Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Interjúk 2013.

Év végi interjú
2013-12-30

Gromon István polgármesterrel

• Polgármester úr, tavaly ilyenkor azt nyilatkozta, hogy a 2012-es év volt a gazdasági válság addigi legnehezebb éve. Súlyos döntésekkel, sok munkával, felelősség- és kockázatvállalással. Mi változott ahhoz képest, milyen volt a 2013-es év?

Igen, most is azt mondom, hogy gazdaságilag a 2012. év volt a legnehezebb, s ez azt is jelenti, hogy a 2013. év – ha csak egy hajszálnyival is, és csak a végére – de valamivel könnyebb lett. Az adósságkonszolidáció, a magánszemélyek kommunális adója, és most év végén az államtól kapott működési kiegészítő támogatás együttesen azt eredményezi, hogy a 2013. évet egy kicsit megkönnyebbülve, az előzőeknél nyugodtabban zárhatjuk. A megkönnyebbülés, persze, csak viszonylagos, mert a bevételeleink – a legnagyobb takarékosság mellett – még mindig csak a feladataink minimális szintű ellátásához, azaz a működéshez nyújtanak fedezetet, komolyabb fejlesztésre nem jut belőlük. Még mindig csak reménykedünk abban, hogy eljön végre egy olyan év, amikor saját erőből – nem hitelből – fejleszteni, építeni is tudunk (utat, parkolót, csatornát stb.).

Vörösvár jövőjéről
2013-11-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Ugyan nincs még itt az év vége, és a költségvetést sem most kell összeállítani, de gondolom, hogy ilyenkorra már nagyjából látszik, hogyan fog zárulni az idei év pénzügyi szempontból: mire jutott pénz, mire nem. És biztosan az Ön fejében vannak már elképzelések arról is, milyen lendülettel lehet nekifutni a következő évnek.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei szeptember 30-ig az előirányzat 75,71%-ában, a kiadások az előirányzat 70,79%-ában teljesültek. A bevételek időarányosan befolytak, a kiadásoknál megtakarítás érvényesült. A gazdálkodáshoz folyószámlahitelt az év első kilenc hónapjában nem kellett igénybe vennünk, gazdálkodásunk stabilnak mondható. Az éves költségvetés várhatóan teljesülni fog, azaz mindenre jut pénz, amit beterveztünk.

Kiegyensúlyozott gazdálkodás, nyertes per, kitüntetések
2013-10-31

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Év elején, amikor megszületett a költségvetés, sok szó volt a pénzügyekről. Azóta eltelt fél év, és elkészült az első hat hónap gazdálkodásáról szóló beszámoló. Van-e olyan, ami lényegesen változott a tervezetthez képest?

A gazdálkodásunk az első félévben alapvetően a tervek szerint, sőt annál valamivel jobban alakult: a bevételeink az előirányzat 59,12%-ában, a kiadások az előirányzat 58,3 %-ában teljesültek. A tervezett 22,8 millió forintos fejlesztési hitelt eddig nem kellett felvenni, az általános tartalékunk a tervezett 4 millió forinthoz képest 14,6 millió forintra nőtt, s emellett még néhány olyan be nem tervezett karbantartási-felújítási munkát is el tudtunk végezni, mint például a Templom téri iskola udvarfelőli homlokzatának javítási munkái, vagy a Schiller Gimnázium és a Zeneiskola fűtési rendszerének szétválasztása.

Mozgalmas nyár után
2013-09-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Utolsó interjúnk július közepén készült, azóta elég hosszú idő telt el, sok minden történt. Mik voltak a nyár legfontosabb történései?

A két általános iskola épületében olyan balesetveszélyes meghibásodások adódtak, amelyeket a gyermekek biztonsága érdekében a nyári szünetben mindenképpen ki kellett javítani. A Templom téri iskolában a plébánia felőli szárny udvari homlokzatán a dísztéglasor és a téglaburkolat több helyen kilazult, ezeket vissza kellett falazni; két földszinti tanteremben a padlóburkolat teljesen elhasználódott, ezeket új műgyanta burkolatra cseréltük; a főlépcsőházban az üvegtégla ablakokban az üvegtéglák kilazultak, az üvegfalak kidőléssel fenyegettek, az öt üvegtégla ablakot újrafalaztuk; az óvoda felőli épületszárnyon a vakolat potyogott több helyen, úgy az udvar felőli, mint a volt óvoda felőli oldalon; az udvar felőli részt újravakoltuk, az óvoda felőli részt egyelőre elkerítettük a balesetveszély elhárítása érdekében. A Vásár téri iskolában a tornaterem mennyezetéről potyogott a vakolat, s a terem komplett elektromos rendszere felújításra szorult (vezetékek, kapcsolók, világítótestek, elosztó szekrény), ezeket a munkákat is elvégeztük, továbbá kifestettük az első emeleti folyosót is.

Önkormányzati konyha és kormányablak
2013-08-31

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Hamarosan itt az újabb iskolaév, és szeptembertől már az önkormányzat biztosítja az intézményekben a közétkeztetést. Hol lesz a főzés: a Rákóczi utcai vagy a Szabadság utcai konyhában?

