Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Interjúk 2012.

VÁLTOZÁS A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN ÉS AZ ISKOLÁK FENNTARTÁSÁBAN (2012. december)
2012-12-23

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Megvan a hulladékszállítási közbeszerzés eredménye, vagyis eldőlt, melyik cég fogja szállítani a szemetünket jövőre. Az önkormányzat három ajánlattevő közül válogathatott. Mi volt vagy mik voltak a legfontosabb szempontok az elbírálásnál?

- A legfontosabb szempont a gyűjtőedények (kukák) gyűjtési, ürítési díja volt, 40-es súlyszámmal. Ezután következett az átrakóhely bérletének minimális ellenértéke, 30-as súlyszámmal. Következő szempont volt (jogszabályi előírás alapján) az igénybe vett hulladéklerakó Pilisvörösvártól való távolsága 10-es súlyszámmal (kötelező környezetvédelmi szempontok miatt), valamint az illegális hulladék elszállítására szolgáló konténer kihelyezésnek és ürítésének díja, szintén 10-es súlyszámmal. Ezután következett a többlethulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok ára: a kommunális hulladék összegyűjtésére szolgáló szürke zsák gyűjtési díja 6-os súlyszámmal, a szelektív hulladék összegyűjtésére szolgáló sárga zsák díja 2-es súlyszámmal, és a zöld hulladék gyűjtésére szolgáló zöld zsák díja, szintén 2-es súlyszámmal.

ISMÉT A RÉGI HELYÉN A ZENEISKOLA (2012. november)
2012-11-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Legutóbbi ülésén hozott döntést arról a képviselő-testület, hogy a zeneiskola visszaköltözik a régi helyére. Értem a kettéválás okát: jó lenne, ha az állami kézbe vétel nem érintené a Művészetek Háza épületét. De ez feltétlenül kell, hogy a költözést is magával vonja?

Meggyőződésem szerint igen. 2013. január 1-jétől ugyanis a zeneiskola (hivatalos nevén Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Iskola) ugyanúgy állami fenntartásba kerül, mint a két általános iskola, de még nem jelentek meg a művészeti iskolák állami fenntartásba vételének részletes szabályait meghatározó jogszabályok. Így senki nem tudja, hogy az állami fenntartásba vétel után a zeneiskola hogyan, milyen feltételekkel, milyen létszámmal, milyen szervezeti keretek között fog tovább működni, s hogy az önkormányzatra pontosan milyen kötelezettségek hárulnak majd a zeneiskola működtetésében.

JÁRÁSI KÖZPONT LESZÜNK (2012. október)
2012-10-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

Jelenleg három olyan fontos változás is zajlik a városban, ami ha véget ér, nagyban befolyásolja majd Vörösvár életét: most van kialakulóban a járási rendszer, épül a vasút, és folyik a szennyvíz-projekt. Ezekről beszélgettünk októberben a polgármesteri interjú keretében.

• Már a nyáron megszületett a döntés arról, hogy Pilisvörösvár járási központ lesz. Úgy tudom, az egyeztetések októberben egy-kettőre lezajlottak.

FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ (2012. szeptember)
2012-09-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Most van itt a féléves számvetés ideje a város gazdálkodásában. Az idei költségvetés év elején már nem csupán a takarékosság, hanem a megszorítások jegyében állt össze. Csak hogy néhányat említsek: a kommunális adó bevezetése, díjemelések, a civil szervezetek támogatásának csökkentése, létszámcsökkentés a hivatalnál...

Számvetést inkább év végén, a költségvetési év lezárultával lehet készíteni. A féléves beszámoló az Államháztartásról szóló törvény alapján arra való, hogy a polgármester tájékoztassa a képviselő-testületet az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról: a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulásáról, a tartalék-felhasználásról, a hiány (többlet) összegének alakulásáról, a költségvetés teljesülésének alakulásáról. A féléves beszámoló felhívhatja a figyelmet néhány kedvező vagy kedvezőtlen jelenségre, s támpontot adhat a képviselőknek a második féléves döntések meghozatalához.

Mi lesz a kommunális hulladékkal? (2012. augusztus)
2012-08-31

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Úgy láttam, újra villognak a lámpák az új Fő utcai zebráknál. Korábban írtunk arról, hogy a Magyar Közút pénzt kért az üzemeltetésükért – holott a szerződés szerint ezt nekik kellene állniuk. Fizetett az önkormányzat, vagy sikerült őket meggyőzni?

Nem fizettünk, de visszakapcsolták a lámpákat, mert a Közlekedési Koordinációs Központ (KKK) nekünk adott igazat! 2012. június 21-én kaptunk válaszlevelet Völgyesi Zsolttól, a KKK igazgatójától, amelyben panaszunkra reagálva leírta, hogy „a háromoldalú társfinanszírozási szerződést megvizsgálva megállapítható, hogy az üzemeltetést a szerződés – mely mindhárom fél előzetes egyeztetésével jött létre – egyértelműen szabályozza."

