Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Beszédek 2015.

BÖLCSŐDEAVATÁS (2015. 12. 21.)
2015-12-22

Kedves Vendégeink!
Kedves Szülők!
Kedves Munkatársaim!

Egy kilenc éven át tartó, kemény munka eredményeként állhatunk itt ma, hogy felavassuk és beindítsuk városunk első bölcsődéjét, a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsődét.

1997-ben született meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, amely a 10.000 főnél nagyobb lakosságszámmal rendelkező települések számára bölcsőde-fenntartási kötelezettséget ír elő. – Egy ilyen törvényt könnyű leírni és a Parlamentben megszavazni, de sokkal nehezebb a gyakorlatban eleget tenni a törvényi előírásnak, és pénzt, forrást, kapacitást teremteni a megvalósításhoz. Így volt ez a bölcsőde ügyében is. A jogszabály megszületése utáni években ugyanis még nem voltak európai uniós pályázati források, a bölcsődei normatívát az állam rendkívül alacsonyan tartotta, miközben ráadásul a térítési díj szedését tiltotta. Mindezek következtésben közel tíz éven át esély sem volt arra, hogy Pilisvörösváron bölcsőde létesüljön.

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc ünnepén (2015.10.23.)
2015-10-24

Kedves Ünneplő Közönség!

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc története – a forradalom előzményei, lefolyása és következményei – a gondolkodó ember számára a történelmi példák olyan kimeríthetetlen kincsestárát alkotják, amely minden korosztály, minden generáció számára újból és újból tanulmányozásra érdemes, s amelynek egy-egy darabját a tanulságok levonása céljából érdemes külön is nagyító aláhelyezni és alaposabban is megvizsgálni.

A Német Egység Napján (2015.10.03.)
2015-10-04

Tisztelt Roland Polaschek Polgármester Úr!
Tisztelt Flavien Neuvy Polgármester Úr!
Kedves Gerstetteni Barátaim!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy öröm számomra, hogy itt Gerstettenben együtt ünnepelhetem Önökkel a Német Egység Napját – az egykori NDK területén újraalakított tartományoknak a Németországi Szövetségi Köztársasághoz való csatlakozásának 25. évfordulóján.

Am Tag der Deutschen Einheit (10.03.2015)
2015-10-03

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Roland Polaschek,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Flavien Neuvy,
liebe Freunde von Gerstetten,
sehr geehrte Damen und Herren!

Es ist eine große Freude für mich, den Tag der Deutschen Einheit hier in Gerstetten, mit Ihnen gemeinsam feiern zu können - den 25. Jahrestag des Beitritts der auf dem Gebiet der ehemaligen DDR neu gegründeten Länder der Bundesrepublik Deutschland.

A 65. Magyar Bányásznapon (2015. 09. 04.)
2015-09-04

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Elnök Asszony!
Kedves Pilisvörösvári és Környékbeli Bányászok!
Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt évekhez képest az idei pilisvörösvári bányásznapi ünnepség különleges. Az ünnepséget ugyanis nem itt kezdtük a Bányász emlékparkban, hanem kb. fél órával ezelőtt, a Budai út és az Ady E. utca sarkán, az egykori pilisvörösvári bánya, a Lipót-akna helyén, ahol egy emléktáblát helyeztünk el a gyógyszerraktár épületének falán.

A Betelepülési emlékmű avató ünnepségén (2015.08.15.)
2015-08-17

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Vendégeink!
Hölgyeim és Uraim!

2015. augusztus 15-e van, Szűz Mária mennybe vételének ünnepe, népies nevén Nagyboldogasszony ünnepe, templomunk búcsúnapja. Azt hiszem, ennél tökéletesebb időpontot keresve sem találhattunk volna a mai ünnepség számára, amelyen bő másfél éves előkészítés után, ünnepélyes keretek között felavathatjuk a mögöttem álló Betelepülési emlékművet, és a befogadására kialakított díszteret, amelynek mostantól – amint azt az új utcanévtáblák is mutatják – Betelepülés tere a neve.

A XXIV. VÖRÖSVÁRI NAPOK - Megnyitó ünnepségén (2015.08.14.)
2015-08-16

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Hölgyeim és Uraim!

A Vörösvári Napok számunkra, vörösváriak számára az év legnagyobb közösségi ünnepe. Ezt az ünnepet előzi meg a legnagyobb várakozás, erre készülünk a legjobban, ettől várjuk a legtöbb örömet, élményt, a legjobb kikapcsolódást. Fokozattan igaz ez olyan években, amikor az ünnepnek van valami külön sajátossága: ilyen volt például a várossá avatás 1997-ben, a millenniumi ünnepségek 2000-ben, Pest megye fennállásának 1000 éves évfordulója 2009-ben, a várossá avatás 15. évfordulója 2012-ben vagy a betelepülés 325. évfordulója tavaly, 2014-ben.

Boros Zoltán atya pappá szentelésének 25 éves jubileumán (2016. 07. 05.)
2015-07-05

Kedves Zoltán Atya, kedves Testvérek!

Személyesen Zoltán atya kért meg arra, hogy a mai ünnepi szentmise végén én is szóljak néhány szót. Nem részletezte, hogy a felkérés az egykori munkatársnak szól (négy évet dolgoztunk együtt Zoltán atyával), vagy a polgármesternek, vagy egyszerűen a barátnak. Így most mind a három minőségemben szólók, de talán a három közül az utóbbi a legfontosabb.

Gröbenzelli 25 éves jubileum (2015.06.06.)
2015-06-11

Igen tisztelt Martin Schäfer Polgármester Úr!
Tisztelt Bernd Rieder Polgármester Úr!
Tisztelt Nádasi Lajos Elnök Úr!
Tisztelt Gröbenzelli Polgárok!
Hölgyeim és Uraim!

Pilisvörösvár polgárai, a velem érkezett városi delegáció tagjai és a magam nevében szeretettel köszöntöm mindnyájukat a mai szép ünnepen, a Gröbenzell és Pilisvörösvár közötti testvérvárosi kapcsolatok megalapításának negyedszázados évfordulóján.

Jubiläum 25 Jahre Partnerschaft (06.06.2015)
2015-06-10

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Martin Schäfer!
Sehr geehrter Herr Altbürgermeister Dr. Bernd Rieder!
Sehr geehrter Herr erster Vorsitzender Ludwig Nádasi!
Sehr geehrte Bürger in Gröbenzell!
Meine Damen und Herren!

Ich begrüße Sie ganz herzlich auch im Namen der „Werischwarer Bürger" und unserer Delegation. An diesem schönen Abend feiern wir das 25-ste Jubiläum der Gründung der Partnerschaft zwischen Gröbenzell und Werischwar.

Következő >> Utolsó
1 - 10/ 12 cikkből