Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Interjúk 2014.

KÉSZÜL A VÁROS ÖTÉVES GAZDASÁGI PROGRAMJA
2014-12-22

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Készül a város gazdasági programja. Ez ugye egy önkormányzati ciklusra szól, vagyis a következő öt évre?

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) előírja, hogy az önkormányzati képviselő-testületeknek a hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket gazdasági programban, fejlesztési tervben kell rögzíteniük, mely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. Vörösváron – és a legtöbb önkormányzatnál – az a gyakorlat, hogy a gazdasági programot az adott választási ciklus idejére, jelen esetben a 2014-2019-es, ötéves időszakra készítjük.

VÁLASZTÁSOK UTÁN – A MUNKA FOLYTATÓDIK
2014-11-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Ez az első interjú a választások után, így engedje meg, hogy gratuláljak újraválasztása alkalmából. A Vörösvárért Közéleti Egyesületnek a következő öt évben is kétharmados többsége lesz a képviselőtestületben – ilyen eredményre számított?

Köszönöm a gratulációt mind a magam, mind jelölttársaim, mind a Vörösvárért Közéleti Egyesület többi tagja nevében. Nagy öröm volt számunkra a választási eredmény, amit úgy értelmezünk, hogy a választók pozitívan értékelték az eddigi munkánkat, és megjutalmaztak minket a munka folytatásának lehetőségével. Ezúton is köszönöm a bizalmat mindenkinek, aki ránk szavazott, s a támogatást mindazoknak, aki szűkebb vagy tágabb körben, szóban vagy írásban kiálltak mellettünk a kampány során.

CIKLUSZÁRÓ BESZÉLGETÉS
2014-09-19

Interjú Gromon István polgármesterrel

A választások előtti utolsó interjúban az elmúlt négy évről kérdeztem Gromon István polgármestert.

• Egyharmadával kisebb testülettel vágott neki az elmúlt négy évnek, mint az azt megelőző ciklusnak, viszont kétharmados többséggel hozhatták meg az önkormányzati döntéseket. Hogyan ítéli meg az elmúlt négy év képviselőtestületi munkáját?

A most lezáruló ciklust mindenképpen két szakaszra kell bontani: az első három évre és az utolsó egy évre. Az első három évben – több ezer magyar önkormányzattal együtt – a túlélésért küzdöttünk.

BÖLCSŐDE, POSTA, EGYÉB FEJLESZTÉSEK (2014. augusztus)
2014-08-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

●Készen vannak a bölcsőde kiviteli tervei. A hozzá tartozó tervezői költségbecslés szerint az eredetileg tervezettnél jóval többe kerül majd a Szent István utcai épület felújítása. Kb. mennyivel?

Az eredeti költségbecslés az engedélyes tervek alapján készült még az év elején, s 40 millió forintban jelölte meg a várható költségeket. Közben elkészültek a részletes kiviteli tervek s az ahhoz tartozó tervezői költségbecslés, ami 75 millió forintra becsüli a tervezett átalakítás és felújítás költségét. A különbség alapvető oka az, hogy a kiviteli terv készítése során több olyan új szempont merült fel, ami az engedélyes tervek készítésekor még nem volt ismert.

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ, FEJLESZTÉSEK (2014. július)
2014-07-31

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Beérkeztek a betelepülési emlékmű-pályázatok. A döntés még odébb van, de Ön személy szerint mennyire elégedett a pályaművekkel? Van olyan alkotás, amelyet el tud képzelni a város egyik terén, nagy méretben?

Nagy örömömre a pályázati kiírásunk komoly érdeklődést váltott ki a szobrászok körében. Többen érdeklődtek telefonon, mások szermélyesen keresték fel a főépítészt vagy engem, jónéhányan elmentek a Falumúzeumba is tájékozódni. Végül összesen 16 pályázat érkezett be, 12 művésztől (voltak ugyanis olyanok, akik két pályaművet adtak be).

VASÚTBERUHÁZÁS (2014. június)
2014-06-30

MIT TEHET ÉS MIT TESZ AZ ÖNKORMÁNYZAT?

