Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Interjúk 2007

Gondok, tervek, megoldások
2010-04-15


Ebben a hónapban az átlagosnál több kérdést tettünk fel városunk polgármesterének, mivel mindegyiket kiemelten fontosnak tartottuk és nem akartuk a következő hónapra halasztani. A polgármester úr mindegyik témáról általános tájékoztatást adott. A kérdések témaköreit alcímekkel jelöltük. Egyes témákról az újság későbbi oldalain önálló cikkben is foglalkozunk.

Fejlesztésekről

? Első kérdésünk a Művészetek Házával kapcsolatos: hogyan haladnak a munkálatok, mikor adják át, milyen problémák hátráltatják az átadást?

Esztendő végi interjú
2007-12-15

? A Közmeghallgatáson is szembesülhettek a város polgárai azzal, hogy milyen elkötelezettségeket rónak két évtizedre szólóan az önkormányzatra az elmúlt években megvalósult fejlesztések. Ennek ellenére örömmel tapasztaljuk, hogy folyamatosan további fejlesztésekr?l készülnek tervek: járdák, parkolók, parkok, játszóterek szerepelnek az el?terjesztésekben. Milyen pénzekb?l és milyen ütemezéssel jöhetnek ezek létre, és nem nyújtózkodunk-e most is tovább, mint kellene?

Közmeghallgatás után
2007-11-15

? Polgármester úr, milyen benyomásai voltak a nemrégiben megtartott közmeghallgatással kapcsolatban, milyen kérdésekre számított, milyen következtetéseket vont le a felmerült igényekből, lakossági véleményekből?

? Jó benyomásaim voltak. Úgy érzem: demokratikus légkörben lezajlott, sok témát felvető és kitárgyaló, eredményes közmeghallgatás volt az október 18-i. Hogy ilyen legyen, ahhoz az előkészítésben és lebonyolításban sok segítséget kaptam a Polgármesteri Hivatal és a Művészetek Háza munkatársaitól. Segítette a lakosság tájékoztatását a közszolgáltató cégek képviselőinek jelenléte, ill. az ő első kézből való válaszaik. Hozzájárult a közmeghallgatás sikeréhez a megjelent polgárok fegyelmezettsége, együttműködési készsége is.

Szerződésbontás, új pályázat kiírása
2007-09-15

? A képviselő-testület augusztus 23-i ülésén határozott arról, hogy a Művészetek Háza kivitelezésére a Heer és Társa Bt.-vel és a Bau H & H Kft.-vel 2006. március 28. napján kelt vállalkozási szerződéstől eláll. Régóta a levegőben lógott már ez, hiszen az építkezést háromnegyed éve be kellett volna fejeznie a kivitelezőnek. Mik voltak az okai a képviselő-testület döntésének, illetve miért csak most született meg a szerződést felbontó határozat?

Jeles napok után
2007-08-15


A Muttnyánszky megszűnéséről és a szakképzés jövőjéről

? Utolsó fejezetéhez ért a Muttnyánszky története. Az elmúlt évtized egymásra épülő önkormányzati döntései ? személyes véleményem szerint ? végső soron akarva akaratlanul is az iskola megszűnéséhez vezettek. Ön szerint meg lehetett volna menteni az iskolát, vagy az utóbbi években már minden kényszerpályán mozgott?

Átütemezés, pályázat, források keresése
2007-06-15

Hitelátütemezésről

? Polgármester úr, az elmúlt időszakban sikeres lépéseket tett az Önkormányzat a pénzügyi helyzet menedzselésére. Melyek voltak ezek az intézkedések?

? Pénzügyi helyzetünket nagymértékben meghatározza a korábban (nagyjából az elmúlt tíz évben) felvett fejlesztési hitelek (kb. 1,6 milliárd Ft) és azok kamatainak (kb. 500 millió Ft) törlesztési kötelezettsége. A legnagyobb ilyen hitelek: egy 200 millió Ft-os fejlesztési hitel 2001-ből, egy 220 millió Ft-os hitel 2002-ből, egy 480 millió Ft-os hitel 2005-ből és egy 500 millió Ft-os hitel 2006-ból. A korábban felvett hitelek törlesztése 2010-11-ben jár le, a későbbieké 2025-26-ban. Tehát a mostani ciklus négy évében párhuzamosan kell törleszteni mindegyik hitelt és fizetni a kamataikat. A 2007-es évben pl. 157 millió 263 ezer Ft lett volna a kifizetendő tőketörlesztés és kamat együttes összege, és nagyságrendileg hasonló összegeket kellett volna fizetnünk a jelenlegi önkormányzati ciklus minden évében.

Zárszámadás után
2007-05-15


Szokásos havi interjúnkban négy kérdéskört vetettünk fel a polgármester úrnak. A zárszámadás okán visszatértünk a sokakat érdeklő kérdéshez: vajon mennyire lapos városunk pénztárcája; ismét érdeklődtünk a Művészetek Háza felől, és tájékozódtunk a Liegl-Dachser raktára védelmi terveiről, végül gerstetteni útjának céljáról és programjáról kérdeztük városunk vezetőjét.

A költségvetési hiányról

? A képviselő-testület elfogadta a 2006. évi zárszámadást. A képviselő-testületi ülésen Ön külön felhívta a képviselők figyelmét a dokumentum néhány kiemelkedően fontos részletére. Melyek ezek?

Beszéljünk a költségvetésről
2007-02-15


? Január 25-én a Képvisel?-testület elfogadta városunk 2007. évi költségvetését. Minek köszönhet?, hogy ilyen gyorsan, különösebb viták nélkül született meg a rendelet?

? Gyorsan készült el a rendelet, de nem viták nélkül. Kifejezett szándékunk volt, hogy a költségvetést a lehet? leghamarabb elfogadjuk. Mondhatnám úgy is, hogy a 2007. évi költségvetés egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy minél el?bb meglegyen. Az elkészült Ipartelepi út és a m?füves pálya kifizetésének ugyanis feltétele volt, hogy legyen elfogadott költségvetésünk.

Költségvetés előtt
2007-01-15


? Tisztelt polgármester úr, az elmúlt időben az országos sajtó is foglalkozott városunk anyagi helyzetével (?Adósságprésben Pilisvörösvár". Magyar Nemzet, 2006. 12. 06.). Most, hogy a 2007-es költségvetés elfogadása belátható közelségbe került, megkérdezem: Ön hogyan jellemezné a város anyagi helyzetét? Stabil vagy ?csődközeli"?

? Röviden úgy jellemezném, hogy anyagi helyzetünk stabil, de nagyon nehéz: 2007-ben minden területen erős takarékoskodásra kényszerülünk. Az állami normatívák többsége forintra megegyezik a tavalyival, egy részük még annál is kevesebb. (Igen alacsony például az óvodáknak, az általános iskolák alsó tagozatának és az alapfokú zeneoktatásnak az állami támogatása.) Mindeközben legalább 7% körüli infláció várható. Aztán törlesztenünk kell a korábbi hiteleket és azok kamatait, ami összesen kb. 140-150 millió forintos kiadást jelent.

1 - 9/ 9 cikkből