Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Interjúk 2008

Terhet vállalni a közösségért
2008-12-15

? A képviselő-testület ? véleményem szerint ? kockázatot vállalt azzal, hogy újabb hosszú lejáratú célhitelt vett fel fejlesztésekre. Mik voltak a legfontosabb okok, amelyek a 280 millió forint felvételére késztették a képviselő-testületet?

? Pilisvörös-vár Város Önkormányzata ? több száz más magyarországi önkormányzathoz hasonlóan ? igen magas adósságállománnyal rendelkezik. Ezért fogjuk vissza két éve folyamatosan a kiadásokat (a személyi-, a dologi- és a fejlesztési kiadások, valamint a pénzeszköz-átadások visszafogásával, egyes magas kamatú hitelek kiváltásával stb.), és ennek érdekében hoztunk bevételnövelő intézkedéseket (plusz állami normatívák leigényelhetővé tétele a kistérségen keresztül, a helyi adóbevételek növelése az alacsonyan tartott helyi adókulcsokkal stb.). Az önkormányzat teljes adósságállományát az igen nehéz külső körülmények közepette két év alatt 23,8 millió forinttal csökkentettük.

Félidőben
2008-10-15

? A választási ciklus félidejében vagyunk: az elért eredmények és a még megvalósítható tervek számbavételének idején. Anélkül, hogy számadatok garmadáját sorakoztatnánk fel, kérem, összegezze röviden, hogy mik azok a legfontosabb dolgok, amiket a ciklus első felében sikerült megvalósítania, és mi van az Ön és az önkormányzat tarsolyában a következő két évre vonatkozóan?

PÉNZÜGYI STABILITÁS

? Egyik legalapvetőbb célunk az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megteremtése volt: mindenekelőtt a fölösleges, ill. nélkülözhető kiadások megszüntetése, a fedezethiányt leplező 300 milliós görgetett folyószámlahitel felszámolása, az éves adósságteher csökkentése, bevételek lehetséges emelése. ? Az elmúlt két év alatt ezek lényegében mind megvalósultak: a

Pályázati mérleg
2008-09-15

? Elkészültek a tervek a Művészetek Háza átépítésének befejezésére, s a Képviselő-testület megbízta az Előkészítő és Bíráló Bizottságot a közbeszerzési eljárás megindítására. Innentől kezdve mennyi időbe telhet, amíg sikerül megnevezni a nyertes kivitelezőt és megindulhatnak a munkálatok?

? A közbeszerzési pályázatot reményeim szerint egy-két héten belül kiírjuk. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlati felhívás szövegezése és a dokumentáció összeállítása folyik. Ezekben lesznek meghatározva a pályázattal kapcsolatos pontos határidők (beadás, értékelés, eredményhirdetés). Az eljárás ideje függ attól, hogy hány pályázó lesz, lesz-e

"2013-ra épülhet meg az új 10-es"
2008-08-15

Városi Könyvtár

? A július 17-i képviselő-testületi ülésen megszületett a hivatalos döntés a Városi Könyvtárnak a Művészetek Házába való integrálásáról. Milyen szempontok vezérelték a testületet az integrálással kapcsolatos döntés meghozatalában?

"Társadalmi összefogás kell..."
2008-07-15

Játszóterek, sportpályák

? A képviselő-testület július 17-i ülésére összeállított polgármesteri beszámolóban olvastam, hogy az elmúlt hetekben több alkalommal egyeztetett a képviselőkkel és szakemberekkel a létesítendő játszóterekkel, közparkokkal kapcsolatban. Hol tart most ez a munka, mik az eddigi tapasztalatok?

2007. évi zárszámadás
2008-06-15

? Május 8-án fogadta el a képviselő-testület a 2007. évi zárszámadási rendeletet. A pontos költségvetési összegek birtokában mi mondható el az önkormányzat előző gazdálkodásáról?

? Amit egy diák számára tanév végén a bizonyítványosztás jelent, körülbelül azt jelenti egy önkormányzat számára az előző évi gazdálkodásról szóló jelentés, azaz a zárszámadás elfogadása: objektív, hivatalos értékelést az előző évi munkáról. A magam részéről úgy érzem: a mostani képviselő-testület első teljes gazdálkodási évéről szóló jelentés jó bizonyítványnak minősíthető.

Magtalálni az egyensúlyt...
2008-05-15

? Az április 22-i képviselő-testületi ülésen élénk vita keletkezett a Szent László utcai iparterület tulajdonosainak kérelme kapcsán. Az érintett vállalkozók és az őket támogató képviselők leggyakrabban hangoztatott érve az volt, hogy a terület nagyobb beépíthetősége eredményeképpen az ottani üzemek bővülni tudnának, nőne a termelésük, és ebből a város is nagyobb iparűzési adóhoz jutna. A képviselők többsége végül a jelenlegi szabályozás megtartása mellett szavazott. Milyen érvek hatására döntött így a testület?

Készülő tervek, reményteli megoldások
2008-04-15

? Városunk lakóit továbbra is élénken foglalkoztatja a kultúrház sorsa. A márciusi képviselő-testületi ülésen egy újabb fontos határozat született e témában. Tájékoztatná erről részletesebben az újság olvasóit?

? A Művészetek Háza befejezéséhez új kivitelezőt kell megbíznunk. Az új kivitelezőt a törvények szerint közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani, a közbeszerzés kiírásához viszont szükség van egy komplett kiviteli tervdokumentációra. ? Sajnos a Polgármesteri Hivatalnak ilyen dokumentáció eddig nem állt rendelkezésére. (Az építkezéshez szükséges kiviteli terveket annak idején ? a szerződés szerint ? a korábbi kivitelező készíttette el.) Most az eredeti tervek készítője ? tárgyalásos egyeztetések után ? vállalta, hogy április közepére a közbeszerzéshez

Fejlesztési tervek - új szerepvállalás
2008-03-15

E havi interjúnkban két témával kapcsolatban tettünk fel kérdéseket a polgármester úrnak: a Képvisel?-testület által március 1-jén elfogadott négyéves gazdasági programról és a civil szervezetek 2007. évi önkormányzati támogatásáról.

Gazdasági program

? Polgármester úr, januári interjúnkban szólt az önkormányzat legfontosabb fejlesztési elképzeléseir?l. A ciklusra vonatkozó négyéves gazdasági terv ? amelynek elkészítését az önkormányzati törvény is el?írja ? nyilván ezekre az elképzelésekre épül...

Az átlagosnál nehezebb, de kiegyensúlyozott gazdálkodásra számítok
2008-02-15

Városunk 2008. évi költségvetéséről

? A képviselő-testület január 31-i ülésének legfontosabb napirendi pontja a 2008. évi költségvetés elfogadása volt. Az ülés négy órakor kezdődött és hat órára már meg is született a költségvetési rendelet...

? Valóban. Örömmel mondhatom, hogy a város 2008. évi költségvetését a képviselők első olvasatban, 15 egyhangú igen szavazattal elfogadták. Úgy gondolom, mind a gyorsaság, mind a magas szavazatszám érték és siker, amire büszkék lehetünk. Értékes időt nyertünk vele a cselekvésre, a további munkára.

Következő >> Utolsó
1 - 10/ 11 cikkből