CSALÁDI NAPKÖZIRE PÁLYÁZUNK (2012. 07. 15.)
2012-07-20

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Megkezdődött az Amalimpia, idén 50 éves a kézilabdázás Vörösváron, családi sportnap, kerékpáros OB, olimpiai indulók... úgy tűnik, idén különösen nagy szerepet kap a sport a városban. Polgármester úr jónak tartja-e ezt? Milyen szerepe lehet a sportnak egy közösség életében?

- Kimaradt még a felsorolásból az Ovis Sportnap, a Kihívás Napja és a Pilisi Lovas Majális... Közismert tény, hogy a modern társadalom életkörülményei között az emberek a szükségesnél kevesebbet mozognak, és kevés időt töltenek együtt. Ezért nagyon fontos, hogy minél több alkalmat teremtsünk a mozgásra és a közösségi együttlétre.

JELZŐLÁMPÁK, ÜDÜLŐTELEP, TEMETŐ (2012. 06.30.)
2012-06-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Polgármester úr, már május végén elkészült a három új Fő utcai gyalogátkelő. De a zebráknál a villogó jelzőlámpák nem működnek. Mi ennek az oka?

- Közel másfél évvel ezelőtt, 2011 februárjában nyújtottuk be pályázatunkat a Közlekedési Koordinációs Központhoz a Pacsirta utcai, az Angeli köz melletti és a Városháza előtti sárgán villogó jelzőlámpás gyalogátkelők kialakítására. Pályázatunk eredményes volt, és 2011 júniusában közel 7,5 millió forintot nyertünk az önkormányzat költségén korábban elkészített tervek megvalósítására.

Kétnyelvű oktatás a Templom téren is! (2012. 05. 31.)
2012-05-31

Interjú Gromon István polgármersterrel

Márciusban született meg a „történelmi" döntés: 22 évvel a rendszerváltás után végre beindulhat az általános iskolai kéttannyelvű német nemzetiségi oktatás Vörösváron. Áprilisra az is eldőlt, hogy van akkora igény, hogy két osztály is indulhasson. De nemcsak ez volt az, ami miatt az önkormányzat sokat foglalkozott az intézmények sorsával az elmúlt hónapokban. 2013-tól ugyanis az állam átveszi az önkormányzati iskolák működtetését, és további változások is várhatók, de a helyzet most még bizonytalan – ehhez próbálnak igazodni a települések. E havi interjúnkban ezért elsősorban az intézményekkel kapcsolatos döntésekről kérdeztem Gromon István polgármestert.

– Április 16-án és 17-én lezajlott a beiratkozás az általános iskolákba. Hányan jelentkeztek a kéttannyelvű osztályokba? És hányan a többibe?

- A beiratkozás a kétnyelvű német nemzetiségi oktatás tekintetében kellemes meglepetést hozott: az előzetesen benyújtott 29 szándéknyilatkozathoz viszonyítva nagyságrendileg többen, 54-en igényelték a kétnyelvű német nemzetiségi oktatást!

NYERT A SZENNYVÍZPÁLYÁZAT! (2012. 04. 30.)
2012-04-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

Alig néhány napja érkezett a hír a „Fő utca program" sikeres lezárásáról, és máris egy új nagyprojektbe vághat bele a város. Mi más is lehetne ezért e havi interjúnk fő témája, mint: a szennyvíz-beruházás.

– Sokat vártunk rá, de csak megjött az a jóhír!

- Nyolc hónapos küzdelem után megszületett a várva várt döntés, amelyről április 2-án a hivatalos értesítés is megérkezett, miszerint négy és féléves kitartó munkánkat siker koronázta: a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére 2011. június 30-án benyújtott 2. fordulós európai uniós pályázatunkat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte, s így elnyertük minden idők legnagyobb pilisvörösvári pályázati támogatását: 958,5 millió forintot! - Ezzel túlszárnyaltuk még a Fő utca pályázatot is, amelyen 2009 végén 623 millió forintot nyertünk.

Interjú Gromon István polgármesterrel (2012. március)
2012-03-31

- Egy hónap leforgása alatt háromszor is ülésezett a Képviselő-testület. Mi az oka a feszített tempójú munkának?

- 2012. január 1-jétől számtalan olyan új jogszabály lépett életbe, amely az önkormányzatok napi működését érinti. Ilyen pl.: az új államháztartásról szóló törvény és a hozzá kapcsolódó új kormányrendelet, az önkormányzati törvény, a köznevelési törvény, a nemzetiségek jogairól szóló törvény, a nemzeti vagyonról szóló törvény stb. Ezeket a jogszabályokat a költségvetés tervezésének amúgy is túlterhelt heteiben kellett tanulmányozni, értelmezni, s rögtön alkalmazni is.

Következő >> Utolsó
1 - 10/ 12 cikkből