Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Interjúk 2015.

BÖLCSŐDEI FELVÉTELIK, KULTUR-BÜFÉ, ÚTÉPÍTÉSEK, KÖZÖS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS (2015. november)
2015-11-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Az október 29-i képviselő-testületi ülésen újabb döntések születtek a januárban megnyíló Tipegő Bölcsőde ügyében. Elfogadták többek között az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Mit tartalmaz ez a dokumentum?

- Az SZMSZ-nek vannak olyan részei, amelyek kevésbé érdekesek a nagyközönség számára (az intézmény feladatai, szervezeti felépítése, a vezető és az alkalmazottak feladatai, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos szabályok stb.), de van néhány olyan része is, ami nagyon is érinti a bölcsődei ellátás iránt érdeklődőket. Az SZMSZ rögzíti például az intézmény felvételi rendjét (kiket, milyen feltételekkel, hogyan lehet fölvenni a bölcsődébe), vagy megszabja például az intézmény működési rendjét (mettől meddig tart nyitva, mikor tart zárva a bölcsőde).

TÁVLATI TERVEK, KÖZELI ÚTÉPÍTÉS, BÖLCSŐDEÜGYEK (2015. október)
2015-10-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Október 1-jei ülésén a képviselő-testület úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával, és megvásárolja a Templom tér 7. sz. alatti ingatlant. Miért döntöttek a megvásárlás mellett?

- A legtöbb településnek van főtere, amely általában a főutca mentén, a település (fő) temploma körül alakult ki. Így volt ez eredetileg Pilisvörösváron is: egy 1783-ból származó, kézzel rajzolt térkép alapján tudjuk, hogy a Bécsi út (mai Fő utca) eredetileg (Piliscsaba felől érkezve) a mai Iskola utca eleje ­– Templom sétány – Templom tér – Angeli köz (akkor még jóval szélesebb) nyomvonalon szelte át Vörösvárt, tehát elhaladt a templom mellett. A templomot körülvette egy kis temetőkert, s a templom és temető körül (a mai Templom tér és Iskola utca helyén) épültek meg az első lakóházak, majd a plébánia és idővel a grófi kastély is. Ennek a területnek a továbbfejlődésével alakulhatott volna ki fokozatosan a vörösvári városközpont.

SZENNYVÍZKEZELÉS, BÖLCSŐDE, ÚTTERVEZÉS, KITÜNTETÉSEK (2015. szeptember)
2015-09-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Az augusztus 13-i rendkívüli ülésen elsőként egy energetikai korszerűsítési pályázattal kapcsolatban döntött a testület. Mi volt ez, és milyen döntés született?

- Július közepén jelent meg egy kormányhatározat, mely szerint 64 kijelölt önkormányzat – köztük Vörösvár is – pályázhat az önkormányzat tulajdonában álló középületek energetikai korszerűsítésére, max. 150 millió forint támogatás erejéig. A projekt célja a projektben érintett épületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével, illetve nyílászárók cseréjével. A beadási határidő augusztus 15-e volt, s a pályázathoz energetikai auditot is kellett készíttetni az épületekről a pályázat beadásáig. A rendkívüli rövid határidő ellenére a testület úgy döntött, hogy elkészítteti a tanulmányt, s amennyiben annak fényében a pályázaton érdemes leindulni, akkor benyújtja a pályázatot.

INGATLANHASZNOSÍTÁS, ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS (2015. augusztus)
2015-08-31

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Július 30-án sikeresen megtörtént a felújított és bővített szennyvíztelep és csatornahálózat műszaki átadás-átvétele és üzembe helyezése. Mit jelent ez az önkormányzat ill. a város számára?

- Az önkormányzat számára mindenekelőtt egy hétéves, sok nehézséggel tűzdelt, küzdelmes, munkának a sikeres befejezését jelenti. 2008-ban készítettük el az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt és a szennyezéscsökkentési ütemtervet, és adtuk be az első fordulós európai uniós pályázatot. 2009-ben kaptunk értesítést, hogy az első fordulós pályázaton nyertünk. Az elnyert támogatásból 2010-ben elkészítettük az engedélyes terveket, majd 2011-ben benyújtottuk a második fordulós pályázatot. 2012-ben kaptunk értesítést arról, hogy a második fordulós pályázaton is nyertünk, ennek alapján 2013-ban bonyolítottuk le a közbeszerzéseket a kivitelezők kiválasztására, majd megkötöttük a kivitelezői szerződéseket. 2014 márciusában indult meg a szennyvíztelep, 2014 októberében pedig a csatornahálózat kivitelezése.