A Képviselőtestület az április 25-i rendes ülésen úgy döntött, hogy a Sodexoval kötött szolgáltatási szerződés lejárta, azaz 2013. augusztus 31. után az önkormányzat maga látja el a közétkeztetési kötelező feladatot, a Friedrich Schiller Gimnázium épületében lévő önkormányzati főzőkonyhában való főzéssel. Ezt a határozatát a képviselőtestület június 27-én részletezte és megerősítette.

ÚJ SZOLGÁLTATÓK
2013-07-21

ÚJ ÜZEMELTETŐ A SZENNYVÍZTELEPEN, FELMONDTA A SZERZŐDÉST A SZEMÉTSZÁLLÍTÓ CÉG

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Májusra volt tervezve, de nem indult még el a szennyvíztelep kivitelezése. Most június végén járunk, ma sikerült aláírni a szerződést a telep új üzemeltetőjével. Ez jó hír végre, tarthatók lesznek így a határidők?

- Az eddigi üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt.-vel ill. a jövőbeni üzemeltető DMRV-vel aláírt szerződésekkel az üzemeltetés kérdése rendeződött, július 15-től már a DMRV működteti a szennyvíztelepünket. A kivitelezés megkezdése azonban alapvetően nem az üzemeltető kilététől függ, hanem attól, hogy mikor tudjuk kihirdetni a már lefolytatott kivitelezői közbeszerzés eredményét, s aláírni a kivitelezői szerződést.

TERÜLETRENDEZÉS, RENDŐRSÉG, PARTNERKAPCSOLATOK
2013-06-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Sokéves előkészítés után végre megindul a Duna-Vértes Társulás projektjének kivitelezése. Hogyan érinti ez Vörösvárt?

Először is érdemes tisztázni, hogy melyik pályázatról van szó! Közel hat éve, még 2007-ben nyújtottunk be egy közös KEOP-pályázatot 29 településsel együtt, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében, a felhagyott szemétlerakóink végleges lezárása és rekultivációja érdekében.

ZÁRSZÁMADÁS, TÁMOGATÁSNÖVELÉS, KÖZÉTKEZTETÉS
2013-05-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Áprilisra készült el az önkormányzat előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Ön hogyan értékeli: pénzügyileg milyen eredménnyel zárta a város a 2012-es esztendőt?

- Furcsán fog hangzani a válaszom: pénzügyileg kiemelkedősen sikeres volt a 2012. évi gazdálkodásunk. Az ismét (sorozatban hatodszor) csökkent állami támogatás, valamint a gazdasági válság előtti évekénél továbbra is jóval alacsonyabb iparűzési adóbevétel ellenére a kötelező- és az önként vállalt feladatainkat teljesítettük, intézményeink működését biztosítottuk, emellett teljes egészében visszafizettük a 2011-ből áthúzódott 95 millió forintos folyószámlahitel-állományunkat, és az évet, ha nem is jelentős, de pozitív (633.000 Ft) pénzmaradvánnyal zártuk.

SZENNYVÍZÜGYEK ÉS ÚTKARBANTARTÁS
2013-04-25

Miért csúszik a szennyvíz-projekt?
Interjú Gromon István polgármesterrel

• Utánanéztem, és éppen egy évvel ezelőtt (2012. április 2-án) érkezett meg a hír arról, hogy nyert a szennyvízpályázat. Őszre már túl kellene lenni az egy éves próbaüzemen, de a szennyvíztelep esetében még mindig csak a munkálatok előkészítése folyik. Mi ennek az oka?

A kivitelezés megkezdése előtt négy különböző közbeszerzést kell lebonyolítanunk: 1. szennyvíztelep felújítása és bővítése, 2. csatornahálózat felújítása és bővítése, 3. FIDIC-mérnök kiválasztása, 4. eszközbeszerzés. A kiírás előtt mindegyikhez minőségbiztosítási tanúsítvány megszerzése szükséges, s ezeknek a tanúsítványoknak a megszerzése sajnos nagyon elhúzódott. 

Adósságátvállalás, Bölcsőde-ügy, Sportcsarnoképítés
2013-03-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Polgármester Úr, az elmúlt hónapban beszéltünk az adósságkonszolidációról, és hogy megpróbál elérni egy 50%-nál magasabb átvállalási arányt. Sikerült-e ezt kijárni?

Sajnos nem. Maradt az 50%. – Január 17-én töltöttük ki az ebr42 önkormányzati információs rendszerben „Az 5000 fő feletti önkormányzatok állam általi részleges adósságátvállalásához kapcsolódó adatszolgáltatás" c. adatlapot. Az adatlap II. 3. pontjában max. 1500 karakter terjedelemben lehetőség volt olyan indokok megfogalmazására, amelyek alapján az önkormányzat a Belügyminisztérium által korábban közzé tett átvállalási mértéktől (esetünkben 50%) való eltérést kéri. Mi éltünk is ezzel a lehetőséggel, s kértük az 50% helyett a 60%-os adósság-átvállalási mérték megállapítását.

Következő >> Utolsó
1 - 10/ 12 cikkből