkormányzati tulajdonú épületeket kellett kiválasztanunk, amelyekben a beruházott költség aránylag a legnagyobb energia-megtakarítást eredményezi, s amelyeken a kivitelezés a megadott rendkívül szűk határidőre elvégezhető. Mindent mérlegelve végül három épület energetikai korszerűsítésére tervezzük a pályázat beadását: a Szakorvosi Rendelőintézet fémszerkezetű nyílászáróit hőszigetelt fém nyílászárókra szeretnénk cserélni, és a homlokzat teljes hőszigetelését szeretnénk elkészíttetni. Az Attila utcai Egészségház nyílászáróit szeretnénk hőszigetelt nyílászárókra cserélni, és a teljes homlokzatot valamint a födémet hőszigeteléssel ellátni. A Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskola lapostetős épületrészének homlokzatát és az épületrész lapostetőjének teljes hőszigetelését szeretnénk elvégeztetni.

A pályázat beadásáról és annak végleges tartalmáról várhatóan az augusztus 13-i rendkívüli ülésén dönt a képviselő-testület.

- Bár nem volt konkrét napirend, de többször is felmerült az ülés folyamán a Báthory utca kérdése. Az út jelenleg nem szilárd burkolatú, mégis jelentős forgalmat bonyolít, s a nagyfokú porszennyezés miatt a lakosok több esetben is panasszal éltek az önkormányzat felé. Mit tud tenni, mit tett az önkormányzat a panaszok orvoslására?

- A problémát két dolog okozza: az egyik az, hogy sajnos az idén a szokásos éves földútkarbantartás – a felmérés és a kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt – csak július elején történt meg, amikor már nagy volt a szárazság, így a kátyúkba terített murva nem kapott nedvességet, s nem tudott összetömörödni. A másik ok az, hogy közvetlenül a földút-karbantartás utáni napokban kezdődött az a rendkívül meleg és száraz időjárás, ami jelenleg is tart. E két dolognak az együttes következménye az, hogy ha egy nagyobb súlyú vagy nagyobb sebességgel haladó autó végigmegy az utcán, felkavarja a leterített murva finomabb szemcséit, és emiatt nagy por keletkezik.

A probléma megoldására többféle intézkedést tettünk: a Báthory utcán 30 km-es sebességkorlátozást és 3,5 tonnás súlykorlátozást vezettünk be; az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel megegyeztünk abban, hogy harmadfokú hőségriadók idején minden reggel és este alaposan fellocsoljuk az utat; a rendőrséget megkértem, hogy tartson rendszeres sebességmérést az utcában, hogy kiszűrjük és a szabályok betartására szorítsuk a gyorshajtókat. Természetesen ezek a megoldások csak részleges eredményt hozhatnak, a problémát csak a száraz időszak elmúlta ill. az utca szilárd burkolattal való ellátása fogja teljesen megoldani. Az utca lakói egyébként maguk is hozzájárulhatnának a helyzet elviselhetőbbé tételéhez, ha időnként maguk is fellocsolnák az ingatlanuk előtti útszakaszt – ahogy ez Pilisvörösváron mindig is szokás volt, s ahogy sokan ma is teszik.

Az utca szilárd burkolattal való ellátása egyébként szerepel az önkormányzat ötéves, 2010-2015-ös gazdasági programjában. Az út megépítésének egyelőre még jogi akadályai vannak, ugyanis hét olyan ingatlan van még az utca végén, amelynek tulajdonosai nem adták le az út megépítéséhez szükséges területet. Őket éppen a napokban szólítottuk fel ennek megtételére. Amikor az út szabályozási szélességének a rendezése megtörtént, az önkormányzat azonnal megkezdi az engedélyes tervek elkészítését, s azok birtokában a kivitelezés előkészítését.

- Egy Bányász emléktábla elkészítéséről és a volt Lipót-akna helyén történő kihelyezéséről is döntött a testület...

- A Pilisi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet, mely a pilisszentivániak mellett a pilisvörösvári bányászokat is képviseli, a 65. Magyar Bányásznap alkalmából szeretne a volt Lipót-akna helyén, a Budai út és az Ady E. utca sarkán egy emléktáblát elhelyezni a hajdani bányászok emlékére. Az emléktábla finanszírozásának ügyében megkeresték a dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetséget, de tőlük nem kaptak támogatást, így az önkormányzat segítségét kérték. A Képviselő-testület támogatta a kérelmet, és biztosította a fedezetet az emléktábla elkészítéséhez. Az emléktábla felavatására 2015. szeptember 4-én, pénteken délután fél négykor, a bányásznapi ünnepség előtt került majd sor, melyre ezúton is szeretettel hívom az egykori bányászokat, hozzátartozóikat és minden érdeklődő pilisvörösvári polgárt.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)