Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Interjúk 2016.

ISKOLAÁTADÁSOK, KARÁCSONYVÁRÁS, ÉV VÉGI FEJLESZTÉSEK (2016.11.27.)
2016-11-27

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Január elsejétől teljes egészében átveszi az állam az iskolákat az önkormányzatoktól. Mit jelent ez pontosan?

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint 2017. január 1-től a jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott, de az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények (iskolák) működtetését is átveszi a KLIK. Pilisvörösvár esetében ez a Templom téri iskola, a Vásár téri iskola, a Zeneiskola (Major u. 2.) és a Nevelési Tanácsadó (Rákóczi u. 8.) állami működtetésbe vételét jelenti. Ezzel egyidőben az intézményi ingatlan és a benne lévő ingó vagyon határozatlan időre ingyenesen a KLIK vagyonkezelésébe kerül.

FÉLÉVES BESZÁMOLÓ, ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK, FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ (2016.10.25.)
2016-10-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Elfogadta a képviselőtestület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Melyek a beszámoló legfontosabb számai?

A sarokszámokat tekintve a költségvetési bevételeink június 30-ig az előirányzat 61,31%-ában, a költségvetési kiadásaink az előirányzat 40,77%-ában teljesültek, ami azt jelenti, hogy a tervezés reális, a gazdálkodás pedig fegyelmezett és takarékos volt.

A XXV. VÖRÖSVÁRI NAPOK UTÁN (2016.09.25.)
2016-09-25

Interjú Gromon István polgármesterrel az új helyszínen, újszerű formában megrendezett XXV. Vörösvári Napok visszhangjáról, a csapadékvíz által okozott károk helyreállításáról és az őszi közterületi fejlesztési munkákról

- Lezajlott a jubileumi, 25. Vörösvári Napok. Hogy látja, az új helyszín beváltotta a hozzáfűzött reményeket?

Igen, úgy gondolom, hogy az új helyszín teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A természet közelsége, a vízparti környezet, a jó levegő, a tágas tér, az árnyékot adó fák, az autóforgalom elől részben elzárt, gyalogoskorzóként funkcionáló burkolt út stb. összességében kiváló környezetet biztosított az újszerű Vörösvári Napok megrendezésére. Sikerült úgy berendezni a területet, úgy elhelyezni a sátrat, az étel- és italárusító bódékat, a körhintásokat, az árusokat és minden egyéb kisegítő létesítményt, hogy az egész környék egységes rendezvényterületként funkcionált, jó hangulatot árasztott, és kiválóan alkalmas volt a közös szórakozásra, sétára, kikapcsolódásra, találkozásra, beszélgetésre.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, SPORTFEJLESZTÉSEK, ÚJ POSTA (2016.08.25.)
2016-08-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Országszerte igen problémás a hulladékszállítás, folyamatosan hallani, hogy akár le is állhat. Vörösváron mi a helyzet ezzel?

A hulladékról szóló törvény módosítása és egy kormányrendelet alapján 2016. április 1-jén megkezdte működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A második negyedév óta ez az új cég küldi ki a szemétdíjról szóló számlát az ingatlantulajdonosoknak, s Ő a hozzá befizetett összegből a rendeleti képlet alapján egy meghatározott összeget átutal a szemétszállítóknak. (A kintlévőségek behajtása az I. negyedévre és az azt megelőző időszakra a szemétszállító cég dolga, de II. negyedévtől már a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. joga és kötelessége a behajtás.)

KÖZVILÁGÍTÁS, VILLÁMVÉDELEM, ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGEK
2016-07-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

 

• Az északi lakókörzet közvilágításának fejlesztéséről döntött a képviselőtestület. Mit tartalmaz a tervezett beruházás?

2004-ben, amikor az Északi lakókörzetben a közvilágítási hálózat kiépült, 22 db kandelábert telepítettek. Az elmúlt bő egy évtized alatt a környék intenzíven beépült, az akkor kiépített közvilágítási szint ma már nem elegendő. A Polgármesteri Hivatalba évek óta sok bejelentés érkezett emiatt. A mostani fejlesztéssel nagyjából megduplázzuk az északi lakókörzetben lévő közvilágítási kandeláberek számát, és a meglévő lámpatesteket nagyobb teljesítményű lámpatestekre cseréljük. A meglévő kábelhálózatot a Nagy Imre utcában, a Freiäcker utcában, a Béke utcában és a Báthory utcában egy-egy oszlopközzel továbbépítjük, így összesen 23 új lámpaoszlopot és 36 új lámpatestet telepítünk.

