Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Cikkek 2015.

BÚCSÚ SCHREK RÓBERNÉTŐL
2015-12-23

Életének 88. évében 2015. december 04-én váratlanul elhunyt Schreck Róbertné sz. Galambos/Gemela Borbála, a sokak által szeretett és tisztelt Boris néni.

Temetése 2015. december 18-án (pénteken) 15:00-kor volt a pilisvörösvári temetőben. A temetési szertartást Balla Sándor plébános úr végezte, nagyszámú gyászoló és a teljes egyházközségi énekkar jelenlétében.

*

Búcsú Keszléri Józseftől
2015-12-22

Életének 84. évében, hosszú betegség után, mégis váratlanul 2015. november 24-én elhunyt Keszléri József, korábbi pilisvörösvári tanácselnök majd alpolgármester. Temetése 2015. december 2-án (szerdán) 13 órakor volt a pilisszentiváni temetőben. Temetését Filó Kristóf budakeszi plébános, korábbi pilisvörösvári káplán végezte.

*

Nagy számban vettek részt a veszélyeshulladék-gyűjtésen
2015-10-26

Nagy számban vettek részt Pilisvörösvár polgárai az önkormányzat által rendezett 2015. október 03-i veszélyeshulladék-gyűjtési akción, segítve ezzel a környezet védelmét és a környezettudatos magatartás elterjedését.

A gyűjtés alkalmával 7190 kg veszélyes hulladék gyűlt össze, melynek legnagyobb részét festék, gumi és elektronikai hulladék tette ki.

Gromon István polgármester válasza a Láncfűrészes fadoktorok c. cikk állításaira
2015-09-27

A cikk utolsó mondataival egyetértek: a Betelepülési emlékmű szobrai nem versenytársai és nem is ellenfelei és a Templom téri japánakácoknak. Nem is akarnak azok lenni. A két dolgot pusztán a szerző kapcsolta össze – teljesen önkényesen, minden alap nélkül. A Betelepülési emlékmű szobrainak felállítása kedvéért ugyanis senki nem vágott ki egyetlen fát sem, és a Betelepülési emlékműnek semmi köze nincsen a Templom sétány japánakác-fasorához.

Búcsú Kókai Mártonnétól
2015-09-26

Hosszan tartó súlyos betegség után, életének 53. évében, 2015. augusztus 31-én elhunyt Kókai Mártonné sz. Kimmel Katalin, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal korábbi gazdálkodási osztályvezetője. Temetése 2015. szeptember 7-én (hétfőn) 15 órakor volt a pilisvörösvári városi köztemetőben. Kollégái nevében Gromon István polgármester búcsúzott tőle.

*

Januárban indul a Tipegő Bölcsőde
2015-08-26

A sok telefonos érdeklődésre való tekintettel ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Polgárait, hogy a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde 2016. január 1-jei megnyitásának érdekében az előkészületek jó ütemben haladnak. Eddig a következő lépések történtek:

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ (2015. július)
2015-07-26

A Betelepülési emlékmű létrehozásának előkészítő folyamata öles lépésekben halad, s immár a végéhez közeledik!

A kisfiú bronzszobra után az elmúlt egy hónapban megtörtént a kislány szobrának kiöntése és összeállítása, valamint a férfi figura beformázása és kiöntése. Az utolsó szoboralaknak, a fiatalasszonynak a gipszszobra is elkészült már, jelenleg a szilikon negatívja készül. Az emléktábla is készen van gipszben, nemsokára ennek öntésére is sor kerül. Amikor Meszlényi János bronzöntő végez a szobrok kiöntésével és összeállításával, Szinvai Pál szobrászművész úr elvégzi a patinázásukat, és ezzel – várhatóan a hónap végére – a szobrok elnyerik végleges formájukat, s várják a kihelyezésüket.

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ (2015. június)
2015-06-26

Ismét eltelt egy hónap a Betelepülési emlékmű előkészületeinek idejéből, s már csak két hónap van hátra a szoboravatásig.

Az előző beszámoló óta befejeződött a Betelepülési emlékművet befogadó tér kialakítása. A műszaki átadás május 13-án volt. Közben elkészültek a szoborcsoport négy alakjának gipszmintái. Az első gipszszobrot május 2-án átszállították Szinvai Pál szobrászművész gödöllői műhelyéből Meszlényi János bronzöntő mester nagytarcsai műhelyébe, ahol megkezdődött a szilikon negatívok elkészítése. Május 14-én egy önkormányzati delegáció járt Nagytarcsán, ahol megtekintettük az első szoboralak, a kisfiú szobrának szilikon negatívját és a bronzöntés folyamatát. Május 28-án Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2015. (V. 28.) Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy a Betelepülési emlékművet befogadó, az Iskola utca 17. sz. előtti közterület egy részének valamint a Pilisvörösvár 2. hrsz-ú ingatlan sarkának felhasználásával kialakított kis térnek a Betelepülés tere (németül: Ansiedlungsplatz) nevet adja. Június 5-re pedig elkészült az első bronzszobor, a kisfiú szobra.

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ (2015. május)
2015-05-27

Az adománygyűjtés állása és további új információk (V. rész)

Április 27-én elszállították az első gipszszobrot Szinvai Pál szobrászművész műhelyéből a bronzöntő, Meszlényi János műhelyébe. Néhány nappal később megkezdődött a szilikonforma-készítés. Elsőként a fiú szobrának szilikon negatívja készült el, majd a viaszformája, s rövidesen sor kerül a kisfiú bronzszobrának kiöntésére. A kislány és a férfi finom gipszmunkálatai is megvannak, nemsokára következik az elszállításuk. Utolsóként a fiatalasszony gipszszobra készül majd el. Közben hetente egy szobor kiöntésére kerül majd sor. Az öntések utána következik a szobrok bronzcizellálása, s aztán az összeállításuk.

Két családtörténeti emlékkönyv
2015-05-26

Két érdekes helytörténeti témájú könyvvel gazdagodott néhány héttel ezelőtt a Városi Könyvtár. A két könyv magánkiadásban jelent meg, szerzőjük Selymesi Ferenc, városunk szülötte, aki édesapjáról, néhai Selymesi-Steckl Nándor pékmesterről, valamint nagyapjáról, néhai Steckl Mátyás sütőmesterről, I. világháborús frontkatonáról állított össze egy-egy kis könyvecskét.

Következő >> Utolsó
1 - 10/ 15 cikkből