Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Levelek 2013.

Levél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak
2013-12-13

Tárgy: Panasz Pilisvörösvár közvilágítási hibáiról


Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Panaszt nyújtok be a Pilisvörösváron közvilágítási elosztó hálózatot üzemeltető ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-vel szemben, aki településünkön a közvilágítás passzív elemeinek üzemeltetését végzi. (A közvilágítás aktív elemeinek az üzemeltetője a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesület.)

Levél a DMRV Zrt.-nek
2013-08-09

Tárgy: Csatorna rákötésekkel kapcsolatos tájékoztatáskérés

Tisztelt Igazgató Úr!

A szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetésének Önök által történő átvételét követően merült fel az alábbi kérdés, melynek megoldásában kérném szíves segítségét.

Levél az ELMŰ NyRt.-nek
2013-06-16

Tárgy: Kikapcsolással való fenyegetés kifogásolása

Tisztelt Ligeti Zilia Ügyfélszolgálati főelőadó!
Tisztelt Tóásó Eszter!
Tisztelt Laczó Attila területi képviselő!

A 2013. évre vonatkozó közvilágítási szerződés megkötése előtt jeleztük, hogy két bekötési helyen – a 22338063 Vasút köz és a 22338064 Piliscsabai úton – a 01-45-1640/2012 ikt. sz. levelünkkel a 800201071260 számú, a 01-45-1485/2012 ikt. sz. levéllel a 800051131775 számlát küldtünk vissza hibás teljesítés miatt.

E levélben tájékoztattuk Önöket, hogy nemcsak szeptemberben, de júliusban, augusztusban és októberben is hetekig tartó szakaszhibát észlelt a lakosság, és hiába jelentette be az aktív elemek új karbantartója Önök felé a szakaszhibát, érdemleges javítás nem történ.

Levél Kőrössy János és Fresz Péter önkormányzati képviselők részére
2013-06-06

Tárgy: A Pilisvörösvár, Búcsú téren megépítendő sportcsarnokkal kapcsolatos aláírásgyűjtés


Tisztelt Képviselő Úr!

Ezúton írásban is tájékoztatom Önöket a Polgármesteri Hivatalban 2013. április 26-án érkeztetett, a Pilisvörösvár, Búcsú téren megépítendő sportcsarnokkal kapcsolatban benyújtott indítványuk ügyében tett lépésekről.

Első lépésként a Polgármesteri Hivatal elvégezte az Önök által fénymásolatban benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvizsgálását.

Az átvizsgálás alapján a Hivatal megállapította, hogy az íveken szereplő összesen 406 aláíró közül 279 aláíró szerepel a lakcímnyilvántartásban pilisvörösvári lakosként, 41 aláíró nem pilisvörösvári, 16 aláíró lakcíme nem beazonosítható, 32 aláírónak a megadott címen nincs lakóhelye, és 38 db többes aláírás volt.

Levél a Magyar Postának
2013-05-21

Magyar Posta Zrt.
Prémné Dr. Papp Szilvia
ingatlan-üzemeltetési osztályvezető asszony részére

1089 Budapest, Orczy tér 1.

Tárgy: A Pilisvörösvári Postahivatal helyzete

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Pilisvörösvári Járás székhelytelepülése, a több mint 14.000 fő lakosságszámú kisváros, Pilisvörösvár polgárai valamint a környékbeli települések polgárai nevében fordulok Önhöz, a Pilisvörösvári Postahivatal ügyében.

A Pilisvörösvári Postahivatal egy az 1900-as évek elején épült régi családi házból lett kialakítva (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 64.). Az épületre az elmúlt évtizedekben szinte semmit sem költöttek, állapota teljesen lepusztult, falai repedeznek, vakolata hámlik, kívül-belül kiábrándító állapotban van. Az épület teljes felújításra szorul.

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr és Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr részére
2013-02-04

Tárgy: Önkormányzati adósság-átvállalás mértékének emelésére vonatkozó kérelem

Tisztelt Miniszter Úr!

Az 5000 főt meghaladó települési önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos adatszolgáltatást a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §-ának megfelelően az ebr42 rendszerben az „Adósságátvállaláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás" felmérés adatlapjának kitöltésével határidőre (2013. január 11.) teljesítettük.

Az adatlap II. fejezet 2. pontjában jeleztük, hogy önkormányzatunk esetében van olyan különleges indok, amely alapján a II.1. pont szerinti mértéktől való eltérést kérjük. Ezek az indokaink a következők:

Magyar Posta Zrt. - Rajnai Attila gazdasági vezérigazgató-helyettes részére
2013-01-22

Tárgy: A Pilisvörösvári Postahivatal épületének állapota

Tisztelt Gazdasági Vezérigazgató-helyettes Úr!

A Pilisvörösvári Járás székhelytelepülése, a 14.000 lakosú kisváros, Pilisvörösvár polgárai nevében, valamint a környékbeli települések polgárai nevében fordulok Önhöz, a pilisvörösvári postahivatal épületének súlyosan lepusztul állapota ügyében.

A Pilisvörösvári Postahivatal (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 64.) egy az 1900-as évek elején épült régi családi házból lett kialakítva. Az épület az óta jelentősen lepusztult, falai repedeznek, vakolata hámlik, kívül-belül kiábrándító állapotban van, jelenlegi helyzete tarthatatlan: a postaépület teljes felújításra szorul, ill. egy új épület megépítése szükséges.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság - Pásztor Zoltán megyei igazgató úr részére
2013-01-19

Tárgy: A 10. sz. főközlekedési út karbantartása és síkosságmentesítése

Tisztelt Igazgató Úr!

Mint a kimagaslóan magas forgalmú 10. sz. főközlekedési út által átszelt legnagyobb település, Pilisvörösvár város polgármestere kérem hathatós intézkedését a 10-es számú út karbantartásával, valamint téli hó-eltakarításával és síkosságmentesítésével kapcsolatban.

Az elmúlt hetekben, hónapokban számtalan ügyfélpanasz és kemény kritika érkezett az önkormányzathoz ezen témákban. Az emberek panasza jogos, mivel 10-es számú úton az elmúlt időszakban az útkarbantartással és a síkosságmentesítéssel kapcsolatban valóban érthetetlen események történnek.

Emberi Erőforrások Minisztériuma - dr. Balogh Zoltán miniszter úr részére
2013-01-18

Tárgy: Pilisvörösvár Városi Szakrendelő működtetése

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezúton hivatalosan tájékoztatom arról, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. §-a alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 01. 15. napján megtartott ülésén, a 9/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozatában egyhangúlag úgy döntött, hogy 2013. április 30. napja után is biztosítja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását Pilisvörösváron, az önkormányzat fenntartásában működő Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelőintézeten keresztül.

1 - 9/ 9 cikkből