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Ebben a hónapban először a vasútfejlesztésről faggatnám. Tudom, hogy ez nem az önkormányzat beruházása, de a város érdekeit mégis az önkormányzat – illetve Ön mint polgármester képviseli. A lakosság érdeklődve figyeli a fejleményeket, időnként felröppennek mindenféle kósza hírek, máskor arról értesülünk, hogy még tovább késik a befejezés. Ön milyen kapcsolatban van a beruházóval, és mennyire követi nyomon a fejleményeket?

A Budapest–Esztergom vasút-korszerűsítés egy állami beruházás, amelybe alanyi jogon az önkormányzatnak semmilyen beleszólása nincsen. (Nemcsak Vörösvárnak, hanem a vonal mentén fekvő többi település önkormányzatának sem.)

SIKERES GAZDÁLKODÁS, HELYI ÉRTÉKVÉDELEM (2014. május)
2014-05-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

• A 2013-as év zárszámadása az államháztartási törvény előírásainak megfelelően április végén készült el. Elégedett a tavalyi gazdálkodással?

Igen, maximálisan elégedett vagyok. A 2013-as évben a gazdálkodás szempontjából minden nagyon jól alakult. A kiadásainkat a korábbi években megszokott takarékosságnak köszönhetően sikerült az előirányzat alatt tartani, bevételeink pedig több területen is túlteljesültek. Az év eleji várakozásokat így végül messze túlteljesítettük, s az évet 202 millió forint pénzmaradvánnyal zártuk. Ez az eredmény körülbelül fele-fele arányban köszönhető a megtakarításoknak ill. a többletbevételeink.

LIFT, BÖLCSŐDE, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK ÉPÜLNEK (2014. április)
2014-04-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

• A szennyvíztelep felújítása és bővítése múlt hónapban elkezdődött, a szennyvíz-projekt másik része – a csatornahálózat bővítése – viszont még nem. Mikorra várható a csatornázási munkák megkezdése?

A képviselő-testület március 13-án már eredményt hirdetett a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban, de a nyertessel a szerződést még nem tudtuk aláírni, mert a második legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, s a szerződéskötési moratórium még nem járt le.

BETELEPÜLÉSI JUBILEUM, PARTNERKAPCSOLATOK, FEJLESZTÉSEK (2014. március)
2014-03-21

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Idén ünnepli Vörösvár a németek („svábok") betelepülésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulóját. Úgy tudom, vannak már tervek az ünneplésre. Mikor lesz az ünnepség?

A betelepülés városunk életének legjelentősebb történelmi pillanata, melyet eddig csak egyszer, 1989-ben, a 40 éves kommunista diktatúra felbomlásakor, a rendszerváltozás hajnalán, a 300. évfordulón ünnepeltünk meg. Az azóta eltelt 25 évben sokat erősödött a vörösvári emberek azonosságtudata, büszkesége, a hagyományaink megbecsülése, és maga a város is. A jeles évfordulót is szeretnénk illő módon megünnepelni. Erre a legjobb alkalom az idei (XXIV.) Vörösvári Napok lesz, mely augusztus 15-től 20-ig tart majd, s amelynek szinte teljes programját ennek a jubileumnak a jegyében állatjuk össze.

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS, SAJÁTERŐS FEJLESZTÉSEK (2014. február)
2014-02-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Összeállt az idei év költségvetése, február 5-én elfogadta a képviselőtestület a költségvetési rendeletet. Ez alkalommal olyasmit mondott Polgármester Úr, amit évek óta nem: van pénz. Mennyi?

A 2014. évi költségvetés az előző évekhez képest valóban kevésbé feszített. A várható bevételek megnyugtatóan biztosítják a fedezetet a működési kiadásokhoz, ezen felül forrást biztosítanak jónéhány sajáterős fejlesztéshez, és mindemellett a gazdálkodás biztonságához szükséges megfelelő tartalék képzésére is jut belőlük.

Következő >> Utolsó
1 - 10/ 11 cikkből