ELMŰ, BÖLCSŐDE, TEMETŐÜZEMELTETÉS, VÖRÖSVÁRI NAPOK (2015. július)
2015-07-18

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Ismét tárgyalást kezdeményezett az ELMŰ egy 120/20 kV-os transzformátor alállomás létrehozásának érdekében. Erről már voltak tárgyalások 2011-ben, melyekben az alállomás telepítéséért cserébe több dolgot is kért az önkormányzat az ELMŰ-től. Mostanáig ebben az ügyben nem történt semmi?

- Valóban, az ELMŰ már négy évvel ezelőtt megkereste az önkormányzatot azzal, hogy Pilisvörösvár és Piliscsaba villamosenergia-ellátásának biztonságosabbá tétele érdekében szükséges lenne Pilisvörösváron egy új transzformátor alállomás építése.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK, TEMETŐÜZEMELTETÉS (2015. június)
2015-06-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

● Hónapok óta a Zöld Bicske Kft. végzi a szemétszállítást a városban, de a mai napig nem kötötték meg a szolgáltatási szerződést az ingatlantulajdonosokkal. Ez többek számára gond, mert aki például változtatni akar a kukaméreten (és így a díjon), az nem tud, és a lomtalanítási lehetőség sem – vagy csak nehezen – vehető igénybe. Mit tud tenni az önkormányzat az ügyben?

A Zöld Bicske Kft. által az ingatlantulajdonosoknak márciusban kiküldött szerződéstervezet szerint csak egy maximum 2 fős család szerződhetett volna 60 literes kukára. Ezt a megoldást az önkormányzat részéről nem tartottuk sem jogszerűnek sem igazságosnak, ezért felhívtuk a lakosságot, hogy a kiküldött szerződéstervezetet ne írják alá.

ZÁRSZÁMADÁSI ERDMÉNYEK, ÚJABB FEJLESZTÉSI TERVEK (2015. május)
2015-05-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Elfogadta a testület a 2014. évi zárszámadás rendeletet, amely a 2014-es év költségvetésének végrehajtásáról szól. Mit mutat a zárszámadás, s melyek ezzel kapcsolatban a legfontosabb számok?

A 2014. év gazdálkodási szempontból sikeres és eredményes év volt.  A költségvetési bevételeink az előirányzat 92,12 %-ában, a kiadásaink az előirányzat 79,65 %-ában teljesültek. A 2014-es működéséhez folyószámla-hitelt nem vettünk igénybe, fejlesztési kiadásainkat korábban elnyert pályázatokból és saját forrásból tudtuk biztosítani.

A KÖZOKTATÁSBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG A LEGFONTOSABB (2015. április)
2015-04-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

 - Leghosszabban tárgyalt téma volt a legutóbbi ülésen a Vásár téri iskola fenntartóváltásának az ügye. E szerint a Német Nemzetiségi Önkormányzat jelezte, hogy fenntartásába venné az iskolát. Mi a lényege ennek a kérésnek, és mi az önkormányzat álláspontja az ügyben?

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi törvény szerint a nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményt létesíthetnek és tarthatnak fenn, illetve a törvényben meghatározott feltételekkel átvehetik más szerv által létesített köznevelési intézmények fenntartói jogát.

OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY, CIVIL TÁMOGATÁSOK (2015. március)
2015-03-28

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Komoly iskolai, óvodai intézmény-felújításokról döntött legutóbbi ülésén a testület. Mi tette szükségessé ezeket?

Sajnos több oktatási-nevelési intézményünk épületének tetőfedése igen rossz állapotban van: a Vásár téri  iskola palafedése igen régi, sok helyen hiányos, töredezett, összességében javíthatatlan; a Templom téri iskola kis épületének (a volt óvodának) a tetőszerkezetében a tetőlécek teljesen elkorhadtak, több helyen eltörtek, teljes cserére szorulnak; a Grádus tagóvodában a kb. 25 éve, 15 év garanciával készült zsindelyborítás szinte a teljes tetőfelületen tönkrement, a zsindely alatt található deszkaborítás több helyen elkorhadt.

KÖLTSÉGVETÉS, KÖZTISZTASÁG, VÁROSGONDNOKSÁG (2015. február)
2015-02-28

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Év eleji interjúnkban már beszéltünk arról, hogy az önkormányzat milyen reményekkel indul neki az évnek. Azóta a képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetést. Mit emelne ki ebből?

Az évek óta tartó fegyelmezett gazdálkodásnak, a három évvel ezelőtt bevezetett bevételnövelő intézkedéseknek, a növekvő iparűzési adóbevételeknek, az állami adósságkonszolidációnak, valamint a folyamatosan javuló költséghatékonyságú feladat-ellátásnak köszönhetően az önkormányzat 2015. évi költségvetése az előző négy-öt évhez képest kevésbé feszített.

Következő >> Utolsó
1 - 10/ 11 cikkből