PÁLYÁZATOK ÉS SAJÁTERŐS FEJLESZTÉSEK (2016. 06. 20.)
2016-06-20

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Egy, az önkormányzatok fejlesztésére irányuló pályázat beadásáról döntött a képviselőtestület. Miről szól pontosan ez a pályázat?

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. A meghirdetett pályázatban három pályázati alcél van, melyek közül egyszerre két alcélra lehet pályázatot benyújtani. Mi az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” alcél keretében a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának felújítására nyújtottunk be pályázatot, a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében pedig a Szabadság utca elején (a Vásár téri iskolától a Schiller Gimnázium kerítésének végéig,) a járda felújítására, valamint a Báthory utca és Szent István utca szilárd burkolatának felújítására.

ZÁRSZÁMADÁS, PÁLYÁZATOK (2016. 05. 25.)
2016-05-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Elkészült a tavalyi év zárszámadása. Ennek alapján hogyan  értékeli a 2015-ös  évet gazdálkodási szempontból?

Örömmel mondhatom, hogy az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása kiemelkedően eredményes volt, ezt igazolja mind az elkészült zárszámadás, mind a független könyvvizsgálói jelentés. A hat önkormányzati intézmény (bölcsőde, két óvoda, Művészetek Háza, Szakorvosi Rendelő, GESZ, Polgármesteri Hivatal) fenntartása, további három állami fenntartású intézmény (két általános iskola, zeneiskola) működtetése, a társulási fenntartású Napos Oldal Szociális Központ fenntartásának részfinanszírozása, a városüzemeltetési feladatok és az összes többi kötelező feladatunk ellátása mellett jelentős beruházásokat és felújításokat is sikerült megvalósítanunk úgy, hogy végül az évet jelentős pénzmaradvánnyal zártuk. Mindeközben az önkormányzat mérleg szerinti vagyona az előző évhez képest 575,6 millió forinttal növekedett.

XXV. VÖRÖSVÁRI NAPOK – ÚJ HELYSZÍNEN, A TAVAKNÁL (2016.04.25.)
2016-04-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Idén új helyszínen rendezi meg az önkormányzat a Vörösvári Napokat. Mikor és miért merült fel ez az ötlet?

- Az elmúlt 20 év során már sokszor foglalkozott a Képviselő-testület a búcsú áthelyezésének gondolatával. Először 1996 júliusában, a Búcsú tér környékén lakók panaszai miatt. A kezdeményezést az akkori képviselők elutasították. Öt évvel később, 2001 októberében ismét napirendre került a téma, mert a Búcsú tér környékén lakók kérték a búcsúnak a Búcsú térről való elhelyezését. A Képviselő-testület akkor kijelölte a búcsú helyszínének a tavak környékét, és egy millió forint fedezetet is biztosított a terület kialakítására, de a rendezvény áthelyezésére végül mégsem került sor.

REMÉNYTELJES A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS (2016.03.25.)
2016-03-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Elfogadta a képviselőtestület a 2016-os költségvetést.  Nézzük először a számokat a bevételi oldalon! Az önkormányzatok egyik fő bevételi forrása az állami támogatás. Változnak-e az idén az állami támogatások, mire lehet számítani?

- Az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás a tavalyihoz képest ismét csökkent, több mint 17 millió forinttal. A köznevelési feladatok támogatásában lényegi változás nincsen. A pénzbeli szociális ellátásokra már egyáltalán nem kapunk állami támogatást – igaz, a feladatok döntő része a Járási Hivatalhoz került. A családsegítés és gyermekjóléti ellátások, valamint a házi segítségnyújtás terén a jogszabályi környezet jelentősen megváltozott.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, KÖZBIZTONSÁG, ÚTTERVEZÉS, PARTNERKAPCSOLATOK (2016.02.21.)
2016-02-21

Interjú Gromon István polgármesterrel

 - Úgy tudjuk, hogy törvényi változások miatt most már 80 literes a legkisebb választható kukaméret azok számára, akik nem egyedülállók. Így van ez Vörösváron is?

Nem, nincs így, Pilisvörösváron a 60 literes gyűjtőedény is választható. A gyűjtőedényzet-használat kérdésében ugyanis nemcsak a vonatkozó kormányrendelet előírásait kell alkalmazni, hanem figyelembe kell venni a közbeszerzési törvényt, valamint az önkormányzat és a szolgáltató között közbeszerzési eljárás alapján létrejött szolgáltatási szerződésében és a helyi köztisztasági rendeletben foglaltakat is.

Következő >> Utolsó
1 - 10/ 11 cikkből